Zprávy z tisku

Bez herbicidů je možné se obejít

26.5.02
Řepka patří díky svému plynulému počátečnímu vývoji a malým vzdálenostem mezi řádky ke konkurenčně silným plodinám. Přesto se v mezerách, vzniklých např. po vymrzlých rostlinách, mohou objevit plevelné rostliny.

Poškození lesů Orlických hor přerostlo v katastrofu

23.5.02
Po letošní zimě se v Orlických horách objevila nová imisní poškození jehličnatých porostů, která dosáhla rozměrů ekologické katastrofy. "Odumřelé plochy se objevily v nadmořské výšce nad 700 metrů a v porovnání s posledními škodami jsou co do plochy a intenzity dvojnásobné," je uvedeno v zápisu pochůzky z 16. května, které se zúčastnili zástupci ministerstva zemědělství, životního prostředí a další špičkoví odborníci.

Vláda schválila zvýšení dotované výroby škrobu na 45 tisíc tun

23.5.02
Dotovaná výroba bramborového škrobu se zvýší o 15 na 45 tisíc tun. Vláda dnes na výjezdním zasedání v Českých Budějovicích schválila v tomto smyslu novelu nařízení, jímž se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu.

Nové imisní škody v Orlických horách

23.5.02
Po letošní, mimořádně dlouhé zimě, doprovázené vysokou sněhovou pokrývkou, očekávali lesníci opět větší imisní škody v lesích. Po tání sněhu, který v horách zmizel až počátkem května, mají nyní možnost imisní škody bilancovat.

Černí dřevorubci a spekulanti škodnou v českých lesích

23.5.02
Na l 405 000 hektarech státních lesních pozemků a na dalších 282 784 hektarech jiných vlastníků lesů hospodaří státní podnik Lesy České republiky (LČR), které v loňském roce vytěžily 6,9 miliónu kubíků dřeva. Aktiva podniku měla hodnotu 65,6 miliardy korun.

Letos vysadili tisíce stromků

23.5.02
Pro mnohé z obcí na Vysočině představuje hospodaření v lesích nemalé a velmi důležité příjmy. O lesní plochy je ale třeba se pravidelně starat. Mezi činnosti, které nelze opomenout, patří i zalesňování. Obce v této souvislsoti hlásí, že letos už mají hotovo.

O biomase při videu

14.5.02
Všem zájemcům o moderní a ekologičtější vytápění nabízí občanské sdružení Liga ekologických alternativ uspořádání videobesedy s experty pro využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména pro problematiku energetického využívání biomasy.

Strana zelených dává zelenou konopí

14.5.02
A také dalším technickým rostlinám. Lze je využívat zejména k výrobě rostlinného oleje (ekologicky nesrovnatelně čistší palivo než benzin či nafta a ideální mazivo - přirozeně se odbourává, při únicích nehrozí kontaminace vod a půd), jakož i k produkci biomasy k energetickým účelům.

SETUZA předloží podmínky nákupu řepky

13.5.02
Setkání předních pěstitelů a dodavatelů olejnatých semen - řepky, slunečnice i sojových bobů, hodlá do konce května době iniciovat akciová společnost SETUZA.

Pily bojují s následky kalamity i s časem

13.5.02
Lesníci z okolí Ještědu likvidují následky rozsáhlé námrazové kalamity, která během zimy postihla velkou část tamních porostů. V případě, že by se postižené dřevo nestihlo včas zpracovat, hrozila by stromům další pohroma - kůrovec.

Opatření ke snížení napadení kořenomorkou

12.5.02
Hniloby způsobené kořenomorkou bramborovou představují v celé Evropě pro pěstování cukrovky vážné nebezpečí. Podle údajů Mezinárodního výzkumného řepařského institutu v Bruselu se v mnoha pěstitelských oblastech neustále zvětšuje podíl ploch ohrožených touto chorobou.

Konopí jako užitková rostlina

10.5.02
Oblečení, balzám na rty, barvy, batohy, snowboardy, šampony i vložky do bot. A také marihuana. To vše a ještě mnohem víc se dá vyrobit z rostliny zvané konopí.

Dotovat teplo chtějí 1,5 milionem korun

8.5.02
"Obdrželi jsme rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které nám přiznává prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 136 milionů korun na výstavbu kotelny spalující biomasu a z ní rozvod tepla po celém městě, informoval Vladimír Marek, starosta Kašperských Hor.

Hlízenka obecná a další choroby u řepky ozimé

8.5.02
Hlízenka obecná někdy též nazývaná rakovina řepky případně bílá je v současné době po fómě nejnebezpečnější chorobou řepky. Škodlivá je tím, že přerušuje vodivé cesty ve stonku, takže dochází k nouzovému zrání.

Výzva pro zájemce o využívání energetické biomasy

8.5.02
Zájemci o využívání biomasy často neví, kterým krokem začít a jak celý složitý proces realizace zorganizovat. Pro urychlení rozvoje "fytoenergetiky" proto sdružení CZ BIOM nabízí pomoc při získání odborných a komplexních informací.
« | 1 | .. | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | .. | 306 | »