Odborné články

Projekt Bio2x biorafinerie Triticum: Bioprodukty ze slámy

Finská společnost Fortum připravuje nový výrobní závod na slámu zvaný Triticum. Asociace CZ Biom vytvořila studii dostupnosti slámy na území České republiky s možnými doporučeními a riziky právě kvůli blízké vzdálenosti biorafinerie od českých hranic. Společnost Fortum je velkým výrobcem elektřiny a tepla, který je zastoupen také na evropském trhu jako ve Velké Británii, Německu a Polsku včetně severských států. Tato společnost přišla na trh se záměrem výstavby německé biorafinerie na slámu a lokalitu zvolila tak, aby mohla oslovit potenciálně i dodavatele ze sousedních zemí včetně ČR. Pro české zemědělce by to znamenalo zvýšení poptávky po slámě a příležitost dlouhodobě ji dodávat tomuto německému partnerovi.

Sláma je pochopitelně nedílnou součástí organických hnojiv a její využití na zemědělské půdě je bezesporu velmi přínosné. Obzvlášť v kombinaci s dalšími organickými hnojivy jako je digestát. V současné době však na poli EU dominují témata o úsporách emisí skleníkových plynů a jedním z pravděpodobných řešení úspor v zemědělství je omezení živočišné produkce. Toho by se mohlo docílit například tím, že již nebudou alokovány dotace na dobytčí jednotky a živočišná produkce se bude trhem sama redukovat. Je tedy možné v horizontu několika let, že na území členských států bude k dispozici více slámy a odpadních produktů z rostlinné produkce pro další materiálové zpracování či jiné (například energetické) využití.

Cílem oddělení Fortum Bio2X je nyní dále rozvíjet bioekonomiku a vyrábět vysoce kvalitní výrobky z vedlejších zemědělských produktů a zbytků. Konkrétně se jedná o produkty z celulózy, ligninu, hemicelulózy a dalších biochemických výrobků, které mají být vyráběny ze slámy s maximálně efektivním využitím zdrojů. Díky tomu lze ušetřit fosilní paliva, jako je ropa nebo zemní plyn a v budoucnu i vzácné přírodní zdroje.

V současné době se zkoumají různé lokality pro výstavbu této biorafinerie v Německu. Čtyři z nich byly zařazeny do užšího výběru:

  • Schwedt/Oder v severovýchodním Braniborsku
  • Schwarzheide v jižním Braniborsku
  • Leuna v jižním Sasku-Anhaltsku
  • Rostock v severním Meklenbursku-Předním Pomořansku

Roční potřeba surovin pro rafinérii se odhaduje na cca 375 000 t obilné slámy. Ta by měla pocházet z okolí těchto míst včetně části České republiky. V současné době se provádějí testy s různými druhy slámy. Proces frakcionačních technologií Bio2X může využívat v současné době pšeničnou, ječnou a žitnou slámu. Připravují se však také i zkoušky s řepkovou slámou.

Z frakcionace slámy se budou vyrábějí tyto skupiny produktů:

  • Udržitelná vlákna pro textil
  • Hygienické výrobky a obalový materiál
  • Biologická aditiva pro chemický průmysl
  • Výrobky nahrazující jednorázové plasty
  • Materiály pro výrobu stavebních materiálů a kosmetiky, jako jsou laky a pryskyřice.

V současné době se zkoumá proveditelnost tohoto projektu, zejména s ohledem na dostupnost surovin. Možný začátek výstavby biorafinerie je v horizontu dvou až tří let. Do té doby by společnost Fortum ráda získala partnery pro dodávky surovin. Využívání slámy jako vstupní suroviny pro tyto výrobky má příznivý environmentální dopad. Nahrazují se fosilní zdroje obnovitelnými surovinami v procesu s vysokou efektivitou využívání surovin. Jedná o inovativní řešení, jak uspokojit rychle rostoucí poptávky po udržitelných materiálech z biomasy kdy produkce výrobků ze slámy nekonkuruje produkci potravin

Primárním cílem společnosti Fortum je vybudovat udržitelný dodavatelský řetězec pro slámu. Tato požadovaná sláma by měla být slisována do hranatých balíků, skladována v suchu a průběžně dodávána do biorafinerie. Transport slámy je možný zajistit i třetí stranou a počítá se zapojením sousedních zemí.

Pokud vás projekt Triticum zaujal a máte zájem se dozvědět více, například v oblasti možného dodání slámy, kontaktujte nás prosím na e-mailu: pospisil@biom.cz.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pestřejší pole díky plodinám pro bioplyn
Vojtěška našla uplatnění v bioplynových stanicích, navíc pomůže ušetřit za hnojiva
Nové výzvy pro biopaliva
Využití hnojiv z biomasy jako zahradních substrátů
Projekt Dešná u Dačic
Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro energetické využití v současné době
Jak ovlivní změna klimatu dostupnost slámy
Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění v agrolesnických systémech v době energetické krize?
Co se zbytkovou slámou z polí?
Topolové plantáže v symbióze s divokými orchidejemi
Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti na ekonomických příjmech z pěstování konvenčních plodin
Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.2.2023
Poslední změna: 14.2.2023
Počet shlédnutí: 2009

Citace tohoto článku:
SCHEUERECKER, Leonhard, FORTUM, , POSPÍŠIL, Vojtěch: Projekt Bio2x biorafinerie Triticum: Bioprodukty ze slámy. Biom.cz [online]. 2023-02-14 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/projekt-bio2x-biorafinerie-triticum-bioprodukty-ze-slamy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto