Odborné články

Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění

Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Jednoduchou formou lze vyřešit výměnu staršího neekologického kotle s nízkou účinností za moderní automatické a ekologicky šetrné kotle s komfortní obsluhou. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, jenž bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy je nejčastěji v rozmezí 10 až 30 kW a lze zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty v rozsahu 30 až 100 % přísunem paliva a množstvím vháněného vzduchu. Kotlem na pelety lze řeši vytápění budov i přípravu teplé užitkové vody a při instalaci je nutné myslet na prostor pro umístění paliva – dřevěných, směsných nebo rostlinných pelet (agropelet).

Vhodné palivo - sortiment pelet

Pro veškeré peletové kotle jsou bez rozdílu vhodným palivem dřevěné pelety. U některých kotlů je možno použít i jiné pelety, např. rostlinné, kůrové, slámové, apod. O možnostech použití nedřevních (necertifikovaných) pelet se však vždy informujte u výrobce kotle. Některé méně kvalitní směsné pelety totiž mohou peletový kotel poškodit. Pelety mohou být dodány volně ložené na nákladním autu, ve velkoobjemových textilních vacích (big bag), v plastových pytlích o hmotnosti 10 – 25 kg, nebo dodávané cisternovým nákladním autem s možností pneumatické dopravy do skladu pelet.

Dodavatelé pelet

Kamenné i internetové obchody s palivy, distributoři a výrobci pelet.

Spotřeba a cena pelet

Pro kotel s jmenovitým výkonem 10 kW (s přihlédnutím ke střední účinnosti kotle 87,5 %) je zapotřebí cca 2,5 kg pelet za hodinu (s výhřevností 18 MJ/t, resp. 5 kWh/kg). Za celé otopné období, které průměrně odpovídá asi 1500 hodinám provozu kotle na plný výkon, budou zapotřebí přibližně 4,5 tuny dřevěných pelet za rok. Tento výpočet je pouze orientační a v praxi záleží na mnoha faktorech (typ kotle, velikost a zateplení vytápěného objektu, ztráty v systému, typ paliva a další). Při ceně 5000 Kč/t představuje orientační roční náklad na palivo 23 tis. Kč.

Při využití rostlinných a jiných směsných druhů pelet, které mají zpravidla nižší výhřevnost, bude zapotřebí cca 3 kg pelet za hodinu, což odpovídá přibližně 5 tunám těchto pelet za rok, tedy asi 20 tis. Kč za roční náklady na palivo při počítané ceně 4000 Kč/t rostlinných a jiných směsných pelet na bázi biomasy.

Pro přípravu teplé užitkové vody je nutno kalkulovat s další potřebou tepla cca 25 GJ/rok. To představuje asi 1,7 tun pelet (cca 8 tis. Kč za palivo) ročně navíc a instalaci akumulační nádrže.

Paliva není nedostatek, je možno si jej kdykoliv a v jakémkoliv množství objednat od distributorů nebo ve specializovaném obchodě. Obchodník, který nemá během roku na skladě dostatečné zásoby paliva nebo prodeje řeší formou pořadníku, není kvalitním dodavatelem paliva a je lepší se obrátit na konkurenci. Také ceny pelet se výzmamně liší během roku - v létě bývají zpravidla nejnižší a je dobré nakoupit zásobu na celou zimu, jelikož v zimě ceny pelet narůstají až o 40 %.

Skladování a manipulace s peletami

Pelety lze skladovat uvnitř vytápěné budovy v odděleném skladovacím prostoru nebo ve stojanu v textilním zásobníku. Uskladnění mimo budovu vyžaduje vybudování speciálního skladu, který lze umístit pod zem. Lze také využít vyřazené nádrže na zemní plyn nebo topný olej. Plnění skladů se doporučuje pneumaticky cisternovým autem, které palivo přivezlo. Sklad by měl být dimenzován pro veškeré množství paliva potřebné na celou topnou sezonu (pro rodinný dům okolo 10 m3).

Vlastní přikládání pelet lze řešit např. šnekovým nebo pneumatickým dopravníkem z blízkého skladu pelet, v případě pneumatické dopravy se zde jedná o vzduchotlaké (sací) potrubí.

Technické informace o peletovém kotli

Moderní peletové kotle jsou plně automatizovaná zařízení s dobrými spalovacími vlastnostmi s nízkými emisemi díky přesnému elektronicky řízenému systému dávkování paliva a spalného vzduchu. Tepelný výkon je řízen plynule regulovaným přívodem paliva a vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě. Účinnost kotle dosahuje až 94 %. Otopnou plochu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 10 kW výkonu kotle na 200 m2.

Důležitou součástí peletového kotle je hořák, základní typy hořáku jsou podsuvný nebo hrncový hořák. Zapalování kotle se děje automaticky horkým vzduchem, přísun paliva do hořáku je také automatický a zpravidla elektronicky řízený. Pelety jsou dávkovány na odhořívací talíř nebo šnekovým dopravníkem do odhořívacího hrnce.

Otvor pro komínové připojení je dle platné ČSN realizován nejčastěji v Ø 150 až 200 mm a to podle výkonu a typu kotle a výšky komína.

Obr. : Automatický kotel na pelety se zásobníkem Guntamatic Biostar
Obr. : Automatický kotel na pelety Guntamatic Biocom

Umístění peletového kotle

Kotel se nejčastěji instaluje ve sklepě. Při výkonech do 50 kW není zapotřebí pro instalaci oddělený prostor. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl být sklad pelet co nejblíže ke kotli, při použití pneumatického (nasávacího) potrubního systému se doporučuje max. dopravní vzdálenost až do 25 m.

Soustava přípravy teplé užitkové vody by měla být doplněna akumulační nádrží. Připojení kotle na soustavu ústředního vytápění v domě se provádí obvyklým způsobem. Pro další úsporu provozních nákladů je výhodné kombinovat peletový kotel např. se solárním systémem ohřevu teplé užitkové vody, případně i k podpoře ústředního vytápění.

 
Obr. : Popojení automatického kotle na biomasu a krbových kamen s teplovodním výměníkem v rodinném domě
Obr. : Automatický kotel na pelety a obilí Verner A251
 
Obr. : Kotel na pelety větších výkonů Hoval BioLyt

Náklady na pořízení kotle na pelety

Cena za automatický kotel na pelety včetně regulace a napojení na komín se u nás pohybuje v širokém rozmezí (záleží na vlastnostech, vybavení a typu peletových kotlů) od 50 tis. Kč až po nejdražší modely v řádu 500 tis. Kč. V současné době se poskytují na nákup peletových kotlů a dalších zdrojů na biomasu a obnovitelné zdroje dotace v rámci programu Zelená úsporám.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Co bychom měli vědět před nákupem kotle
Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy
Metody zkoušení fyzikálně-chemických vlastností tuhých biopaliv
Interiérový kotel na kusové dřevo v dotačním programu ,,Zelená úsporám” aneb interiérový kotel VERNER 13/10 a provedení VERNER 13/10.1 s redukovaným výkonem
Skladování pelet a dalších tvarových biopaliv v rodinných domech
Dotace na kotel na biomasu a dovoz pelet zdarma - pohodové topení
Tuhá biopaliva z místních zdrojů
Energetická náročnost výroby pelet z biomasy
Teplo do rodinného domu za 5 až 10 tisíc ročně
Nezahazujte svůj odpad - UNICONFORT kotle na spalování až 150 % vlhké pevné biomasy
Kotolňa na biomasu Dolný Kubín – Bysterec
Kamna na pelety – pokojová peletová kamna
Kotel na dřevní štěpku
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety
Krbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety

Datum uveřejnění: 1.1.2010
Poslední změna: 19.4.2010
Počet shlédnutí: 28086

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění. Biom.cz [online]. 2010-01-01 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/kotel-na-pelety-peletovy-kotel-pro-ustredni-vytapeni>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
30 Oct 2010 21:20 ejka
- Ceny peletkových kotlů
14 Jul 2012 21:55 Ivo Hleek
- Ceny peletkových kotlů
02 Feb 2018 02:31 Ondej
- Ceny peletkových kotlů
02 Apr 2014 11:26 Pavel
- Díky
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto