Zprávy z tisku

Plán odpadového hospodářství - verze 2.4

4.11.02
Veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství - verze 2.4 se bude konat ve středu 27.11. od 10.00 hod. v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, místnost 900.

SFŽP uvolnil prvních 40 miliónů na obnovu čistíren a kanalizace

3.11.02
Na obnovu čistíren odpadních vod a kanalizace, které poškodily srpnové povodně, uvolnil zatím Státní fond životního prostředí 40 miliónů korun. Podporu pro prvních 19 obcí schválil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Na SFŽP bylo do konce října podáno 63 žádostí o finanční podporu sanačních prací s požadavkem celkem 821 milionů Kč.

Recyklačnímu centru ve Staré Lípě radní požehnali

1.11.02
O potřebě sběrného dvora přesvědčila nedávná akce, kdy studenti střední školy provedli roztřídění části komunálního odpadu. Ten obsahoval podle přehledu některé nebezpečné složky, a to monočlánky, barvy, oleje, ale zarážející byly také injekční stříkačky a zkumavky.

Čistírna odpadních vod přispěje k rozvoji města

1.11.02
Projekt přestavby čističky byl zahájen v roce 1996 zpracováním studie, následovala práce na projektové dokumentaci, která skončila v roce 1999. V té době byly podány žádosti o dotace, jak ze Státního fondu životního prostředí, tak z fondu Phare CBC. Žádosti dopadly úspěšně,

Na jihu Moravy se vyprodukují zhruba tři milióny tun odpadu

31.10.02
Zhruba 2,6 a tři milióny tun odpadu se se vyprodukuje na území Jihomoravského kraje. Na jednoho obyvatele tak připadá 2,5 až tři tuny odpadu. Novinářům to dnes řekl zástupce jihomoravského hejtmana Antontín Kment. Zdůraznil, že většina odpadu je ze zemědělství a stavebnictví. Údaje shromážděné především od jednotlivých okresních údajů sloužily k vypracování koncepce odpadového hospodaření kraje.

V Mistříně vyroste čistírna a kanalizace za téměř 4,4 miliónu eur

31.10.02
Kanalizace s čistírnou odpadních vod za téměř 4,4 miliónu eur (asi 132 miliónů Kč) bude vybudována do srpna 2004 v Mistříně na Hodonínsku. Stavbu ze čtvrtiny spolufinancuje Evropská unie z programu Phare, což znamená druhý největší projekt svého druhu v České republice. ČTK to dnes sdělil Lukáš Jelínek z mediální agentury Botticelli.

Plzeňský kraj začal projednávat koncepci hospodaření s odpady

28.10.02
Návrh koncepce hospodaření s odpady začal veřejně projednávat Plzeňský kraj. Zájmem hejtmanství je získat připomínky od partnerů z oblasti regionálního rozvoje, od zástupců státní správy, samosprávy a od občanů. Koncepce, která bude definovat způsoby likvidace odpadů v letech 2003 až 2020, se začala zpracovávat loni v prosinci a bude dokončena v březnu 2003.

Ekologicky příznivé balení jablek

28.10.02
Ve Velké Británii bylo vyvinuto biologicky rozložitelné termoplastové balení pro tržní jablka. Je vyráběno ze škrobu pocházejícího z kukuřice (ne geneticky pozměněné) a obnovitelných surovin.

Pálení rostlinného odpadu nezbývá než tiše tolerovat

24.10.02
Podzim je tady a spadané listí ze stromů dobarvuje posmutnělou krajinu. Stává se ale i přítěží mnohých zahrádkářů. Když je dokončena neustálá práce s jeho hrabáním, přichází větší problém. Co s ním?

Využití jatečných odpadů v zemědělství

24.10.02
Odpad z porážky a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu je odpadem využitelným. O využitelnosti rozhodují nejen kvalitativní vlastnosti odpadu ale i jeho množství v místě zdroje a podmínky využívání odpadu živočišného odpadu v místě vzniku.

Bionafta ze starého pokrmového oleje

24.10.02
V Zistersdorfu byla uvedena do zkušebního provozu nová rafinerie na bionaftu, která je svou kapacitou 40 000 tun ročně největší v Rakousku.

Mechanicko-biologické zpracování odpadu

24.10.02
V Horním Rakousku se firma MUT zabývá vývojem zpracovávání zbytkového odpadu. K tomu navrhla zařízení na mechanicko-biologické zpracování, kde se odpad podrobuje selektivnímu drcení a několikanásobnému třídění.

Francie nutí zemědělce k separaci kejdy

22.10.02
Nový zákon na ochranu životního prostředí nutí francouzské chovatele prasat k separaci kejdy. Mnoho podniků má vzhledem k mimořádně vysokým vícenákladům strach o svoji existenci.

Produkce bioodpadů v ČR

22.10.02
V zemích Evropské unie musejí do 15 let snížit množství biodegradabilních komunálních odpadů ukládaných na skládky na 25 % celkové hmotnosti roku 1995.
« | 1 | .. | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | .. | 213 | »