Odborné články

Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku

Vyzpovídali jsme ředitele společnosti Zelená biomasa a.s. Pavla Faltýnka, aby nám přiblížil aktuální situaci s lesní biomasou z pohledu dodavatele dřevní štěpky. Zajímalo nás zejména co se na trhu s tímto palivem děje a co nutí dodavatele zvyšovat ceny svých produktů a služeb. Také jsme se dozvěděli, co představují pro energetický trh nové instalace, které do budoucna razantně zvýší lokální poptávku po palivech z pevné biomasy

DeltaWorks@Pixabay.com

Na co se Vaše společnost zaměřuje?

Zelená biomasa a.s. je lesnická společnost zaměřená na výrobu a obchod s energetickou biomasou, dalšími aktivitami je obchod s vedlejšími produkty pil (štěpka, piliny), peletami, briketami i zemědělská činnost. V minulých letech produkce energetické biomasy dosahovala cca 240 tis. tun a cca 300 tis. m3 surového dříví. V současnosti v naší společnosti pracuje 45 lidí. 

Staráme se o zpracování klestu. To začíná různě, podle toho zda je klest v lese již nějakým způsobem připravený a pod. Jedná se např. o těžební zbytky (TZ) v lese tzv. “u pařezu” (na mýtině), kde zajišťujeme vyvezení TZ, přes výkup TZ na odvozním místě, až po výkup již vyrobené štěpky.

Co se momentálně děje na trhu s lesní biomasou?

Letošní rok je velmi specifický, protože došlo k několika významným událostem, které začaly působit na trh s biomasou v totožný čas.

  • Od roku 2017 klesala cena biomasy, bez možnosti promítnutí rostoucích fixních nákladů do její ceny.
  • Nedostatek těžebních zbytků způsobený odezníváním kůrovcové kalamity, kontraktem uzavřeným mezi LČR s.p. x CB EKO, s.r.o. a dotační politikou MZe.
  • Zvýšenou poptávkou po biomase jako doplňku, či náhradě za uhlí.
  • Válkou na Ukrajině.

Již na konci minulého roku začala cena biomasy růst o cca 10 %, zejména v důsledku nedostatku disponibilního klestu. Začátkem letošního roku po vpádu Ruska na Ukrajinu došlo k růstu cen téměř všeho co souvisí s výrobou biomasy – nafta, pneumatiky, náhradní díly, stroje jako takové atd., což znamenalo navýšení cen o dalších 15 %. Poslední fází bylo léto a počátek podzimu, kdy vlivem zdražování energií došlo k růstu cen štěpky v řádu dalších desítek procent.

Jakým způsobem reagujete na neobvykle vysokou poptávku po biomase?

Vyrovnat objemový růst trhu prakticky nejde, snažíme se předzásobit surovinou, což je v současné době velmi problematické. Naše kontrakty na štěpku jsme plošně ponížili o cca 30 % objemu a snažíme se dostát všem závazkům.

Co by pomohlo tuto situaci stabilizovat?

Určitě by pomohla větší koordinace dotací od Ministerstva zemědělství s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedno po vás chce větší objemy štěpky a druhé vypisuje dotace na frézování klestu, případně jeho úklid a ponechání na hromadách v lese (mluvíme o lese hospodářském). Dále již zmíněná smlouva mezi LČR s.p. x CB Eko, s.r.o. znamenala okamžité zastavení dodávek těžebních zbytků na volný trh a jeho brždění v lese, protože místo desítek společností ho zpracovává jen jedna, která na to nebyla připravena.

Jak vnímáte potenciální nové projekty v sektoru pevné biomasy (nové teplárny/elektrárny na biomasu), má smysl v horizontu životnosti technologie navyšovat kapacity biomasových zdrojů v ČR?

Biomasa již dnes vzhledem ke zvýšené poptávce prostě NENÍ PRO VŠECHNY. Nejsem přívržencem regulace, jen nevím, jestli chceme čekat, až se dané odvětví přizpůsobí, resp. až ho zreguluje trh. Celý sektor zažívá turbulentní období, ve kterém dle mého názoru nejde dlouhodobě predikovat nic, myslím si, že k velkému rozvoji v blízké budoucnosti nedojde, protože se všichni budou bát zmařené investice.

Existují nějaké nové trendy v lesnictví a výrobě biomasových paliv? Například nové technologie, nové služby atp.?

Nové technologie tu asi nejsou, ale jsou technologie, které se přestaly používat, protože byly drahé nebo málo efektivní a my se k nim díky vyšší prodejní ceně budeme moci vrátit.

Kromě lesní biomasy tu také máme zemědělskou biomasu (seno, sláma apod.) a štěpku z plantáží rychle rostoucích dřevin, kterými lze budoucí poptávku částečně uspokojovat. 

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2022 Pevná biomasa a její potenciál v energetické krizi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti na ekonomických příjmech z pěstování konvenčních plodin
Topolové plantáže v symbióze s divokými orchidejemi
Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění v agrolesnických systémech v době energetické krize?
Novinky v Evropské legislativě
Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro energetické využití v současné době
Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio
Projekt Dešná u Dačic
Příklady dobré praxe v oblasti vytápění pevnou biomasou
Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR
Projekt Bio2x biorafinerie Triticum: Bioprodukty ze slámy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 25.4.2023
Poslední změna: 24.7.2023
Počet shlédnutí: 1487

Citace tohoto článku:
CZ Biom, , POSPÍŠIL, Vojtěch: Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro teplárny a elektrárny na dřevní štěpku. Biom.cz [online]. 2023-04-25 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/lesni-biomasa-z-pohledu-dodavatele-paliv-pro-teplarny-a-elektrarny-na-drevni-stepku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto