Odborné články

Jak šli na flexibilitu v sousedním Německu

Od počátku roku 2021 platí v Německu nový zákon o obnovitelných zdrojích EEG 2021, který definuje podporu obnovitelných zdrojů. Před jeho přijetím tentokrát proběhla velmi žhavá diskuze parlamentu. Podrobně byly diskutovány související problémy energetiky, ochrany klimatu, zemědělství a národního hospodářství.

Foto: Foto9569@Dreamstime.com

Diskuze byly opravdu živé a skládali se, jak už je dnes běžné, z populistických, politických i ryze odborných příspěvků. Rozhodně neprošly všechny návrhy odborných sdružení a bylo znát silné zpochybňování zelené energetiky. Přesto nakonec zvítězilo politické ubezpečení, že bioplyn je stále žádoucí. Důkazem je, že dva zásadní požadavky byly přijaty, a to zvýšení objemu aukce pro nové zdroje a zvýšení limitu maximální ceny.

Současně však důvodová zpráva k zákonu zavádí stabilizaci oboru biomasy a bioplynu na přibližně současném objemu výroby, cca 42 TWh. Velký posun zaznamenal biometan, který se dočká svých vlastních aukcí. Nárůst zaznamenal i celý segment flexibility. Jednak byl zvýšen bonus za flexibilitu, ale byla také rozšířena možnost poskytovat flexibilitu i pro tzv. “malé kejdové bioplynové stanice (BPS)” do výkonu 75 kW. Zde je třeba ocenit pochopení systému flexibility ze strany zákonodárců, kteří umožnili pro potřeby flexibility navýšení instalovaného výkonu i pro podporou zastropované malé BPS (max výkon 500 kW) a malé kejdové BPS (max výkon 75 kW) bez toho, aby přišly o bonusy v podpoře.

S takovým uvědoměním se zatím na našem Energetickém regulačním úřadě (ERÚ) nepotkáváme. Tento postoj ERÚ nedává logiku, protože při navýšení výkonu je stejně podpora zastropována v ročním úhrnu dle předcházejících let, takže nehrozí, že by navýšením výkonu získal provozovatel více na podpoře.

Německý zákon EEG 2021 opět opakuje, že flexibilita bioplynových stanic je jedinečný nástroj v oblasti obnovitelných zdrojů, a proto je podporována na dvou úrovních, a to příplatkem za flexibilitu a Flexiprémiemi (souvisejí s kritériem skutečné kvality flexibility, který je dán dosažením 4 tisíc ¼ hodinových maxim s výkonem alespoň 85 % instalovaného výkonu).

Foto: Lena Wurm@Dreamstime.com

Příplatek za flexibilitu byl zvýšen ze 40 EUR na 65 EUR/kW/rok navýšeného výkonu bez jakéhokoliv kritéria kvality flexibility. Samozřejmě je s tím spojeno několik podmínek a vyloučení možnosti jej kombinovat se systémem podpory formou Flexiprémie. Lze tedy říci, že příplatek za flexibilitu je způsob financování změn na BPS vedoucí k připravenosti flexibilitu poskytovat a Flexiprémie je odměna za využívání flexibility nárokovatelná za splnění podmínek skutečné kvality flexibility.

Kromě zvýšení příspěvků zákon EEG 2021 zavádí nástroje flexibility pro všechny zařízení mající výkon větší než 25 kW. Taková zařízení musí být vybavena chytrými elektroměry s dálkovou komunikací a řídícím systémem umožňujícím regulaci kladnou i zápornou (to platí i pro elektromobily). Všechny nové systém s výkonem 7 až 25 kW musí být montovány jen s chytrým elektroměrem a musí být schopny na pokyn poskytovat výkon.   

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2021 Flexibilita energie biomasy a bioplynu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynky jako druhé Dlouhé stráně
Power to Gas: Technologie propojující plynárenský a elektroenergetický trh
MOTORGAS již od roku 1992 nadáni technikou
Flexibilita a legislativa: blýská se na lepší časy
Popularita biometanu roste. Nahradit může až čtvrtinu spotřeby plynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 14.9.2021
Poslední změna: 14.9.2021
Počet shlédnutí: 1859

Citace tohoto článku:
MORAVEC, Adam: Jak šli na flexibilitu v sousedním Německu. Biom.cz [online]. 2021-09-14 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/jak-sli-na-flexibilitu-v-sousednim-nemecku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto