Zprávy z tisku

Odpad z Dobříše a okolí zpracuje nová třídička a kompostárna

13.5.02
Efektivněji zpracovat obsah popelnic a kontejnerů z Dobříše na Příbramsku a ze sousedních obcí umožní nová třídicí linka na komunální odpad a kompostárna v areálu bývalé skládky Svaté Pole, kterou město nyní zkolaudovalo. Vzniklý kompost poslouží k rekultivaci skládky.

EGYPT: Nové metody v zemědělství

13.5.02
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem zavlažování a vodních zdrojů vytyčilo novou strategii extenzivního rozvoje zemědělství do r.2017. Příslušná území budou obdělávána vysoce pokrokovými metodami a postupy a oseta/osázena nejvhodnějšími odrůdami/plodinami za účelem produkce určené pro export.

Drtič kuchyňského odpadu

9.5.02
Pomocí drtiče se rychle a bezpečně zbavíme většiny zbytků, které vznikají při přípravě jídel, a odpadne nám tak nepříjemně časté chození s košem. (Pozn. BIOM on line: EU v současnosti připravuje legislativu o biodegradabilních odpadech, ve které budou pravděpodobně tyto drtiče zakázány. Důvod je jednoduchý. Nadrcený organický odpad odchází do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod, jejichž provoz není laciný a výsledný kal je zejména ve městech s rozvinutým průmyslem kontaminovaný cizorodými látkami a samozřejmě má vysokou vlhkost, což obojí z něho činí obtížně využitelný či zcela nevyužitelný odpad. Obce, které nemají problémy s kontaminací kalu a ani s jeho využíváním budou mít pravděpodobně možnost tyto drtiče povolit. Využití těchto drtičů je perspektivní zejména u decentralizovaných systémů nakládání s odpadními vodami, které mohou mít jako koncovku třeba bioplynovou stanici (ty se budují zatím pouze v rámci pilotních projektů např. v Německu).)

Překopávače kompostu

8.5.02
Velký zájem o kompostování a provzdušňování hromad vedl výrobce LeBoulch/Menart k výrobě dvou modelů překopávačů.

Zhodnocení zelené rostlinné hmoty

8.5.02
Ve Velké Británii v Devonu zpracovávají a recyklují zelenou odpadní rostlinnou hmotu a vrací ji v podobě organického hnojiva farmářům na pole.

Zvýšení výnosu plodin hnojených kompostem

8.5.02
Výzkumy, při kterých byl ke hnojení použit kompost ze zeleného organického odpadu prokázaly pozoruhodné zvýšení výnosu a současně i úsporu nákladů omezením přihnojování.

Drtiče zelené rostlinné hmoty

5.5.02
Drcení zelené rostlinné hmoty je první pracovní operací v procesu, který tuto hmotu může změnit na prodejnou komoditu.

Likvidace odpadů z farmy

5.5.02
Levné, pro životní prostředí přátelské organické kompostování na farmách nabízí producentům dodatečné zisky, tvrdí Composting Association.

Začali vyrábět organické hnojivo

20.4.02
Světové prvenství má ekologické řešení likvidace tekutého hnoje, které navrhli a zrealizovali pracovníci Ústavu životního prostředí, s. r. o., Koš v Roľníckom družstve podielnikov v Koši u Prievidzi. Spočívá v chemickém vysrážení a separaci tuhých častí z kejdy, z čehož se potom řízeným kompostováním vyrábí kvalitní organické hnojivo Humavit.

Biodegradable municipal waste management in Europe

28.3.02
This report is intended as guidance to help decision-makers in their efforts to comply with the EU Landfill Directive's targets for reducing the landfilling of biodegradable municipal waste. The first two parts of the report provide information on the strategies and instruments available to achieve this goal while the third part focusses on technology and market issues.

Vypalování trávy za pokutu

25.3.02
Fakt, jak může být jarní úklid nebezpečný, si v těchto dnech neustále ověřují hasiči. V posledním období se rychle začaly množit počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. (Pozn. BIOM on line: jednou z metod prevence vypalování trávy může být podpora komunitního kompostování coby systému nakládání s biologickými odpady v malých obcích)

Česká Lípa podporuje projekt likvidace bioodpadu

14.3.02
Rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Lípě za 150 milionů korun chce zároveň s projektem likvidace biologického odpadu v příštím roce realizovat její provozovatel, Severočeská vodárenská společnost v České Lípě. Zástupce starosty České Lípy Jiří Pazourek dnes pro ČIA uvedl, že město tento projekt podporuje. "Město se na projektu nebude podílet finančně, ale jen organizačně. Pomůže například zmapovat zdroje potřebného odpadu, především oleje z fritéz a jatečního odpadu," řekl Pazourek.

Obaly z organických materiálů

4.3.02
Nevýhodou těchto obalů je jejich nesrovnatelně vysoká cena, která je až o 350 % vyšší než obalů z plastů na základě ropy. Materiálem, ze kterého se vyrábějí je škrob z kukuřice, brambor nebo obilí.

Bakterie schopné rozkládat fosilní paliva

28.2.02
Americký patent popisuje jak byly vyvinuty nové kmeny bakterií Leptospirrillum ferrooxidans a Thiobacillus ferrooxidans - byly vyprovokovány zvýšením množství oleje a pak zvýšením množství uhelného kalu.
« | 1 | .. | 210 | 211 | 212 | 213 | »