Odborné články

Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení

Pan Savvas Seimanidis byl členy EREFu na další dva roky jednohlasně zvolen prezidentem.U příležitosti svého znovuzvolení Seimanidis poznamenal: „ Souhlasíme s viceprezidentem EU Marošem Šefčovičem, že rok 2016 bude pro Evropskou unii zásadní. To znamená nastavení správných a stálých základů, bezpečnou a konkurenceschopnou budoucnost obnovitelných zdrojů. A v neposlední řadě též implementace ambiciózních cílů, nastavených v Paříži.

Do výkonného výboru byl zvolen také Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů. Ta v České republice sdružuje jednotlivé oborové asociace jako je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, ČSVE (vítr), CPMVE (voda), CAFT (fotovoltaika), ČGTE (geotermální energie) a AVTČ (tepelná čerpadla). "Snažíme se, aby byla Komora OZE silnou organizací, prostřednictvím členství v EREFu se budeme moci lépe vyjadřovat také k evropským energetickým otázkám a budeme se moci podílet na řešení vznikajících výzev. Štěpán Chalupa poznamenal: „Za současné situace cítím zejména povinnost hájit principy legitimního očekávání a bojovat proti případným retroaktivním zásahům, které jsou ze strany evropské komise navrhovány.“

U příležitosti Konference o energetické konference Saimanidis poznamenal: „ Jako federace národních sdružení z celé EU může EREF sdělit členským státům a institucím své přímé zkušenosti. Budeme v tomto směru pokračovat tak, aby byla plánovaná transformace energetických systémů ve všech ohledech úspěšná a transparentní. EREF též bude dále asistovat Evropské komisi při reformování trhu s elektřinou a zapojení obnovitelných zdrojů. Budeme také úzce spolupracovat s ostatními společnostmi, které se zabývají obnovitelnou energií tak, aby se Evropské komisi a Parlamentu dostalo správných doporučení ve věci revize Směrnice o obnovitelných zdrojích (co se týče dlouhodobého cíle snižování uhlíku).“

Dr. Dörte Fouquet, výkonná ředitelka EREFu řekla: „ Je důležité stavět základy pro budoucnost, ale musíme stavět na stávajících závazcích. Budeme podporovat Evropskou komisi ve splnění cílů ohledně obnovitelné energie do roku 2020 a zvážíme též cíle do roku 2030.“ Dodala, že v uplynulých 20 letech posunuly dobře navržené národní mechanizmy rozvoj obnovitelných energií kupředu. Nová směrnice by měla výrazně napomoci k dalšímu vývoji těchto energií a jejich flexibilitě na trhu s energiemi.

Federace EREF se zabývá obnovitelnými zdroji a jejím cílem je chránit zájmy odvětví, které se obnovitelnými zdroji zabývají a zamezit jejich diskriminaci na poli energetického trhu. EREF je jedinou evropskou institucí, která se zabývá stížnostmi na protežování nukleárních a fosilních zdrojů energie.

Členy jsou EREFu jsou například: Erneubare Energie Österreich (Rakousko), IG Windkraft (Rakousko), Kleinwasserkraft Österreich (Rakousko), EDORA (Belgie), European Biogas Association (Belgie), Association of Producers of Ecologial Energy (Bulharsko), Komora obnovitelných zdrojů energie (Česká republika), Solární asociace (Česká republika) a další. 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu
Zařízení ORC zvýší výrobu elektřiny z kogenerační jednotky
Jak stavět palivové sklady pelet
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa
Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 25.5.2016
Poslední změna: 24.5.2016
Počet shlédnutí: 45767

Citace tohoto článku:
EREF European Renewable Energies Federation, : Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení. Biom.cz [online]. 2016-05-25 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/evropska-federace-pro-obnovitelne-energie-ma-nove-vedeni>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto