Odborné články

Nové akční plány v obnovitelných energiích

Byl jsem požádán, zatím neoficiálně, pracovníkem Ministerstva životního prostředí o změnu akčních plánů CZ BIOMu, v souvislosti se změnou cílových hodnot národního závazku pro rok 2010.

Celkový závazek v obnovitelných energiích je zvýšen z 62,9 PJ . r-1 na 97 PJ . r-1. Úkol v energetickém využití biomasy se zvyšuje ze stávajícího závazku 51 PJ . r-1 na 83 PJ . r-1 a to ve struktuře 67 PJ . r-1 teplo, 7 PJ . r-1 elektrická energie a 9 PJ . r-1 motorová biopaliva. Obdobným způsobem byly zvýšeny i závazky ostatních segmentů obnovitelných energií; solární energie z 0,5 na 2 PJ . r-1, geotermální energie z 1,0 na 3 PJ . r-1 a větrná energie z 0,2 na 4 PJ . r-1.

Cílové hodnoty v biomase jsou splnitelné dle mého názoru jen za podmínek zvýšených podpor energií z biomasy. Za zvlášť obtížný považuji úkol v elektrické energii, kde kromě kogeneračního využití bioplynu nemáme zkušenosti s dalšími způsoby výroby. Vždyť úkol 7 PJ ee představuje 1960 GWh. Tento úkol bude podporován minimálními výkupními cenami el. proudu, které se dozvíme v průběhu 1 - 2 měsíců. Bude nezbytné urychlit vývoj všech kogeneračních způsobů využití biomasy, včetně technologií využívajících parní stroje a Stirlingovy motory.

Splnění celého úkolu v biomase je možno jen pomocí investičních dotací a výhodných úvěrů s ohledem na zatím nízkou ekonomickou efektivnost realizací a záměrů v energetickém využití biomasy. Soubor systematických opatření pro podporu stále chybí. Hlavní chybu vidím v nezavedení ekologických daní na fosilní paliva a v minimální podpoře vědy, výzkumu a vývoje v této oblasti. Předpokládám, že finanční zdroje, které stát získá prodejem uspořených kvót skleníkových plynů dalším státům, budou použity na podporu obnovitelných energií a to podle jejich významu.

Závěrem bych chtěl konstatovat významný názorový posun státu od senátního energetického semináře na jaře 1999, kdy jsme byli v Senátu peskováni senátorem Topolánkem za naše představy o energetickém využití biomasy a bylo nám vyčítáno, že chceme navýšit problémy s přebytkem energií, že chceme připravit horníky o práci a tahat ze státního rozpočtu různé podpory. Dnes se na nás žádá, abychom svou činnost zintenzívnili. Dle mého názoru nejde o zmoudření poslanců, senátorů a státních úředníků, ale o tlak ze strany Evropské unie.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační kampaň pro veřejnost a školy
Nové druhy energetických plodin
Nové cíle při výrobě motorových biopaliv
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Význam biomasy pro energii a průmysl
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Možnosti rozvoje bioplynových stanic v České republice
Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech
Nové cíle v energetickém využití biomasy a příprava high-technologií k jejich zabezpečování
Biomasa – významný zdroj ekologické energie
Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska
Výzva k projektu ALTENER - společné projekty

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 8.11.2002
Poslední změna: 19.8.2003
Počet shlédnutí: 7885

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Nové akční plány v obnovitelných energiích. Biom.cz [online]. 2002-11-08 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/nove-akcni-plany-v-obnovitelnych-energiich>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto