Odborné články

Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici

Ve francouzském městě Cestas zahájila provoz biometanizační a multienergetické plnící stanice plynárenská společnost Air Liquide SA, jako součást své nabídky čisté mobility pro francouzskou silniční nákladovou dopravu. Skupina říká, že nahrazením fosilních paliv biometanem plní svůj závazek k novému přístupu cirkulární ekonomiky, která má napomoci přechodu k nízkouhlíkové energetice.

Foto: Nová biometanizační a multienergetická plnící stanice v Cestas, poblíž Bordeaux, Francie (foto Air Liquide)

Biometanizační stanice stojí v areálu odpad zpracující farmy, odkud vyrobený biometan putuje přímo do sítě. Ta pak zásobuje novou multi-energetickou plnící stanici distribuující bio-CNG (Compressed Natural Gas).

Plnící stanice je pro dopravce otevřena 24/7 a dokáže natankovat až 100 nákladních automobilů za den. Koncem roku 2018 začala stanice poskytovat také kapalný dusík pro vozy vybavené kryogenním chlazením, které je využíváno při přepravě potravin. Tento způsob chlazení neprodukuje emise CO2 ani pevné částice (PM). V kombinaci s bio-CNG je kapalný dusík tichým řešením, známým pod názvem „Air Liquide Blueeze“. Jde o ideální řešení pro noční městské a příměstské dodávky.

Nabízené bio-CNG snižuje emise PM až o 85 %, CO2 až o 90 % a hlukové znečištění až o 50 % oproti fosilnímu dieselu.

Firma se zabývá vývojem technologií a rozvojem znalostí, které pokrývají celý hodnotový řetězec produkce a spotřeby biometanu a v současné době řídí celkem 10 biometanizačních stanic a více než 60 bio-CNG plnících stanic po celém světě.

Výroba biometanu v Cestas, doprovázena multi-energetickou plnící stanicí, je odrazem silného růstu nového energetického trhu, zejména ve Francii. Společnost říká, že jde o příklad cirkulární ekonomiky, která se točí kolem řetězce výroby bioplynu a současně demonstruje svůj „závazek k zavedení čistších dopravních řešení s cílem snížit emise skleníkových plynů a zlepšit kvalitu ovzduší“.

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy International No 101, 4-2018.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

E.ON otevřel největší švédskou bioplynovou stanici na suchou fermentaci
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
Brňáci jezdí na splašky
Exkurze na biometanovou stanici Engerwitzdorf
V České republice se jezdí i na bioCNG

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 9.4.2019
Poslední změna: 9.4.2019
Počet shlédnutí: 6440

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici. Biom.cz [online]. 2019-04-09 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/air-liquide-sa-uvedla-do-provozu-biometanizacni-a-multi-energetickou-plnici-stanici>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto