Odborné články

Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)

Děčín - Libverda, 22.11.2001

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse Děčín

Agrární komora okr. Děčín a Ústí n.L.

Seminář byl uskutečněn za podpory České energetické agentury - ČEA

Úvodní slovo

Využívání energetické biomasy je v České republice stále ještě nedostatečně uplatňováno. Tento program má při tom široké návaznosti, neboť se netýká pouze vlastního získávání energie (a to obnovitelné), ale též účelného obdělávání půdy v případě pěstování "energetických rostlin", dále údržby krajiny i získávání nových pracovních příležitostí.

CZ BIOM se proto snaží nejrůznějšími prostředky informovat širokou veřejnost o výhodách tohoto programu, včetně organizování seminářů. Tento seminář s názvem "Biomasa - obnovitelný zdroj energie" se koná v Děčíně zejména proto, že tato oblast je snad nejvíce postižena neobděláváním půdy. Dalším neméně závažným důvodem je velmi pozvolné pronikání informací k široké veřejnosti. Proto považujeme za potřebné zapojení mladé generace do šíření těchto informací prostřednictvím škol - zejména odborných. A tak byla v tomto směru navázána spolupráce se zemědělskými školami, včetně zdejší Střední zahradnické a zemědělské školy, která je proto i místem konání semináře.

Pro tuto oblast je výhodné využít rovněž blízkost německých sousedů, kteří mají obdobné výrobní podmínky v zemědělství a kteří jsou ochotni se s námi podělit se svými zkušenostmi. Je to především díky dlouholeté spolupráci se zdejší agrární komorou. Tyto zahraniční zkušenosti jistě významně přispějí ke zkvalitnění průběhu semináře.

Rádi bychom tímto seminářem, společně se spoluorganizátory, přispěli k dalšímu šíření důležitých informací o využívání biomasy pro energii a jejímu širšímu uplatňování, než je tomu dosud. Doufejme, že tak pomůžeme doplnit zase jeden kamínek do mozaiky tohoto složitého programu - prosazování obnovitelé energie z biomasy v podmínkách ČR.

Za CZ BIOM, odborný garant semináře : Ing.Vlasta Petříková, DrSc.

 

(Pozvánka je v našem archivu)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Nové učební pomůcky pro školy
Propagace biomasy pro energii
Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?

Předchozí / následující díl(y):

Biomasa ve škole
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Využití bioalkoholu
Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.
Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska
Společné spalování biomasy a uhlí
Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 3.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7609

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod). Biom.cz [online]. 2001-12-03 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/sbornik-ze-seminare-biomasa-obnovitelny-zdroj-energie-uvod>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto