Odborné články

Topení ozdobnicí v kotlích Fröling

Pěstování rychle rostoucí traviny Miscanthus sp. (ozdobnice) je v současnosti na velkém vzestupu. Za zvýšení zájmu mohou především vysoké ceny energií a zájem lidí vypěstovat si své vlastní biomasové palivo. Hlavními přednostmi ozdobnice je vysoká tolerance vůči suchu, velmi rychlý růst biomasy a možnost každoroční sklizně. Zeptali jsme se pana Lukáše Sováka ze společnosti S WHG s.r.o. dodávající na český trh technologii kotlů značky Fröling, jaké jsou zkušenosti s vytápěním touto rychle rostoucí travinou.

Obrázek 1: Pole zelené (zdroj: Lukáš Sovák)

Původní účel pěstování ozdobnice byl pouze pro okrasné účely, na trhu existuje nespočet kultivarů různých barev a vzrůstu. S postupem času se však začalo experimentovat s využitím ozdobnice pro energetiku a výsledky byly velmi slibné. Ukázalo se, že dokáže vyprodukovat obrovské množství biomasy, a přitom je na pěstování velmi nenáročná. Roste dobře na většině půd, a to i na méně na živiny bohatých typech, na kterých jiné plodiny již není možné efektivně pěstovat. Zároveň je vysoce odolná vůči mrazu a netrpí na specifické choroby a škůdce. 

Sklizeň ozdobnice je možné provést nejdříve třetí rok po výsadbě. Provádí se před začátkem vegetačního období, zpravidla od února do března pomocí řezačky s adaptérem na kukuřici. Tato řezačka rostlinu nařeže na frakci cca 20 mm a “nafouká” ji na vlečku. V tomto stavu se rovnou odváží do skladu paliva a je s ní nakládáno stejně jako s dřevní štěpkou. Podavačem se dopravuje do kotle, který ji spaluje a vyrábí tepelnou energii. Kotle Fröling se nemusí nijak upravovat. Řezankou z této rostliny se dá topit v kotlích na štěpku a vzhledem k velmi podobným vlastnostem lze tato paliva v případě potřeby střídat bez složitého přenastavování.

Obrázek 2: Sklizeň ozdobnice pomocí řezačky s adaptérem na kukuřici (zdroj: Lukáš Sovák)

V České republice je na seznamu doporučených plodin pro produkci biomasy Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. kříženec M. ×giganteus, ozdobnice obrovská, která je  neinvazivním hybridem.

Areály firem, které vytápí své provozy ozdobnicí 

Valašské Meziříčí – Vacara

V rozsáhlém areálu firmy, kde se nachází i společnost Vacara s.r.o., která nabízí prodej, půjčovnu a servis obytných vozů a karavanů, se touto energetickou plodinou vytápí okolo 70 % topné sezóny. Před 12 lety zde instalovali dva kotle Fröling Turbomatic, které si s touto biomasou dobře rozumí a jak sám správce areálu pan Miroslav Kus potvrzuje, je topení touto plodinou jednoduché a nenáročné na obsluhu. Nedochází k žádnému zasekávání řezanky v dopravníku do kotle a kotel spokojeně šlape. 

Obrázek 3: Sklad paliva. Řezanku z ozdobnice není nutné nijak dále upravovat (zdroj: Lukáš Sovák)

Majitelé areálu vyzdvihují nízké náklady na vytápění a také nízkou spotřebu elektrické energie na provoz kotle. Společnost tak za roky provozu ušetřila díky vlastnímu zdroji tepla nemalé prostředky. K vytápění zde používají také dřevní štěpku. Jakmile ve skladu paliva dojde ozdobnice, tak se automaticky přejde na vytápění dřevní štěpkou bez nutnosti přenastavení kotlů. Pro tento objekt byly vybrány kotle Turbomatic s plně automatickým provozem, zapalováním a čištěním výměníků tepla. Využívají řízení spalovacího procesu, tzv. lambda sondou. V topné sezóně je zapotřebí vynést popel z popelníku přibližně jednou za měsíc, jak říká z vlastní zkušenosti pan Kus. Dnes je řada kotlů Turbomatic v sortimentu Fröling nahrazena typem T4e, který nabízí mnoho dalších modernějších prvků, a navíc umožňuje integrovat elektrostatický odlučovač prachu. 

Obrázek 4: Řezankou z ozdobnice se dá topit v kotlích na štěpku a tato paliva lze střídat bez složitého přenastavování (zdroj: Lukáš Sovák)

Vlčnov – Klimont Global

Dalším spokojeným spotřebitelem této energetické plodiny jsou čeští výrobci revizních dvířek protipožární ochrany v obci Vlčnov, firma Klimont Global. Výrobní halu vytápí ze 100 % právě touto plodinou v kotli Fröling. Díky tomu, že majitelé firmy disponují zemědělskou plochou, byla výsadba této rostliny jasná volba. Zajistili si tak naprostou nezávislost na palivovém zdroji a v porovnání s fosilními palivy šetří jak své náklady, tak i životní prostředí.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2023 Alternativní využití biomasy v bioenergetice i k ochraně životního prostředí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio
Nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie
Dlouhodobé sledování a pěstování perspektivní energetické plodiny ozdobnice (Miscanthus sp.) v ČR
Snížení uhlíkové stopy při výrobě oceli za pomoci biomasy a vodíku
Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích
Využití produkce biomasy rychle rostoucích dřevin k dekontaminaci půdy

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 25.9.2023
Poslední změna: 28.11.2023
Počet shlédnutí: 1218

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch, S WHG s.r.o., : Topení ozdobnicí v kotlích Fröling. Biom.cz [online]. 2023-09-25 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/topeni-ozdobnici-v-kotlich-froling>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto