Odborné články

Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra

Provoz kompostárny byl zahájen v roce 1997 kvůli potřebě Ekodendry ušetřit za skládkování a "zemědělskému cítění" majitele firmy. V roce 1997 bylo na kompostárně zpracováno 3 tisíce tun kompostovatelných odpadů. V roce 2002 to bylo již přibližně 40 tisíc tun kompostovatelných odpadů a zemin, z čehož bylo vyrobeno 35 tisíc tun kompostů rekultivačních substrátů, stavebních substrátů, apod. 60% produktů bylo použito na rekultivacích, 35 % využily stavební firmy a 5% využila firma Ekodendra. Kapacita kompostárny je 50 tisíc tun / rok (kompostovatelných odpadů a zemin). Plocha kompostárny je 2,5 ha. Na kompostárně pracuje 6 lidí.

Ekodendra má registrovány v ÚKZÚZ dva komposty a jeden rekultivační substát:

  • č.0294; AGROBENTOS A - rekultivační substrát
  • č.0764; AGROBENTOS B - průmyslový kompost
  • č.0990; AGROBENTOS C - kompost pro okrasné zahradnictví
Zákazníci vozí své odpady na kompostárnu z okruhu 30 km kolem kompostárny. Odbyt na rekultivace má Ekodendra zajištěn na zhruba 30 let. Významným zákazníkem Ekodendry jsou Severočeské vodovody a kanalizace, které ročně vozí na kompostárnu cca10 tisíc tun kalů z Loun a Bíliny a zároveň odebírají asi 3 tisíce tun průmyslového kompostu.

Pilotní projekt odděleného sběru BRKO v Bílině

Firma Ekodendra iniciovala pilotní projekt na sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ze 40 rodinných domků v Bílině. Sběr a svoz budou provádět Městské technické služby Bílina. BRKO bude sbírán do pytlů umístěných v 70 litrových sběrných nádobách. Frekvence svozu bude 1x týdně. Sebraný BRKO bude kompostována na kompostárně Ekodendry. Pro tento materiál bude vytvořena samostatná zakládka, která bude pečlivě sledována. Všechny údaje o sběru, svozu, kompostování, kvalitě kompostu, apod. budou zveřejňovány.

Pokus bude zahájen v říjnu. Již dnes však nabízí Ekodendra údržbu zahrad, v rámci níž rovněž odveze zahradní odpady na svou kompostárnu.

Článek byl uveřejněn v rámci řešení Realizačního programu ČR pro BRO.

Obrázek 2
Obr. 2: Přivážený BRO je nejprve zvážen na mostové váze a zaevidován Obrázek 3
Obr. 3: Dřevnaté odpady jsou drceny na drtiči PEZOLATO 10 000 Obrázek 4
Obr. 4: Zakládky jsou vytvářeny pomocí čelního nakladače CAT 906 Obrázek 5
Obr. 5: Zakládky jsou překopávány frézovým překopávačem neseným za traktorem Obrázek 6
Obr. 6: Materiály a komposty jsou míchány a tříděny na lince s míchacím zařízením a bubnovým sítem Obrázek 7
Obr. 7: Komposty, substráty a materiály připravené na prodej jsou ukládány do boxů Obrázek 8
Obr. 8: Srážky a výluhy z kompostů jsou zachycovány v jímkách

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Kompostárna v Zabrzu
Kompostárna v Dražkovicích

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.8.2003
Poslední změna: 21.8.2003
Počet shlédnutí: 13207

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra. Biom.cz [online]. 2003-08-21 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/kompostarna-pitterling-firmy-ekodendra>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto