Odborné články

Brňáci jezdí na splašky

Takhle uklouznout na nějakém tom „nadělení” v trávě anebo v horším případě na chodníku není žádná příjemné věc.  Svézt se autobusem, který je poháněn tím samým, to je však jiná! Čistírna odpadních vod v Brně má již dlouholeté zkušenosti s produkcí bioplynu ze splaškových vod. Doposud bioplyn využívala k produkci elektřiny a tepla a nyní na upravený bioplyn jezdí i autobusy městské hromadné dopravy.

Za demonstračním projektem stojí Institut Cirkulární Ekonomiky, který tak poukazuje, jaký energetický potenciál mají odpady a že jejich třídění má rozhodně smysl. V odpadářském světě totiž není nic horšího, než umrtvit tuto energii bez užitku v tělese skládky. Přitom nejde jen o energii jako takovou, ale i o materiál, který může sloužit v rámci recyklace k opětovné výrobě anebo jako organický substrát k doplňování humusu v půdě. Jak lépe ukázat lidem, že to má smysl, než právě na něčem, co si mohou sami odzkoušet a zažít.

Demonstrační jednotka pro úpravu bioplynu na biometan využívá membránové technologie k odseparování metanu od balastu tvořeného převážně oxidem uhličitým. Výkon použité jednotky ukryté v kontejneru je jen v jednotkách m3 biometanu za hodinu, ale existují i zařízení, která stejným způsobem produkují tisíce kubíků biometanu nahrazujícího zemní plyn. Aby se podařilo biometanem autobus naplnit, byla instalována dodatečná sada tlakových lahví, které se neustále pomalu plní a následně tvoří dostatečnou zásobu pro tankování.

Co jinde ve světě funguje již léta, se u nás zatím nachází jen v podobě demonstračního projektu. Jde o slibný začátek nové a významné funkce bioplynu, coby biopaliva, a v tomto případě i pokročilého biopaliva (dříve označovaného jako biopalivo druhé generace). Každé město má možnost, aby hromadná doprava jezdila na odpady, které občané sami vyprodukují.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nová legislativa může urychlit obměnu kotlů
Co se zbytkovou slámou z polí?
Exkurze na biometanovou stanici Engerwitzdorf
Na lepší nakládání s odpady vyzraje oběhové hospodářství
Vývoj ceny emisní povolenky v letošním roce
Větší projekty budou o novou podporu soutěžit v aukcích
Podpora na udržení zdroje v provozu
V České republice se jezdí i na bioCNG
Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2444

Citace tohoto článku:
MORAVEC, Adam: Brňáci jezdí na splašky. Biom.cz [online]. 2018-11-28 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/brnaci-jezdi-na-splasky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto