Odborné články

Exkurze vyvrátila obavy ze zápachu, fermentační stanice nesmrdí

Obyvatelé Jičína se přesvědčili, že moderní bioplynová stanice neobtěžuje pachem, hlukem ani dopravním zatížením.

V úterý 27. října 2009 proběhla exkurze na fermentační stanici zpracovávající biologicky rozložitelné odpady do rakouského městečka Zwentendorf an der Donau. Organizátorem této exkurze je iniciátor projektu, který má za cíl vytvořit regionální systém pro nakládání a zpracování bioodpadů pro okres Jičín a přilehlé okolí, jehož součástí je fermentační stanice využívající identickou technologii, která je v provozu právě ve zmiňovaném Zwentendorfu. Cílem této exkurze bylo umožnit občanům Jičína, zájemcům a odborníkům osobně se seznámit s chodem fermentační stanice, jejíž výstavba se v Jičíně chystá a rozptýlit jejich obavy z toho, že tento projekt zhorší kvalitu života v Jičíně.

Účastníci exkurze měli možnost si prohlídnout chod stanice v plném provozu - během exkurze proběhla navážka surovin, proces fermentace i kogenerační jednotky jely na plný výkon - a mohli se na vlastní kůži přesvědčit, že se jedná o moderní zařízení, které svému okolí nezapáchá, nehlučí a neobtěžuje nadměrnou dopravní zátěží. Toto nám potvrdil i starosta Zwentendorfu pan Hermann Kühtreiber nebo samotní obyvatelé městečka Zwentendorf, které na ulici vyzpovídala přítomná novinářka Zuzana Koulová.

Výtah z rozhovoru:

Novinářka: „U nás se naši politici nejvíce obávají toho, že to bude smrdět, já tady stojím před vchodem a nesmrdí nic. Dále se obávají dopravních problémů a podobně. Jaký máte na tuto věc názor?“ (tlumočí Ing. Pavel Suchý)

Starosta Zwentendorfu: Za začátku jsme také pochopitelně měli strach, protože byly známé problémy některých nesprávně fungujících zemědělských bioplynových stanic. Já jsem si nechal vysvětlit tu technologii, to know how, jak to funguje. Také jsme o tom diskutovali na městě. Tady nevěří nikdo tomu, že pár metrů odsud (myšleno od fermentační stanice) žije několik tisíc lidí, kteří prakticky nevědí o tom, že by zde něco takového stálo. Teď můžu říct s čistým vědomím a svědomím, že zařízení, pro které jsme se rozhodli, co se týče technologie skutečně naplnilo naše požadavky. U nás v Zwentendorfu je nevýhoda v tom, že vítr vane směrem od stanice ke městu – takže si dovedete představit, co by se dělo, kdyby to zařízení zapáchalo. Nemáme žádné stížnosti na toto zařízení od občanů.

Novinářka: Jak se tváří občané na to, že se sem sváží odpad i z okolí?

Starosta Zwentendorfu: Nepozorujeme, že by se dopravní zátěž spojená s provozem této stanice nějak odrážela ve městě. 10 nákladních aut, která přijedou denně do této stanice, neovlivňují nijak kvalitu života obyvatel města.

Novinářka: V Jičíně jsou dost zásadně proti tomuto záměru. Bojí se hlavně možného zápachu a zvýšené dopravní zátěže. Zástupci města mluví o tom, že by si radši postavili menší zařízení, které bude v majetku města. Kterou variantu byste si vybral – buď se sem bude svážet odpad z většího okolí a bude se to touto technologií zpracovávat – nebo se postarat jen o odpady z vlastního města (myšleno z Jičína)?.

Starosta Zwentendorfu: My v Rakousku jdeme cestou regionálních projektů – nemyslíme sami na sebe. Investice do takových a podobných zařízení jsou velice vysoké. Proto města a regiony pracují u těchto komunálních projektů společně – jedná se například o projekty na zpracování odpadů, čistírny odpadních vod, kanalizace. Není to tak, že by si mohli dovolit taková zařízení postavit sami. Nemůžu říct, dejte mi pokoj, nemůžu být takový egoista – mě zajímá jen to moje městečko a nic jiného mě nezajímá, my musíme pracovat nejen v okrese, ale i s krajem dohromady, aby ty koncepty měly hlavu a patu.

Starosta Jičína a nejvyšší představitelé města Jičína, kteří výrazně vystupují proti záměru, se exkurze nezúčastnili. Z představitelů města se účastnili pouze dva zastupitelé z 21 zvolených.

Bližší informace o projektu jsou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách www.fsjicin.cz.

Obr. 1: Trasa exkurce

Následuje fotoreportáž z exkurze:

Exkurzi do Zwentendorfu jsme započali zastávkou jen pár kilometrů od Jičína – na skládce odpadů Popovice – Libec. Účelem této zastávky bylo, aby se účastníci exkurze mohli seznámit se způsobem „zpracování“ bioodpadů, který je doposud praktikován v Jičíně a okolí a mohli ho porovnat se způsobem zpracování bioodpadu, na který se jedou podívat. Ke skládce se přijíždí lesem mezi vysokými stromy – právě stromy, které rostou v okolí této skládky, brání tomu, aby bylo tuto hromadu odpadků vidět z Jičína či okolí. K tomu, aby hromada převýšila i vrcholky okolních stromů však už mnoho nezbývá, o čemž jsme se na vlastní oči přesvědčili. Po krátké zastávce na skládce jsme již nerušeně pokračovali směr Zwentendorf. Naši trasu znázorňuje mapka.

Město Zwentendorf an der Donau je zajímavé tím, že zde stojí jediná rakouská jaderná elektrárna, která je zároveň nejbezpečnější jadernou elektrárnou na světě, a to z toho důvodu, že nikdy nebyla uvedena do provozu. Těsně před spuštěním v roce 1978 proběhlo v Rakousku referendum, zda si občané tuto elektrárnu přejí či nikoliv. Těsnou většinou 50,5 % hlasů v referendu zvítězila ta strana, která si její spuštění nepřála – elektrárna byla proto zakonzervována a do dnešního dne v ní nebyla vyrobena ani 1 kWh elektrické energie.

Ve Zwentendorfu nás přivítal starosta města pan Hermann Kühtreiber, majitel fermentační stanice pan Arno Reiter a zástupce firmy, která fermentační stanici vyvinula a zároveň náš průvodce pan Ing. Pavel Suchý, zástupce projekční firmy BauerTech. Celou exkurzi jsme zahájili asi půlhodinovou rozpravou účastníků exkurze s panem starostou a zmíněnými dvěma pány.

 
Obr. 2: Zahájení exkurse
Obr. 3: Pohled na přední část fermentační stanice ve Zwentendorfu
 

Z diskuse s panem starostou vyplynulo, že i ve Zwentendorfu měli zpočátku ze stanice obavy, přesto zvítězila důvěra jak v technologii tak k místnímu investorovi. Nyní místní obyvatelé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti stanice ani nevědí, že zde nějaké takové zařízení stojí. Stanice nezapáchá a na její provoz nebyla jediná stížnost. Nutno podotknout, že nejbližší souvislá zástavba je od stanice vzdálená asi 200 m a po většinu roku vane vítr směrem od stanice do města. Následující fotka ukazuje, jak daleko jsou od stanice nejbližší rodinné domy.

 
Obr. 4: Účastníci exkurze diskutují se starostou Zwentendorfu a provozovatelem fermentační stanice
Obr. 5: Pohled od fermentační stanice směrem k obytné zástavbě, která je vzdálená cca 200m. Napravo je vidět část rourového fermentoru, nalevo bezpečnostní fléra, kde je spalován bioplyn v případě odstávky kogeneračních jednotek, aby neunikal volně do atmosféry.
 

Před fermentační stanicí jsme strávili dobrou půlhodinu a všichni jsme se shodli na tom, že ani metr od budovy stanice nebylo nic cítit ani slyšet (i když proces fermentace standardně probíhal a kogenerační jednotky jely na plný výkon). Exkurze pokračovala prohlídkou příjmové haly a celého zařízení. Uvnitř příjmové haly byl cítit blíže nespecifikovatelný odér smíchaných vůní a pachů surovin čekajících na zpracování – rozhodně se nejednalo o nesnesitelný, či obtěžující zápach. Jaké suroviny čekaly v příjmové hale na své zpracování, ilustrují následující obrázky. Nutno dodat, že skladovány jsou pouze ty materiály, které jsou přivezeny v původních obalech a nepodléhají zkáze.

 
Obr. 6: Nápoje s prošlou záruční dobou
Obr. 7: Kontejner prošlých energy drinků
 
Obr. 8: Prošlé potraviny
Obr. 9: Odpady z výroby koření (žoky vzadu)
 

Odpady podléhající rychlé zkáze jsou vykládány přímo do zásobníku a odvedeny k okamžitému zpracování. Tekuté odpady jsou přečerpávány potrubím přímo do zásobníků, nedochází tak k přímému styku se vzduchem uvnitř příjmové haly. Zásobník pro příjem odpadů k okamžitému zpracování vypadá následovně:

Zásobník je od interiéru haly oddělen dalšími vraty a je z něho odsávám vzduch přímo do kogeneračních jednotek, kde je pálen. I když jsme měli možnost si zásobník prohlédnout s otevřenými vraty, žádný nesnesitelný zápach jsme necítili. Jak je patrné, zrovna přivezli dávku pomerančů nevhodných ke konzumaci.

 
Obr. 10: Zbytky z potravinářského průmyslu
Obr. 11: Zásobník je od interiéru haly oddělen dalšími vraty
 

Během naší exkurze přijelo nákladní auto s bioodpadem, těch se v této stanici otočí za den cirka 10. Měli jsme tak možnost sledovat vykládku materiálu v přímém přenosu.

Nákladní automobil s hermeticky uzavřenou korbou nacouvá k příjmovému zásobníku, do kterého náklad vyklopí – pouze na dobu tohoto úkonu se otevírají vrata příjmového zásobníku, vstupní vrata do haly jsou v tuto chvíli již zavřená, veškerý vzduch je z haly odsáván do biofiltrů a pálen v kogeneračních jednotkách.

 
Obr. 12: Nákladní automobil s hermeticky uzavřenou korbou nacouvá k příjmovému zásobníku
Obr. 13: Po vyklopení nákladu zbavuje zaměstnanec stanice korbu automobilu případných nečistot.
 
Obr. 14: Vrata příjmové jímky se v tuto chvíli zavírají.
Obr. 15: Vrata příjmové haly se otevírají a prázdný automobil odjíždí
 
 
Obr. 16: Pohled na vedení vzduchotechniky, pomocí které je odsáván vzduch
Obr. 17: Toto jsou biofiltry, ve kterých je vzduch z interiéru zbavován zápachu
 
Obr. 18: Ústí z jednotlivých nádrží – podle toho, jaký druh substrátu je zrovna potřeba v hlavním fermentoru se automaticky otevírají jednotlivé uzávěry a potřebný substrát je čerpán do fermentoru.

Po celou dobu je vzduch z prostoru příjmové haly i příjmové jímky odsáván a sváděn do biofiltrů nebo pálen v kogeneračních jednotkách.

V exkurzi jsme dále postupovali tak, jak putují suroviny v systému při svém zpracování. Po příjmu bioodpadů následuje jejich drcení a třídění od různých nečistot jakými jsou plasty, kovy apod. Vytříděné nečistoty jsou recyklovány případně odváženy do spalovny, pokud není možná jejich další recyklace. Tímto způsobem očištěné bioodpady jsou podle svého složení a chemických vlastností rozděleny do 9ti nádob. Z těchto nádob je potom míchán výsledný substrát, který má optimální vlastnosti pro to, aby mohl být mikroorganismy rozložen. Na obrázku č. 18 je vidět ústí z jednotlivých nádrží – podle toho, jaký druh substrátu je zrovna potřeba v hlavním fermentoru, se automaticky otevírají jednotlivé uzávěry a potřebný substrát je čerpán do fermentoru.

Substrát společným potrubím proudí do ležatých fermentorů, které jsou umístěny vně budovy.

 
Obr. 19: Pohled na ležaté fermentory, ve kterých probíhá samotný rozklad organické hmoty a produkce bioplynu. Pod fermentory je kruhový bazén, který slouží jako zásobník digestátu – fermentační zbytek sloužící jako biologické hnojivo.
Obr. 20: Kogenerační jednotky MAN s celkovým instalovaným výkonem 500 kWel
 
Obr. 21: Velín

Vyrobený bioplyn proudí přes malý zásobník do kogeneračních jednotek, ve kterých je produkována elektrická energie a teplo.

Celý proces fermentace od příjmu surovin po konečnou výrobu elektrické energie a tepla je monitorován a řízen z velína, který je reprezentován jedním počítačem.

Velínem naše exkurze po fermentační stanici skončila.

O tom, že tato fermentační stanice neobtěžuje své okolí zápachem, hlukem ani zvýšenou dopravní zátěží se mohli účastníci exkurze přesvědčit na vlastní kůži. Tento fakt také potvrdili náhodně vybraní obyvatelé městečka Zwentendorf, kterých se přítomná novinářka dotazovala na jejich názor.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Největší bioplynová elektrárna v Maďarsku využívá motory Jenbacher
Kotelna na biomasu po deseti letech
Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových stanic
Problémy se zápachem nepatří k provozu kvalitní bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 2.12.2009
Poslední změna: 2.12.2009
Počet shlédnutí: 6807

Citace tohoto článku:
NOVOTNÝ, Petr: Exkurze vyvrátila obavy ze zápachu, fermentační stanice nesmrdí. Biom.cz [online]. 2009-12-02 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/exkurze-vyvratila-obavy-ze-zapachu-fermentacni-stanice-nesmrdi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
03 Jan 2010 18:45 F.vamberg
- Exkurse Zwentendorf
22 Sep 2012 07:00 MUKL
- Exkurse Zwentendorf
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto