Odborné články

E.ON otevřel největší švédskou bioplynovou stanici na suchou fermentaci

E.ON Sverige AB, dceřiná společnost německé E.ON AG přestřihla 30. srpna 2018 pásku v největší švédské bioplynové stanici na suchou fermentaci. Stanice byla navržena tak, aby zpracovávala bioodpad a zelené zbytky k produkci bioplynu, kapalného biohnojiva a kompostu a uzavřela tak kruh recyklace zpracovávaného odpadu a výroby energie. Bioplynka stojí v Högbytorp v Upplands-Bro, na severozápadě Stockholmu.

Foto 1: Camilla Jansson (zleva), předsedkyně Rady obce Upplands-Bro; Marc Hoffmann, generální ředitel společnosti E.ON Sverige a Per Ängquist, ministr pro životní prostředí a energetiku (foto E.ON Sverige)

Nová bioplynová stanice zpracovává gastro- a další bioodpad, jako je zelený odpad a koňský hnůj z farem a podniků z přilehlé oblasti Stockholmu, k produkci bioplynu, kapalného biohnojiva a kompostu.

Bioplyn je čištěn na biometan a vháněn do sítě čerpacích stanic pro vozidla NGV (Natural Gas Vehicles), které společnost E.ON rozšiřuje.

„Využitím získané energie budeme moci udržitelně spravovat globální zdroje díky rychle rostoucímu stockholmskému regionu s udržitelnou elektřinou, teplem a bioplynem. Slibovali jsme našim zákazníkům, že veškerá energie, kterou vyrobíme a dodáme, bude do roku 2025 obnovitelná. Uzavřený kruh v Högbytorp je proto důležitou součástí k dosažení tohoto cíle“, uvedl Marc Hoffmann, generální ředitel společnosti E.ON Sverige.

Společně s Hoffmannem se slavnostního ceremoniálu zúčastnila i Camilla Janssonová, předsedkyně rady Upplands-Bro a Per Ängquist, ministr pro životní prostředí a energetiku, který zastupoval ministryni životního prostředí Karolinu Skogovou.

„Bioplyn je nepochybně nejvíce environmentálním palivem, které máme. Namísto vypouštění metanu do atmosféry, máme palivo, které může být použito v dopravě a průmyslu. S každou další otevřenou bioplynovou stanicí jsme o krok blíže našemu klimatickému cíli“, říká Per Ängquist, citující stanovisko ministryně Skogové.

Ängquist dodal, že Švédsko bude „jednou z prvních zemí bez břemene fosilních paliv. Bude nás stát spoustu kroků se tam dostat, ale dnešní otevření je právě dalším krokem na této cestě."

Obrázek: Ilustrace konceptu E.ON Sverige s integrovanou recyklací odpadu a koncepce využití energie u firmy Högbytorp (grafika E.ON Sverige)

Hlavní investice Climate Step

Společnost E.ON v lednu 2017 oznámila, že celý integrovaný systém recyklace a využití energie Högbytorp bude uveden do provozu v roce 2019. V plném provozu má ročně produkovat 425 GWh tepla k dálkovému vytápění, 165 GWh elektřiny, 60 GWh bioplynu a 60 000 tun biohnojiva, z toho 52 000 tun v podobě koncentrované kapaliny a 8 000 tun kompostu.

Z celkové investice ve výši 2,5 miliardy SEK (≈ 265 milionů EUR) poskytla švédská agentura pro ochranu životního prostředí (Naturvårdverket) částku ve výši 74,7 milionu SEK (7 milionů EUR) na bioplyn v rámci programu Climate Step.

„Těší nás, že společnost E.ON vybrala právě město Upplands-Bro pro své zařízení. Kromě vytváření nových pracovních míst naše spolupráce znamená, že se obec stane příkladem a inspirací v oblasti klimatu, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni“, říká Camilla Janssonová, předsedkyně rady města Upplands-Bro.

První Kompogas ve Skandinávii

Podle společnosti E.ON Sverige je díky integraci zařízení na výrobu bioplynu a kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP), které je ve výstavbě, možné dosáhnout mnoha synergií. K separaci složek nevhodných pro výrobu bioplynu, jako jsou plasty nebo dřevo, dochází v etapě kompostování a jsou zpracovány na místě v CHP.

Zbytkové teplo z CHP je využito ve fermentačních nádržích a v procesu čištění bioplynu. Zbytkové teplo z tohoto procesu je pak použito v konečné fázi kompostování.

Zařízení na výrobu bioplynu využívá technologii suché fermentace Kompogas, od dodavatele Hitachi Zosen Inova AG (HZI), švýcarského energetického dodavatele technologií pro nakládání s odpady.

Závod na výrobu bioplynu Högbytorp je první instalací HZI technologie Kompogas pro suchou fermentaci ve Skandinávii, ale ne jediný - v dubnu minulého roku HZI oznámil, že se chystá vybudovat ve Skandinávii druhé zařízení Kompogas - menší jednotku v Jönköpingu.

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy International No 101, 4-2018.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
Exkurze na biometanovou stanici Engerwitzdorf

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 8.4.2019
Poslední změna: 8.4.2019
Počet shlédnutí: 6755

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: E.ON otevřel největší švédskou bioplynovou stanici na suchou fermentaci. Biom.cz [online]. 2019-04-08 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/e.on-otevrel-nejvetsi-svedskou-bioplynovou-stanici-na-suchou-fermentaci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto