Odborné články

Flexibilita a legislativa: blýská se na lepší časy

Stávající právní prostředí flexibilitě bioplynových stanic a biomasových zdrojů příliš nepřeje. Zákon o obnovitelných zdrojích dokonce úpravy vedoucí k vyšší flexibilitě zakazuje. Přesněji, provedení takových úprav vede k předčasnému ukončení stávající provozní podpory (viz §12 bod 1b zákona 165/2012). Změnu má přinést novela zákona o POZE.

Foto: Nezakrytý koncový sklad (Adam Moravec)

Projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích, již úpravám biomasových a bioplynových zdrojů bránit nebude. Naopak, návrh zákona přímo definuje a stanovuje podmínky, za kterých by mělo být možné měnit výkon zdroje, či provádět jiné podstatné úpravy. 

V návrhu zákona je obsažen nový § 6b “Úprava zařízení výrobny elektřiny”, který říká, že „Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na právo na podporu elektřiny, které vzniklo před provedením úpravy zařízení.“  Stanoví také pravidla, jak bude zdroj podporován v případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny. Dosavadní právo na podporu elektřiny se potom: 

a) u nepalivového zdroje elektřiny vztahuje na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny elektřiny před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení.

b) u palivového zdroje elektřiny vztahuje na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis. 

V případě bioplynových stanic nebo elektráren na biomasu dojde provedením úpravy k určitému dobrovolnému zastropování množství elektřiny, na které bude poskytnuta podpora, a to do objemu elektřiny vyrobeného před úpravou. Bude tak možné zvýšit výkon turbíny či pořídit další kogenerační jednotku. Umožnění této úpravy je základem pro schopnost zařízení regulovat výkon a poskytovat tak flexibilitu. 

Novela zákona o POZE umožní také provádět další úpravy, jako je výstavba fermentorů či plynotěsné uzavření skladů na digestát, což sníží emise metanu a čpavku do ovzduší. 

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2021 Flexibilita energie biomasy a bioplynu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Flexibilita letem světem
Nová pravidla udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů v bioenergetice
Úspora emisí skleníkových plynů v odvětví bioplynu
Výroba biometanu podle kritérií udržitelnosti
Certifikace kritérií udržitelnosti. Co Vás čeká a kdo může pomoci?
Rozhovor: Má i po roce 2020 smysl podporovat bioplyn?
Biomasa je lídrem evropské energetické transformace

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 15.7.2021
Poslední změna: 15.7.2021
Počet shlédnutí: 2269

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Flexibilita a legislativa: blýská se na lepší časy. Biom.cz [online]. 2021-07-15 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/flexibilita-a-legislativa-blyska-se-na-lepsi-casy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto