Odborné články

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg

Oddělený sběr bioodpadu z domácností je asi nejrozšířenější v německy mluvících zemích. Proto jsem se pokusil, v rámci své výuky němčiny a pracovní neschopnosti způsobené chřipkou, přeložit pár informačních textů firem svážejících bioodpad či obcí. Texty jsem neupravoval, jelikož jsem je chápal jako pomůcku pro práci s veřejností při zavádění či provozování sběru bioodpadu, což při případném využití vyžaduje tak jako tak úpravy pro místní podmínky. Mé poznámky jsou psány indexem.

Informační materiál firmy RSAG

(http://www.rsag.de/biotonne.htm)

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:

Kuchyňské odpady skořápky, filtry od čaje a kávy, kosti, rybí kosti
Odpady ze zeleniny slupky od brambor, slupky od cibule, salát, odpad z čištění zeleniny
Odpady z ovoce slupky z banánů, slupky z jablk, shnilé ovoce, slupky z ořechů
Zbytky potravin zbytky chleba, zbytky jídel (uvařené i syrové)
Odpady ze zahrady zvadlé květy, zemina z květin, plevel, tráva, ořezy z keřů, listí, větve
Ostatní piliny (neošetřené), vlasy, peří

Z tabulky vidíte, že některé odpady, které obvykle nejsou vhodné pro domácí kompostování (kosti, zbytky vařených jídel, plevel) mohou být vhazovány do nádob na bioodpad. Co vše je možné v dané lokalitě recyklovat je určeno technologií recyklace bioodpadu - zda jde o kompostování na hromadách, v bioreaktoru či o anaerobní digesci. Vytvoření takovéhoto seznamu je vždy mírně problematické, protože na jedné straně je škoda, když v něm něco chybí, ale přílišná podrobnost, jej činí nepoužitelným. Tento seznam by jistě snesl zjednodušení na tři kategorie: odpady z kuchyně, zahrady a ostatní, u kterých by byly vyjmenovány příklady bioodpadů do nádob patřících a nepatřících (jednorázové pleny, kombinované obaly, chemicky ošetřené dřevo,...).

Typy a triky:

 • Na dno Vaší nádoby na bioodpad položte dle možnosti kus tlusté lepenky (kartónu). Zejména vlhké kuchyňské odpady by měly být zabaleny do novin nebo sbírány do papírového kornoutu. RSAG-papírové kornouty jsou k dostání v prodejních místech RSAG (viz odpadový kalendář). Papír a lepenka nasávají vlhkost a mohou být bezproblémově kompostovány.
  Pro zlepšení sběru bioodpadu (jakož i dalších druhotných surovin) jsou často využívány rozličné pomůcky, jako je odpadový kalendář či kornouty, které mají společně s propagačními materiály zvýšit zapojenost občanů do třídění odpadů a zlepšit kvalitu třídění, ale v případě kornoutů může jít i o způsob vedlejšího přivýdělku.
 • V létě umístěte sběrnou nádobu na bioodpad do stínu, což omezuje tvorbu zápachu a larev. V zimě je doporučeno místo chráněné před mrazem.
  Toto doporučení se týká pouze rodinných domů. Tvorbu zápachu a larev je možné omezit rovněž častější frekvencí svozu a výběrem vhodného typu nádob.
 • Vaši nádobu na bioodpad čistěte dle potřeby
  I toto doporučení je určeno pro rodinné domy. Obvyklejší však je, že o čištění nádob na bioodpad se stará svozová firma.

Sběr bioodpadu v kraji Rhein-Sieg (vyjma okresu Bonn) provádí firma Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG). Cena za její služby má dvě složky:

 • základní, která je stejná pro každou domácnost, bez ohledu na velikost
 • a za práci, která se počítá podle frekvence svozu, počtu a druhu nádob.

Cena za odvoz nádoby na bioodpad je přibližně poloviční oproti stejné se zbytkovým odpadem (při stejné frekvenci svozu). Je tedy levnější bioodpad třídit, ale není to zadarmo. A pokud si patřičně nesnížíte počet nádob či frekvenci svozu nádob se zbytkovým odpadem, tak platíte o nádoby na bioodpad navíc. Je to dobře vymyšleno, ale vyžaduje to občany, kteří chtějí třídit i přes to, že jim to nepřinese výrazné finanční úspory, a kteří jsou ochotní při volbě množství a druhu nádob přemýšlet a počítat. A pokud budete svou práci při kompostování na zahrádce považovat za relaxaci, a tudíž si ji nezapočítáte do kalkulace, tak můžete tímto způsobem náklady na odvoz odpadů dále snížit...

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů
Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady
Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Sběr bioodpadu v Plzni
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Kompostování bioodpadu
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo

Předchozí / následující díl(y):

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (2) Heilbronn
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (3) Würzburg
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7213

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg. Biom.cz [online]. 2001-12-21 [cit. 2024-06-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/sber-bioodpadu-v-nemecky-mluvicich-zemich-1-kraj-rhein-sieg>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto