Odborné články

Jak jsem povolil dovoz kalů z Německa

Před asi tak půl rokem mne jedna firma požádala, abych jí zpracoval posudek na papírenské kaly, zda mohou být kompostovány. Pokud si to dobře pamatuji, tak tento posudek měl být použit pro jednání s krajským úřadem, aby jim povolil papírenské kaly kompostovat.

Papírenské kaly se běžně kompostují a údaje z předložených rozborů kalů byly v pořádku. Posudek jsem tedy zpracoval a doplnil jsem i požadovaný návrh surovinové skladby.

Po několika měsících mě hned několik lidí upozornilo na to, že jsem prý způsobil, že daná firma začne dovážet kaly z Německa do České republiky. Dostal se ke mně dokonce (samozřejmě zcela neoficiální cestou) německý překlad mého návrhu surovinové skladby, která byla použita jako příloha k žádosti o povolení pro dovoz kalů. Moje zatím ještě chabé znalosti němčiny mi stačí akorát na to, že mohu konstatovat, že jde přibližný překlad, kde až na první odstavec vše odpovídá mému textu.

Co mě na celé věci zaujalo především je:

  • že můj návrh surovinové skladby, kterou jsem zpracovával jako radu pro kompostárnu, jak z daných surovin vyrobit kompost vyhovující normě "Průmyslové komposty", byl použit pro získání povolení k dovozu kalů (zda byl takto použit i posudek samotný nemám tušení),
  • že se mě oficiální cestou nikdo nezeptal na to, zda jsem se k dovozu kalů vyjadřoval či nikoliv a zda můj posudek souhlasí, ač jsem všem, kdo mě na tuto záležitost upozornili, poslal texty posudku i návrhu surovinové skladby a řekl jim, že o záměru na dovoz kalů jsem neměl ani ponětí.

Co se týče samotné otázky dovozu kalů, tak osobně mám vůči dovozům výhrady a to zejména z těchto důvodů:

  • v ČR máme dost problémů s vlastními kaly a případné dovozy kalů nám tyto problémy namnoží,
  • převážení kalů na větší vzdálenosti zatěžuje obyvatele emisemi (zejména málo odvodněné kaly jsou na převážení nevhodné),
  • dovozy a vývozy odpadů by měly být umožňovány jen u těch odpadů, kde země původu nemá dostatečné kapacity pro jejich zpracování.

Na druhou stranu dovedu pochopit firmu, která chce dovážet kaly z Německa, jelikož od německého producenta dostane za odebrání kalů zaplaceno výrazně více než od českého. Kompostování v České republice často trpí nedostatkem peněz mimo jiné díky nevyzrálé legislativě v této oblasti. Toto pochopitelně motivuje firmy, které se zabývají kompostováním, k hledání nových "netradičních" zdrojů příjmů. Domnívám se, že nejlepší prevencí problémů s dovozy kalů a jiných biologicky rozložitelných odpadů, je vytvoření takové legislativy, která napomůže rozvoji kompostárenství a stabilizaci trhu s biologicky rozložitelnými odpady a komposty.

Oba zmiňované texty s odstraněnými názvy firmy, pro níž jsem posudek a surovinovou skladbu zpracoval, a laboratoře, která kaly analyzovala, přikládám:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Hnojivé účinky čistírenských kalů pro topoly
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Několik poznámek k bioodpadům, zejména kalům z ČOV
Kompostování čistírenských kalů
Šance pro kaly z komunálních ČOV

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 9.5.2005
Poslední změna: 9.5.2005
Počet shlédnutí: 13133

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Jak jsem povolil dovoz kalů z Německa. Biom.cz [online]. 2005-05-09 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/jak-jsem-povolil-dovoz-kalu-z-nemecka>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
09 May 2005 11:41 Jaroslav Va
- Dovoz kalů z Německa
09 May 2005 15:22 Antonn Slejka
- Dovoz kalů z Německa
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto