Zprávy z tisku

Plochy osázené bavlnou klesnou

28.3.02
Američtí farmáři pravděpodobně letos sníží plochy osázené bavlnou. Důvodem jsou nízké ceny a pokles státní podpory.

Výrobce ekopanelů se spojil s anglickým partnerem

21.3.02
Čtvrtinový podíl ve společnosti Ekodesky Stramit se sídlem v Jedousově na Pardubicku, která je jediným tuzemským výrobcem ekopanelů z vláken obilné slámy, získá britský partner. Je jím podnikatel John Gunnar Mosesson, největší evropský výrobce ekopanelů.

Bioenergie v Rakousku na postupu IV.

18.3.02
V rámci programu podpory výzkumu "Továrna budoucnosti" Ministerstva pro infrastrukturu zkoumají nyní vědci Kornbergova institutu Štýrské vulkanické oblasti a Joanneum Research použití trávy jako suroviny.

Bioenergie v Rakousku na postupu I.

14.3.02
Rakousko je v Evropě, pokud se týče využívání obnovitelných zdrojů energie, na špičce. Značný podíl evropského průmyslu pro energetické zhodnocování biomasy se rovněž nachází v Alpské republice. Přesto se má podpora pro biomasu v oblasti tepla silně zkrátit a podpora investic pro bioplynová zařízení se má škrtnout.

Konopí má v Evropě zelenou

14.3.02
Konopí psalo svou zlatou éru před sto lety. Konopné plachty hnaly většinu lodí, zlatokopové se zase hřáli v konopných kalhotách. Pak přišel zákaz. Poté, co se veřejnost dozvěděla o účincích látky THC obsažených v konopí, přestala se rostlina pěstovat. Dnes dostala tato víceúčelová bylina novou příležitost.

Zásoby dřeva v lesích by mohly do roku 2045 stoupnout o pětinu

6.3.02
Zásoby dřeva v tuzemských lesích by podle odhadu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů mohly do roku 2045 stoupnout zhruba o pětinu, a to na 732 milionů metrů krychlových proti 595 milionům m3 v roce 1995. V roce 2000 činila zásoba dřeva v domácích lesích 630 milionů m3. Prognóza ústavu vychází z předpokladu, že skutečná těžba dřeva se bude i nadále pohybovat na úrovni kolem 80 procent celkového běžného přírůstu v lesích za rok, takže část produkce dříví se každoročně nevyužije.

Zima si vybrala svou daň na zničených porostech

5.3.02
Vítr, který se přehnal před několika dny naší republikou nenapáchal v našem lesním revíru nijak velké škody. Jedná se spíše o ojedinělé vývraty a polomy. Daleko větší škody napáchala zima.

Biomasa – energetická alternatíva pre Slovensko

28.2.02
Biomasa je rastlinný materiál ako napríklad drevo, drevný odpad, piliny, odrezky zo stromov, poľnohospodársky odpad – slama, kukuričné šúpolie, použité rastlinné oleje, rýchlorastúce dreviny a pod. Biomasa je vlastne uskladnená slnečná energia, ktorá môže byť premenená na elektrinu alebo palivo. Zvýšené využívanie biomasy by priamo viedlo k redukcii emisií skleníkových plynov a zníženiu závislosti na importovaných primárnych energetických zdrojoch.

Seminář slunečnice v roce 2002

22.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a Sdružení pěstitelů slunečnice při VÚRV pořádají odborný seminář „Slunečnice v roce 2002“. Seminář se koná 6. března 2002 od 9.00 hodin na zámku Kravsko u Znojma. Kontakt: ing. I. Bareš, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6, tel.: 02/33022415, fax: 02/33022286.

Přezimování řepky v roce 2002

21.2.02
Ozimá řepka patří ke středně odolným ozimům. Pochopitelně hodně záleží na stavu rostliny, odrůdě, stejně jako na době, po kterou mrazy působí, a období, kdy mrazy přijdou.

Výživa a hnojení slunečnice

20.2.02
Slunečnice patří mezi plodiny s velmi dobrou osvojovací schopností pro živiny. Avšak i přes tyto přednosti je třeba slunečnici věnovat při hnojení dusíkem, fosforem, draslíkem, vápníkem, hořčíkem i sírou náležitou pozornost.

Hnojení a ochrana olejky na jaře

19.2.02
O výnosu řepky se rozhoduje na jaře. V poměrně krátké době, která trvá zpravidla 60 dnů, často i méně, je nutné zajistit řadu zcela nezbytných opatření.

Zdroje energie čekají na využití

13.2.02
Pořízení vytápění biomasou stojí 40-60 tisíc korun a stát poskytne padesátiprocentní dotaci, stejně jako u solárních zdrojů energie, jejíž pořízení se přiblíží hranici 300 tisíc korun.

Řepka obnovila růst

12.2.02
Vysoké teploty na konci ledna obnovily růst kořenů řepky. ke kterém stačí půdní teploty 2 až 3 oC. Růst je velmi rychlý a přírůstky kořenů k 31. lednu v nížinách a středních polohách běžně činí 1 až 2 cm.

Koncentrace CO2 v atmosféře a výnosy I.

11.2.02
Budeme pomíjet problematiku dostatku energie a zaměříme se na to, jaké důsledky mohou mít právě změny koncentrace CO2 ve vzduchu obklopujícím rostliny.
« | 1 | .. | 303 | 304 | 305 | 306 | »