Odborné články

Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie

Kompostárna byla postavena v roce 2001, ročně zpracovává 15 000 tun odpadu. První část kompostárny slouží k příjmu a krátkodobému skladování odpadu, který tvoří domovní bioodpad separovaný u zdroje, odpady z městské zeleně a dále borka a listí.

Listí, stromová kůra a odpady z městské zeleně jsou před kompostováním podrceny, pak jsou v  rotačním sítě smíchány v poměru 1:1 s domovním bioodpadem. Za zpracování bioodpadu musí producenti platit asi 70 Euro/t. K přesnému namíchání surovinové skladby slouží váha, která je umístěna v rotačním sítě, kde probíhá mísení (obr. 4). Překládání odpadu se provádí pomocí hydraulické ruky, která je nesena mostovým jeřábem (obr. 1). Toto zařízení se ovládá z kontrolní kabiny kompostárny. Hydraulická ruka je dosti poruchová, pravděpodobně kvůli agresivnímu působení odpadů.

Výsledná směs je pomocí čelního nakladače umístěna do jednoho z deseti tunelů (obr. 5), kde probíhá po dobu 24 dnů první fáze procesu. Každý tunel je možno naplnit 80 t materiálu. Aerace materiálu je zabezpečena pomocí tří perforovaných trubek umístěných v podlaze každého tunelu. Průměrná aerace každého tunelu je 2-3 tis. m3/h. Optimální podmínky procesu (vlhkost, koncentrace O2 a teplota) jsou neustále kontrolovány pomocí sond zasunutých v tělese zakládky (obr. 7). Aktuální stav těchto hodnot se zobrazuje obsluze v ovládací kabině na displeji počítače. Čidla, kontakty a spojovací kabely sond jsou vystaveny extrémním podmínkám, a proto se musí často opravovat či vyměňovat. Ke konci této fáze dochází ke značnému rozvoji hub, někdy je celá kupa pokryta hezkou bílou plísní podobně jako sýr Hermelín (obr. 9). Zajímavé je, že první kompostovací tunely byli navrženy jako místo pro pěstování hub a nikoli pro využívání odpadů.

Každý z deseti tunelů má samostatnou aeraci řízenou automaticky z centrální kabiny, což dovoluje regulovat a optimalizovat podmínky v každém tunelu zvláště pomocí klávesnice a myši centrálního počítače. Výstupní vzduch s aeračního systému nejprve prochází sprchou s kyselým roztokem a následně biofiltrem, čímž se zásadně omezí zápach.

Po dokončení první fáze, je kompost volně uložen v hale po dobu 60 dnů. Každých 6-10 dnů je překopáván. Pak je výsledný materiál proset na sítech o velikosti ok 8 mm a 14 mm, frakce < 8 mm tvoří finální kompost, který je prodáván především zahradníkům a farmářům za cenu přibližně 50 Euro/t. Frakce 8 - 14 je znova kompostována a slouží pro inokulaci vstupních surovin. Frakce >14 mm je tvořena především nežádoucími příměsemi jako jsou plastové sáčky a podobně, a proto je skládkována (obr. 10).

Zajímavé je, že hala kompostárny je v podstatě pouze skelet z železobetonu pokrytý textilní plachtou, podobnou plachtě na korby kamionů. Z tohoto materiálu jsou konstruovány také dveře jednotlivých tunelů (obr. 5). Po obvodu haly je drátěná pergola, po které se v budoucnu rozroste břečťan, takže celá budova dostane vzhled zelené krychle (obr. 11).

Obrázek 2
Obr. 2: Bioodpad z domácností, tržišť a podobně Obrázek 3
Obr. 3: Drtič Obrázek 4
Obr. 4: Síta, kde se míchájí vstupní suroviny Obrázek 5
Obr. 5: Dveře kompostovacího tunelu vyrobené z plachty Obrázek 6
Obr. 6: Pohled do tunelu Obrázek 7
Obr. 7: Pohled do tunelu s detailem na měřící sondy Obrázek 8
Obr. 8: Potrubí aeračního systému Obrázek 9
Obr. 9: Plíseň Obrázek 10
Obr. 10: Nadsítná frakce po prosetí finálního kompostu Obrázek 11
Obr. 11: Pergola

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Anaerobní biomethanizace komunálních odpadů
Optimalizace aerace kompostu a návštěva kompostárny firmy Costech
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO
Odpadové hospodářství Finska (2) Region Tampere (Pirkanmaan Jätehuolto OY)
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 28.7.2003
Poslední změna: 24.8.2003
Počet shlédnutí: 7536

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie. Biom.cz [online]. 2003-07-28 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/exkurze-na-kompostarnu-u-mesta-arcola-v-regionu-la-spezia-italie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto