Odborné články

Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR

Technologií na spalování biomasy, ať už lesní nebo zemědělské, je v dnešní době již velká škála. Pozitivní zprávou je také fakt, že pro tyto technologie nemusíme chodit daleko, protože je na českém trhu několik společností, které se tomuto oboru intenzivně věnují. Ať už to jsou přímo společnosti vyvíjející a vyrábějící kotle na spalování biomasy, jako je například TTS eko s.r.o. nebo STEP Trutnov a.s., nebo další inženýrské společnosti, které na přání dílo naprojektují a dodají nejvhodnější technologii. Zákazník tak může získat český kotel na biomasu, nebo svou kotelnu vyprojektovat českými inženýry. Přinášíme krátký přehled služeb dvou významných českých společností, které na trhu působí.

STEP Trutnov a.s.

Společnost založená v roce 1990 disponuje vlastními výrobními halami přímo v Trutnově. Kromě typizovaných kotlů na biomasu umí vyrobit na přání zákazníka i atypická zařízení přímo na míru.

Kotle na biomasu zde vyrábí podle druhu spalovaného paliva, ať už je to dřevní biomasaštěpka, piliny, nebo zemědělská biomasasláma, seno, sloní tráva a další porosty. U kotlů na zemědělskou biomasu společnost vyvinula nové unikátní konstrukce, které významně zjednodušují operaci s kotlem. Přikládání balíků zemědělské biomasy probíhá totiž bez předchozí dezintegrace, takže se celý balík vkládá přímo na posuvný dopravník, nebo se umisťuje přímo dovnitř kotle (u menších výkonů). Své uplatnění tato technologie nachází zejména v zemědělství, kde při rostlinné výrobě zemědělci disponují jak technikou na výrobu balíků, tak zároveň manipulační technikou. Samotné provozní náklady za palivo jsou tak pro zemědělce položkou, která je pro ně snadno dostupná a jsou tak nezávislí na dodávkách fosilních paliv, jako je například zemní plyn nebo uhlí. 

Výkonnostní řady kotlů od společnosti STEP Trutnov a.s. se pohybují od 100 do 5 000 kW. S ohledem na dodavatelský řetězec paliv je nejoptimálnější výkon tepelného zdroje do 10 MW (případně 2 x 5 MW). Všechny kotle jsou k dispozici v provedení teplovodním, parním nebo teplovzdušném, a kromě výroby tepla je lze využít také pro výrobu elektrické energie.

Obrázek 1: Rekonstrukce kotelny ve Chrastavě – instalace kotle na biomasu o výkonu 1 MW na spalování celých hranatých balíků slámy, pro účely vytápění kancelářských prostor a hal ve všech prostorách společnosti. (zdroj: STEP Trutnov a.s.)

TTS eko s.r.o.

V Třebíči na Vysočině již téměř 3 desítky let funguje nenápadná firma, která dokáže velké věci.  Její název je TTS eko s.r.o. a v rámci ekologického programu se zabývá především vývojem, výrobou, montáží a servisem průmyslových kotlů a kotelen na spalování biomasy a s tím souvisejících technologií.

Od samotného počátku se firma zabývala dodávkami dílčích technologických celků a provozních souborů v oblasti klasické energetiky a teplárenství. Historie myšlenky průmyslového kotle na biomasu se začala psát v roce 1997, o tři roky později byl na třebíčské Teplárně Sever zprovozněn první kotel na spalování dřevní biomasy s typovým označením VESKO-B a výkonem 3 MW.

Obrázek 2: Teplárna Sever v Třebíči (zdroj: TTS eko s.r.o.)

Postupným vývojem a přenosem zkušeností z třebíčských provozů se firma dostala až k vývoji kotlů v termoolejovém provedení či od roku 2006 ke kotlům VESKO-S na spalování balíkové slámy. Doplňkovým výrobním a dodavatelským programem jsou zařízení pro snížení emisních limitů (elektrofiltry, tkaninové filtry), zvýšení účinnosti kotlů (kondenzační výměníky spalin) a kogenerace z biomasy (ORC systémy).

Kromě dodávky samotných kotlů je firma schopna zrealizovat kompletní projekty „na klíč“, jako jsou rekonstrukce kotelen, rozvodů tepla a instalací domovních předávacích stanic. V rámci vedlejší činnosti se firma TTS eko s.r.o. zabývá také realizací stavebních zakázek a projektů jako jsou např. nízkoenergetické stavby, bytová výstavba či přestavby a revitalizace průmyslových areálů.

Od roku 2001, kdy byl třebíčskou firmou vyroben první průmyslový kotel na biomasu, se dnes chlubí již 70 instalacemi průmyslových kotlů a dalších energetických zařízení. Jejich instalace je možné vidět převážně v teplárnách, komunálních výtopnách a průmyslových podnicích, a to hlavně na území Česka a Slovenska. Tři referenční projekty se podařilo před několika lety zrealizovat také na území Ukrajiny, přičemž dva z nich jsou kotelny na slámu pro drůbeží velkofarmy u města Nikopol, třetím projektem je komunální kotelna na dřevní štěpku ve městě Billopilya ležící v Sumské oblasti. 

Obrázek 3: Vesko-S Třebišov (zdroj: TTS eko s.r.o.)

Vyzdvihnout některou z českých či slovenských aplikací je těžké, jelikož každá reference je svým způsobem originální a něčím atypická. Zákazníkovi se firma vždy snaží vyjít vstříc s individuálními požadavky na dispoziční řešení technologie, provozní parametry, palivové hospodářství a systém odpopelnění a odprášení spalin.

Díky mnohaletým zkušenostem z vývoje, dodávek a provozů jsou kotle prakticky bezobslužné s důrazem na účinnost, efektivitu a životní prostředí. S patřičnou hrdostí lze konstatovat, že firma TTS eko s.r.o. se řadí mezi přední evropské výrobce průmyslových kotlů na biomasu.

Provoz teplárny, která byla včetně teplotních rozvodů vybudována na zelené louce za jediný rok, zajišťuje společnost Dukovanská teplárenská, s. r. o. Celkové náklady za první etapu činily 50 milionů Kč. Zajímavé je, že kotel Vesko-B na dřevní štěpku můžeme směle označit za domácí produkt – vznikl totiž v projekčním studiu TTS boilers, které sídlí v nedaleké Třebíči. Tento kotel umožňuje spalování dřevních paliv o nízké kvalitě (kde vlhkost paliva může činit až 60 %) a poradí si i s nespalitelnými příměsemi, jako jsou písek, kameny či kusy železa. Samozřejmostí je i instalace elektrofiltru spalin, díky kterému kotel splňuje nejpřísnější emisní limity dle nové vyhlášky ČR. Základním palivem pro nový kotel je zelená štěpka, pocházející převážně z regionálních lesů.

V současné době může firma nabídnout kotle dvou základních typů. Prvním jsou kotle typového označení VESKO-B a jsou určeny primárně na spalování dřevní biomasy. Konstrukce spalovací komory a celá technologická linka jsou navrženy tak, aby si poradily i s méně kvalitním palivem s vysokým obsahem vlhkosti (až 60 %) a nespalitelných příměsí (škvára, písek, kamení), zkrátka takovým palivem, které se prodává za nejnižší možnou cenu a provozovateli tak přinese nejvyšší úsporu v nákladech. Kotle VESKO-B jsou vyráběny ve výkonových řadách 1 až 10 MW, a to v provedení teplovodním, horkovodním nebo parním.

Druhý ze základních pilířů výrobního programu jsou kotle typu VESKO-S, které jsou určeny ke spalování stébelnatých paliv (obilná sláma, řepková sláma, seno, len apod.) ve formě hranatých balíků. Kotle jsou nabízeny ve výkonových řadách 2 až 5 MW.

Ačkoli mají všichni slámu zafixovanou jako komoditu výlučně pro zemědělské účely, v několika městech v Česku i na Slovensku se již využívá i pro energetické účely. Bezesporu největší výhoda slámy oproti dřevní štěpce je taková, že obilí na poli vyroste každý rok. I když její produkci ovlivňují faktory jako počasí, stává se toto palivo velmi zajímavou alternativou k tradičnímu palivu ve formě dřevní štěpky.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2022 Pevná biomasa a její potenciál v energetické krizi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Primární dřevní biomasa a její role v EU
Příklady dobré praxe v oblasti vytápění pevnou biomasou
Nové výzvy pro biopaliva
Provozní podpora tepla pro pevnou biomasu
Projekt Dešná u Dačic
Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro energetické využití v současné době
Potenciál biomasy v příštích dekádách
Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění v agrolesnických systémech v době energetické krize?
Agrolesnické systémy a rychlerostoucí dřeviny
Topolové plantáže v symbióze s divokými orchidejemi
Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství
Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti na ekonomických příjmech z pěstování konvenčních plodin
Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio
Novinky v Evropské legislativě
Biomasa je lídrem evropské energetické transformace
Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 26.2.2023
Poslední změna: 26.2.2023
Počet shlédnutí: 3321

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR. Biom.cz [online]. 2023-02-26 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/technologie-na-spalovani-pevne-biomasy-a-jejich-nabidka-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto