Odborné články

Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy

Při výběru zdroje tepla je třeba zvažovat mnoho faktorů. Před rokem schválený Národní program snižování emisí si klade za cíl do roku 2014 radikálně snížit emise škodlivin v sektoru vytápění veřejných objektů a domácností. Hlavním zdrojem škodlivin v tomto sektoru jsou malé domovní kotelny na pevná paliva, protože statisíce domácností u nás je a dlouhou dobu ještě bude závislých na vytápění pevnými palivy.

V tomto ohledu je nutné si připomenout, že existuje několik technologií spalování dřevní i rostlinné biomasy v malých zdrojích. Tou nejmodernější je spalování pelet v tzv. automatických kotlích nebo peletových kamnech. Díky vysokému stupni řízení spalovacího procesu emitují tyto zdroje minimum škodlivin a dosahují celkové účinnosti nad 85 %. Následují nejmodernější tzv. zplyňovací kotle na kusové dřevo a brikety. Speciální konstrukce spalovací a dohořívací komory umožňuje v těchto kotlích v maximální míře "spálit" prchavou hořlavinu uvolněnou ze dřeva v průběhu spalování. Obě tyto technologie ve většině případů splňují podmínky pro zařazení do III. třídy kotlů, což znamená minimální účinnost 71 – 77 %. Pro zařazení do seznamu zdrojů podporovaných v programu Zelená úsporám, však musí dosahovat minimální účinnosti 82 % a jsou pak zařazeny do kategorie tzv. nízkoemisních zdrojů. Náročnější technologie řízeného přísunu paliva i spalování jsou ovšem zastoupeny také vyšší pořizovací cenou oproti běžným zdrojům s ručním přikládáním, ve kterých je kusové dřevo spalováno klasickým prohořívacím nebo odhořívacím způsobem. Takovéto zdroje většinou spadají do I. a II. třídy dle účinnosti a emisí a nejsou proto označovány za nízkoemisní a také bez možnosti získání dotace z programu Zelená úsporám.

Může se zdát, že pořizovací cena nízkoemisních zařízení je příliš vysoká, započítáme-li však možnost získání dotace, úsporu provozních nákladů v palivu díky vyšší účinnosti a řízenému spalovacímu procesu s automatickým dávkováním paliva, jsou výsledné náklady na pořízení kotle moderního kotle na biomasu porovnatelné se stávajícími a z hlediska tvorby emisí nevyhovujícími zdroji. Proto předkládáme k posouzení několik ukázkových projektů instalací automatických peletových kotlů, včetně přehledu nákladů na realizaci a výše dotace z programu Zelená úsporám.

Starší rodinný dům

Objekt starší rodinný dům
Rok výstavby 1940
Vytápěná plocha 200 m2
Původní zdroj tepla plynový kotel
Další zdroj tepla není
Způsob vytápění radiátory UT
Počet osob v domě 5
Ohřev TUV el.akumulační zásobník 160 l
Tepelná izolace není
Spotřeba tepla 36 tis. kWh/rok
Tepelná ztráta objektu 28 kW

Návrh rekonstrukce tepelného zdroje

 • automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 25 kW
 • zásobování palivem – dřevní pelety
 • doplňování paliva - týdenní manuální
 • ohřev TUV
 • řízení provozu pokojovým termostatem

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění – ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok
zemní plyn 57 tis. Kč
propan butan 66 tis. Kč
el. přímotop 98 tis. Kč
el. akumulace 80 tis. Kč
dřevní pelety 32 tis. Kč
tepelné čerpadlo 34 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek pro rekonstrukci

automatický peletový kotel českého výrobce
zásobník pelet o objemu 700 l
zásobník TUV o objemu 160 l
2 x oběhové čerpadlo
čtyřcestný směšovač se servopohonem
potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí
pokojový termostat
práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu
energetický posudek
náklady na rekonstrukci vč. DPH 120 až 160 tis. Kč
dotace Zelená úsporám až 95 tis. Kč
náklady po dotaci 25 až 65 tis. Kč

Novostavba – jednogenerační rodinný dům

Objekt rodinný dům - jednogenerační
Rok výstavby 2007
Vytápěná plocha 170 m2
Plánovaný zdroj tepla automatický kotel na pelety
Další zdroj tepla není
Způsob vytápění radiátory UT
Počet osob v domě 4
Ohřev TUV el.akumulační zásobník 160 l
Tepelná izolace ano
Spotřeba tepla 18 tis. kWh/rok
Tepelná ztráta objektu 14 kW

Návrh tepelného zdroje

 • automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 17 kW zásobování palivem - dřevní pelety
 • doplňování paliva - týdenní manuální
 • ohřev TUV
 • řízení provozu ekvitermní regulací

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění - ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok
zemní plyn 33 tis. Kč
propan butan 36 tis. Kč
el. přímotop 56 tis. Kč
el. akumulace 47 tis. Kč
dřevní pelety 18 tis. Kč
tepelné čerpadlo 21 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek

automatický peletový kotel českého výrobce
zásobník pelet o objemu 400 l
zásobník s ohřevem TUV o objemu 160 l
2 x oběhové čerpadlo
čtyřcestný směšovač se servopohonem
potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí
ekvitermní regulace
práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu
energetický posudek
pořizovací náklady vč. DPH 150 až 200 tis. Kč
dotace Zelená úsporám až 95 tis. Kč
náklady po dotaci 55 až 105 tis. Kč

Novostavba – dvougenerační rodinný dům

Objekt rodinný dům - dvougenerační
Rok výstavby 2007
Vytápěná plocha 250 m2
Plánovaný zdroj tepla automatický kotel na pelety
Další zdroj tepla sluneční kolektor 4 m2 pro ohřev TUV
Způsob vytápění radiátory UT a podlahové vytápění
Počet osob v domě 6
Ohřev TUV el.akumulační zásobník 200 l
Tepelná izolace ano
Spotřeba tepla 24 tis. kWh/rok
Tepelná ztráta objektu 18 kW

Návrh tepelného zdroje

 • automatický kotel na pelety o jmenovitém výkonu 29 kW zásobování palivem - dřevní pelety
 • doplňování paliva - týdenní manuální
 • ohřev TUV – kombinace se solárním ohřevem
 • řízení provozu pokojovým termostatem

Náklady na vytápění

Srovnání nákladů na vytápění - ceny r. 2009

typ vytápění / paliva orientační cena za rok
zemní plyn 39 tis. Kč
propan butan 43 tis. Kč
el. přímotop 66 tis. Kč
el. akumulace 55 tis. Kč
dřevní pelety 21 tis. Kč
tepelné čerpadlo 24 tis. Kč

Výpis hlavních nákladových položek

automatický peletový kotel českého výrobce
zásobník pelet o objemu 700 l
zásobník s ohřevem TUV o objemu 200 l s možností připojení na solární systém
2 x oběhové čerpadlo
čtyřcestný směšovač se servopohonem
potřebný počet ventilů, klapek, filtrů a měřičů a dalších součástí
pokojový termostat
solární systém se slunečními kolektory o ploše 4 m2
práce související s demontáží starého a montáží nového zařízení vč. uvedení do provozu
energetický posudek
pořizovací náklady vč. DPH 180 až 250 tis. Kč
dotace Zelená úsporám až 150 tis. Kč
náklady po dotaci 30 až 100 tis. Kč

Použitá literatura a zdroje:

 • roční výpočet spotřeby tepla na tzb-info.cz
 • firemní materiály Ponast. s.r.o.
 • firemní materiály Verner, a.s.
 • vlastní výpočty a stanovení CZ Biom

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Budoucnost dřevního plynu
Vytápět biomasou ekologicky nebo ekonomicky? Nejlépe obojí
Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy
Aktuální možnosti dotací a státních podpor z hlediska vytápění biomasou
Přínosy vytápění biomasou z hlediska vlivu na životní prostředí
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění
Vytápění peletami v českých zemích
Biomasa pro vytápění budov
Jak zvolit vhodné palivo pro vaše vytápění

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 21.6.2010
Počet shlédnutí: 22859

Citace tohoto článku:
HOLÝ, Tomáš, STUPAVSKÝ, Vladimír: Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy. Biom.cz [online]. 2010-06-21 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/popis-nekolika-instalaci-vytapeni-biomasou-pro-rodinne-domy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 Jun 2010 05:52 Meduna Ivo
- Tepelné čerpadlo
24 Jun 2010 09:31 Jebek
- Tepelné čerpadlo
31 Aug 2010 23:08 Ing. Jan kucha
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 08:25 CZ Biom
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 12:03 Ing. Jan kucha
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 08:29 Meduna Ivo
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 11:36 Ing. Jan kucha
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 13:11 Meduna Ivo
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 14:05 Ing. Jan kucha
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 21:34 Meduna Ivo
- Tepelné čerpadlo
01 Sep 2010 22:54 Ing. Jan kucha
- Tepelné čerpadlo
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto