Odborné články

Největší bioplynová elektrárna v Maďarsku využívá motory Jenbacher

V maďarském městě Szarvas se v úterý 13. září sešli představitelé energetického průmyslu při otevření největší elektrárny na bioplyn v zemi. Trigenerační elektrárnu technologie CCHP (specifický typ kogenerace, který kromě elektřiny a tepla produkuje i chlazení) pohánějí tři bioplynové motory Jenbacher J416 s certifikací ecomagination. Celkem vyrobí 4,2 megawattu obnovitelné elektrické energie a stejné množství tepelné energie, která je určena pro místní drůbežárnu i pro dodávky do sítě. Szarvas se nachází 170 kilometrů jihovýchodně od Budapešti.

Obr. 1: Szarvas - otevření bioplynové elektrárny

Novou elektrárnu typu CCHP postavila německá společnost r.e Bioenergie GmbH, dceřiná firma společnosti BayWa r.e GmbH. Tento energetický developer provozuje elektrárnu v úzké spolupráci s provozovatelem přilehlé drůbežárny, firmou Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. Ta zajišťuje značné množství surové biomasy, kterou motory Jenbacher proměňují v bioplyn. Bioplyn vzniká anaerobním zpracováním celkem 22 500 tun drůbeží a kravské mrvy, 31 000 tun prasečí kejdy, 47480 tun smíšeného odpadu (odpad z jatek, syrovátka, usazený kal z odpadních vod) a 18 000 tun cukrového čiroku ročně.

Zařízení na zpracování biomasy je umístěno přibližně 4 kilometry východně od drůbežárny. Pro dosažení optimální efektivity tepelné energie přivádí bioplyn z tohoto zařízení speciální potrubí až k motorům Jenbacher v závodu.

Obr. 2: Bioplynová elektrárna - schéma
Tepelná energie systému CCHP je následně využita k zajištění vytápění a ochlazování v objektu. Veškerá přebytečná elektrická energie je odváděna do místní sítě.

„Naše nová bioplynová elektrárna dokládá, že role bioplynu ve výrobě alternativní energie v Maďarsku bude neustále narůstat. Pomůže tak přiblížit s cíli iniciativy EU 20/20/20 a vyrábět do roku 2020 asi 20 % evropské energie z obnovitelných zdrojů,“ uvedl výkonný ředitel r.e Bioenergie GmbH, Ludwig Dinkloh, který má na starosti mezinárodní obchody společnosti. „Jedině projekty s maximální efektivitou a důmyslným využití tepla, jako je bioplynová elektrárna ve Szarvasu, představují udržitelný obchodní model.“

Zemědělský odpad patří k hlavním průmyslovým zdrojům skleníkového plynu metanu. Avšak zpracování biomasy a využití vzniklého bioplynu v jednotkách Jenbacher zajistí, že se do ovzduší uvolní méně nebezpečného plynu. Současně lze hodnotné, na živiny bohaté zbytky využít jako kvalitní hnojivo, čímž lze nahradit umělá hnojiva na tisících hektarů zemědělské půdy. Společnost GE zaznamenala zvýšený zájem o palivově flexibilní plynové motory, které pomohou zákazníkům v celé Evropě vyrábět vlastní energii a teplo, a tak plnit čím dál přísnější ekologické a energetické požadavky. „Naše plynové motory Jenbacher využívají bioplyn získaný z organického odpadu, cenného zdroje energie. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet účinný, hospodárný způsob výroby energie,“ prohlásil Rafael Santana, prezident a výkonný ředitel divize plynových motorů GE Energy. „Tyto motory – zde v největším maďarském bioplynovém projektu - rovněž umožní významně přispět k závazku Maďarska snížit emise o ekvivalent 10 000 tun CO2 ročně.“ GE provozuje regionální prodejní a servisní centrum pro plynové motory Jenbacher ve Veresegyházu, městě vzdáleném 30 kilometrů severovýchodně od Budapešti, kde se nachází i výrobna velkých plynových turbín GE. Středisko má ideální polohu k tomu, aby komunálním i soukromým zákazníkům v Maďarsku a dalších středoevropských zemích pomáhalo zvyšovat míru energetické účinnosti, a to prostřednictvím modernizace lokálních vytápěcích systémů a širších možností alternativní výroby energie.

Obr. 3: GE Jenbacher plynový motor

Od roku 1989 patří GE k největším nadnárodním firmám působícím v Maďarsku. V současnosti tam aktivně působí všech pět hlavních divizí společnosti. GE je největším americkým investorem a zaměstnavatelem v Maďarsku, zaměstnává přes 13 000 osob a řadí se také mezi největší vývozce v zemi.

O iniciativě GE ecomagination

Společnost GE stojí v čele celosvětové transformace ve výrobě, distribuci a využití energie, zaměřuje se na inovace a investice do výzkumu a vývoje čisté energie. Iniciativa byla spuštěna v roce 2005 a od té doby bylo na trh uvedeno na 90 produktů s certifikátem „ecomagination“. V roce 2009 dosáhl příjem z těchto produktů výše 18 miliard amerických dolarů. Společnost GE v prvních pěti letech investovala do iniciativy 5 miliard dolarů a zavázala se, že své investice do iniciativy zdvojnásobí a se svými partnery bude aktivně spolupracovat na urychlení nástupu nové éry inovace v energetice. Společnost přislíbila, že v následujících pěti letech investuje do výzkumu a vývoje dalších 10 miliard dolarů, zároveň hodlá zdvojnásobit svou energetickou účinnost a snížit jak emise skleníkových plynů, tak spotřebu vody. Soutěž GE ecomagination Challenge: Powering the Grid byla spuštěna v rámci iniciativy ecomagination a mezi její účastníky se rozdělí 200 milionů amerických dolarů, jimiž bude podpořen rozvoj technologií čisté energie. Letos výzvu rozšířila o kategorii „Powering your home“ (Energie pro váš domov), v níž hledá technologie, které umožní lepší hospodaření s energií v domácnostech. Více informací najdete na webové stránce iniciativy ecomagination na adrese: http://ge.ecomagination.com/index.html.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně
Exkurze vyvrátila obavy ze zápachu, fermentační stanice nesmrdí
Bioplynové elektrárny Agri Fair
Nová stanice na bioplyn v Chrobolech

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 26.9.2011
Poslední změna: 26.9.2011
Počet shlédnutí: 5274

Citace tohoto článku:
GE Energy, : Největší bioplynová elektrárna v Maďarsku využívá motory Jenbacher. Biom.cz [online]. 2011-09-26 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/nejvetsi-bioplynova-elektrarna-v-madarsku-vyuziva-motory-jenbacher>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto