Odborné články

V České republice se jezdí i na bioCNG

Řidiči automobilů na stlačený zemní plyn (CNG) si mohou i v České republice již vyzkoušet jízdu na bioCNG. Energetická společnost innogy do konce června testuje toto stoprocentně obnovitelné palivo na svých 63 plničkách CNG rozmístěných po celém Česku. Společnost innogy získává biometan z biologicky rozložitelného odpadu z Energetického centra recyklace (ECR) Rapotín na Šumpersku.

Foto: archiv/innogy

Biometanem obohacený zemní plyn je emisně čistou variantou CNG, která při spalování uvolňuje do ovzduší až o 80 % méně emisí CO2 oproti benzínu či naftě, a plní tak i nejpřísnější limity čisté mobility. „Biometan je plnohodnotnou alternativou k elektromobilitě, ale při výrazně nižších vstupních nákladech. Je stejně obnovitelný jako elektřina vyráběná ze slunce či z větru a nevyžaduje žádné dodatečné úpravy motorů. Jeho velkou výhodou je bezproblémové vtláčení do plynárenské infrastruktury i do vozidel na CNG,“ uvedl Zdeněk Kaplan, CEO innogy Energo a dodal: „Biometan patří mezi paliva budoucnosti. V porovnání s ostatními konvenčními biopalivy má nejnižší emise skleníkových plynů i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li vyráběný z biologicky rozložitelného odpadu.“

Biometan obdobné kvality lze samozřejmě vyrobit i z vstupní biomasy zemědělských bioplynových stanic. Pro innogy vyrábí biometan firma ECR Rapotín, která patří do holdingu Energy financial group. Využívá k tomu moderní technologii s osvědčením od Mezinárodního systému certifikace biomasy a biopaliv (ISCC EU). Po vtlačení do distribuční soustavy tak může být biometan spotřebován kdekoli a využít jej lze jak pro provoz energetického zařízení, tak v dopravě.

„Možnost uložení biometanu v distribuční soustavě a spotřebě na kterémkoliv připojeném místě znamená jeho velkou výhodu. Také proto je vnímaný jako součást řešení mnoha problémů najednou, ať už jde o energetické využití odpadu, snižování emisní zátěže ovzduší v dopravě nebo redukci emisí oxidu uhličitého v energetickém mixu paliv,“ říká Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group.

Podle rozsáhlé studie týkající se bilance skleníkových plynů za celý životní cyklus vozu, kterou v loňském roce nechala vypracovat Mezinárodní automobilová federace (FIA), jsou auta s pohonem na CNG šetrnější než elektromobily. Vozy na CNG jsou oproti elektromobilům levnější, jednodušší a mají menší nároky na dobíjecí infrastrukturu.

Více o potenciálu využití biometanu v dopravě se dočtete zde.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa je lídrem evropské energetické transformace
Jak skutečně vypadá „čistá mobilita“?
Začátek „doby biometanové“ v České republice
Metody čištění bioplynu na biometan
Bioodpad se promění na energii a hnojivo
Brňáci jezdí na splašky
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici
Auta na plyn by mohla pohánět cirkulární ekonomiku v evropské dopravě

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.6.2020
Poslední změna: 29.6.2020
Počet shlédnutí: 2339

Citace tohoto článku:
ENERGIE 21, : V České republice se jezdí i na bioCNG. Biom.cz [online]. 2020-06-29 [cit. 2024-05-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/v-ceske-republice-se-jezdi-i-na-biocng>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto