Odborné články

Ozdobnice čínská

Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) – vysoká tráva dosahující za příznivých podmínek vysokého vzrůstu. Původní domovinou této rostliny je východní Asie. Do Evropy byla poprvé přivezena roku 1935. Z tohoto původního klonu pochází většina druhů soudobé výsadby používané v Evropě. V současné době se o ozdobnici uvažuje jako o alternativním zdroji obnovitelné energie a surovině pro průmyslové užití.

Obr. : Ozdobnice

Ozdobnici se nejlépe daří na lehčích strukturních půdách, spíše v teplejších oblastech s vyšším množstvím srážek. Doporučují se humózní písčité půdy s vysokou hladinou podzemní vody (ne více než 600 mm) a pokud možno s malým zaplevelením vytrvalými plevely (pýr, šťovíky). V seznamu registrovaných odrůd není uvedena žádná odrůda. Ze zahraničí jsou k dispozici výkonné formy Gigantheus, Goliath, Sirene nebo nově vyšlechtěné klony Desert, Spat a Hornum a Resistent 01. Jejich nevýhoda je, že jsou sterilní.

Využívá se pro výrobu tepla (přímé spalování nebo pyrolýza), výrobu buničiny, jako stavební materiál a pro výrobu snadno likvidovatelných obalů.

Technologie pěstování

Ozdobnice se sází v době, kdy je teplota půdy vyšší než 10 °C, a to od poloviny května do poloviny července v hustotě od 10.000 do 20.000 ks/ha.

Porosty nejsou v současnosti výrazně napadány chorobami nebo škůdci, proto není chemická ochrana nutná. První rok po vysazení je možná mechanická kontrola, ve druhém nebo třetím roce již většinou není třeba využívat prostředky na ochranu rostlin, jelikož opadávající listová hmota vytváří vrstvu mulče, která potlačuje růst plevelů.

Sklizeň je možné provádět pojízdnými samochodnými řezačkami, se kterými se sklízí kukuřice, převážně od listopadu do března. Ze sklizené slámy je možno lisovat pelety. Při podzimních termínech sklizně je třeba sklizenou fytomasu dosoušet, neboť má v průměru kolem 50 % vody.

Při konečné likvidaci je možno použít několika metod, jednou je chemická likvidace nově rašících výhonů (Roundup), která se provádí na jaře. Při případném znovuobražení následná druhá aplikace přípravku vede k celkovému úhynu rostliny. Další možnost je vyorávání rhizomů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově
Využití pícních plodin pro výrobu bioplynu
Využití rostlinné biomasy v energetice ČR
Stav a možnosti využití rostlinné biomasy v energetice ČR
Využití energetické plodiny Miscanthus Gigantheus je rentabilní
Biomasa z energetických rostlin
Energetická biomasa z polních kultur
Chrastice rákosovitá - pěstování a možnosti využití
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin
Obnovitelná energie z polních kultur

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 31.7.2011
Poslední změna: 14.10.2011
Počet shlédnutí: 11800

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Ozdobnice čínská. Biom.cz [online]. 2011-07-31 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/ozdobnice-cinska>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto