Odborné články

Propagace biomasy pro energii

Naše veřejnost bohužel stále ještě velmi málo vnímá možnost účelného využívání energetické biomasy. Proto je třeba tento nový trend neustále propagovat, všemi vhodnými prostředky. K tomu účelu jsme proto vytvořili 10. dílný televizní seriál, který byl již na podzim 2000 odvysílán na ČT. Jeho časové zařazení bylo ale nevýhodné (v odpoledních hodinách), takže jej nemohla sledovat většina zájemců. Po roce byl celý seriál znovu vysílán, bohužel rovněž v nevhodné době a to v 15,55 na ČT 2. Vysílání bylo zahájeno 25.10.2001 a poslední 10. díl byl vysílán 27.12.2001. Tento seriál obsahuje mnoho nových námětů pro širší využívání biomasy i ostatních obnovitelných zdrojů. Přináší rovněž řadu podnětů jak šetřit životní prostředí, udržovat kulturní krajinu a současně tak šetřit náklady za elektřinu, zemní plyn a další fosilní paliva. Bohužel, podstatná část našeho obyvatelstva nemohla tento seriál, vzhledem k nevhodnému termínu vysílání, sledovat.

Rozvoj "fytoenergetiky" je dlouhodobá záležitost, a proto jsme se rozhodli soustředit pozornost na mladou generaci. Již před 3 roky jsme zahájili spolupráci se středními zemědělskými školami na téma ukázkového pěstování vybraných energetických rostlin na školních pozemcích. V současné době je do akce zapojeno celkem 9 škol a zájem se rozrůstá. Každoročně pořádáme odborné semináře v zájmu propagace fytoenergetiky, kam jsou vždy zástupci těchto škol pozváni, aby zde mohli presentovat své dosavadní zkušenosti s pěstováním energetických rostlin. V roce 2001 byly tyto semináře v Benešově a v Děčíně. Byly k nim vydány sborníky přednášek pro účastníky. Několik exemplářů je ještě v sekretariátu CZ BIOMu, které mohou být případným dalším zájemcům poskytnuty.

Další významná akce pro školy bylo vytvoření nových netradičních učebních pomůcek (za významné podpory SFŽP) a to jednak pro základní školy a dále pro střední odborné školy a gymnázia. Pro každou z těchto 2 typů škol byl vytvořen samostatný soubor, který se skládá z videokazety a z textové části, tzv. výukových karet. Každá videokazeta má rozsah 40 minut. Nazývá se Energie budoucnosti. Téma je uspořádáno tak, že tvoří jednotlivé úseky, podle forem obnovitelných zdrojů energie. Největší rozsah je věnován biomase, jakožto nejdůležitější formě. Následuje slunce, voda, vítr, tepelná čerpadla, geotermální energie, včetně náznaku perspektivních technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Výukové karty mají název : Energie a životní prostředí. Pro základní školy se jedná o 5 tématických karet, pro střední školy a gymnázia o 10 jednotlivých tématických listů. Pro oba typy škol jsou tyto nové učební pomůcky distribuovány jako soubor 1 videokazety a 20 balení 5 resp. 10 tématických karet. Obě sady materiálů jsou doporučeny a oficiálně schváleny Ministerstvem školství i Ministerstvem životního prostředí a lze si je objednat v sekretariátu CZ BIOM (vždy za 490 Kč). Dosavadní odezva ze škol, které je již používají, je vesměs velice příznivá, neboť je lze doporučit jak při výuce ekologie, tak při některých praktických cvičeních v různých předmětech.

V současné době připravujeme, rovněž za podpory SFŽP novou videokazetu + brožuru zaměřenou na využívání biomasy (i dalších forem obnovitelných zdrojů biomasy) především na komunální sféru. Projekt je již schválen a práce na něm jsou zahájeny. Předpokládáme, že tyto propagační materiály budou vydány do konce června 2002.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nové učební pomůcky pro školy
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Anotace knihy "Vytápění netradičními zdroji tepla"
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Informační kampaň pro veřejnost a školy

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 10151

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Propagace biomasy pro energii. Biom.cz [online]. 2002-01-22 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/propagace-biomasy-pro-energii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto