Zprávy z tisku

Power-Djed v nádržích na skladování kejdy

19.10.02
Firma GRAVITON z Berlína nabízí technologii, pomocí které se kejda může během skladování ošetřovat s udivujícími výsledky. Článek popisuje použití zařízení v nádržích na skladování kejdy v závodě na produkci vepřového masa.

Pozvánka na KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR

16.10.02
Spoločnosť priateľov Zeme Vás srdečne pozýva na KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR 30. – 31. 10. 2002 v rekreačnej oblasti Duchonka (pri Topoľčanoch).

Recyklace kalu ze Švédska se ziskem

16.10.02
Zkušební projekt recyklace městského kalu KREPRO. Produkce biopaliva, hnojiva a recyklovaných koagulantů. Přeměna energie a hospodářský zisk. Eliminace potřeby ukládání kalů.

Výzkum omezení zápachu při výrobě faremního kompostu

12.10.02
Protože je kompostování jedna z možností, jak snížit emise zátěžových plynů z degradačních procesů do ovzduší , bude jeho význam v příštím období stále narůstat a pokud se podaří omezit jeho negativní vlivy na okolní prostředí, bude patřit mezi nejvýznamnější technologie pro zpracování organických zbytků ze zemědělské činnosti v rámci zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší.

Nečištěné, a přesto čisté

12.10.02
Katastrofální povodeň vyřadila z provozu téměř stovku čistíren odpadních vod. Přesto monitoring vesměs nezaznamenal v řekách překročení limitů stanovených vládním nařízením. Záhada - potřebujeme čistírny, kvalitnější legislativu, nebo lepší měření?

PVK obnovily mechanické čištění odpadní vody v ústřední čistírně

8.10.02
Pražské vodovody a kanalizace zprovoznily mechanické čištění v ústřední čistírně v Bubenči, takže odpadní vody jsou již zbavovány hrubých nečistot. Stále však podle ní není vyřešeno zpracování kalů, protože se zpozdila dodávka potřebného zařízení, tzv. kalové odstředivky.

Turnov bude občanům platit za separovaný odpad

2.10.02
"Chceme tímto způsobem motivovat lidi k třídění odpadků. Zároveň se tak těm zodpovědným sníží paušální poplatek za likvidaci odpadu, ceník ale zatím nemáme," objasnil dnes ČTK záměr radnice turnovský starosta Milan Hejduk (ODS). Od příštího roku totiž město zavádí paušální poplatek za odpad 410 korun na osobu.

EkoList po drátě Krajskou odpadovou koncepci čeká veřejné projednání

30.9.02
Veřejné projednání nově vytvořené Koncepce hospodaření s odpady ve Středočeském kraji připravilo jeho vedení na 8. října od osmi hodin. Do 15 hodin postupně zpracovatelé rozsáhlého materiálu seznámí všechny přítomné s jeho obsahem, formou zpracování i konkrétními výstupy.

Plasmové zplyňování odpadů

24.9.02
Společnost PDI a.s. obdržela grant 700 tisíc USD od americké vládní agentury Trade Development Agency (TDA) na zpracování studie proveditelnosti plasmového zplyňování odpadů. Tato studie by měla zodpovědět veškeré technické, ekologické a ekonomické otázky a její závěry by měly rozhodným způsobem ovlivnit případnou realizace projektu v České republice.

Drtič dřeva DZ750

20.9.02
Drtič DZ750 Kombi z Doppstadtu byl poprvé předveden na začátku tohoto roku. Nyní jej zakoupila firma Boden Timber Products z Manchesteru. Jeho výkonnost je až 35 t . h-1 a výkon motoru 450 kW. Stroj zpracovává dřevní odpad včetně demoličního dřeva a palet.

Svaz průmyslu a dopravy chce odstranit poplatky za znečišťování

18.9.02
Svaz průmyslu a dopravy chce v budoucnu prosazovat odstranění poplatků za znečišťování jako dočasného nástroje transformace. Tyto pokuty prý nemají žádný motivační účinek a odsávají z podniků nezbytné prostředky na ekologická opatření. Institut poplatků by proto měla nahradit důchodově neutrální ekologická daň. Vyplývá to z údajů tzv. Bílé knihy, které dnes na brněnském sněmu uvedl prezident svazu Stanislav Kázecký.

Pražské splašky budou z poloviny čištěny na konci října

17.9.02
Mechanické čištění by měla povodněmi poškozená pražská Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) obnovit na přelomu září a října. V tomto termínu začnou fungovat usazovací nádrže, oddělování tuků a další procesy, jimiž bude odpadní voda čištěna zhruba z 50 procent. Prozatím tečou všechny splašky z milionové metropole přímo do Vltavy.
« | 1 | .. | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | .. | 213 | »