Odborné články

Realizace cílů nové směrnice u nás

Členské státy EU se shodly, že do roku 2030 by se měla výroba energie zvýšit (ze současných méně než 20 %) na nejméně 32 % celkové konečné spotřeby energie v EU - tedy elektřiny, tepla i paliv v dopravě. Celounijní 32% cíl je závazný a je zakotven v novele evropské Směrnice o obnovitelných zdrojích, která byla po obsahové stránce dotažena během léta a formálně schválena během podzimu. Podíl, jakým způsobem se na společném cíli budou podílet jednotlivé členské státy, se v tuto chvíli dojednává a na rozdíl od národních cílů pro rok 2020 nebudou závazné. Členské státy mají Evropské komisi předat návrh svých podílů a Komise následně vyhodnotí, zda dodaná čísla povedou k dosažení společného (32%) cíle. Pakliže ne, Komise bude se státy vyjednávat o jejich zvýšení.

Metodou, kterou pravděpodobně Komise použije pro ověření kompatibility národních cílů se společným cílem EU 32 % do roku 2030, bude výpočet cíle OZE 2030 založený na 4 faktorovém benchmarkingu. Akademická pracoviště, která se dlouhodobě podílí na modelování pro Evropskou komisi, již první neoficiální propočty cílů pro jednotlivé členské státy metodou 4faktorového benchmarkingu provedla. Výsledky nebyly dosud publikovány.

Komora OZE je v kontaktu s experty těchto akademických pracovišť a v předstihu upozornila, že považuje za racionální kalkulovat s cílem nad úrovní 24% podílu OZE na hrubé domácí spotřebě energie v roce 2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím navrhuje cíl 20,8 %.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala podrobnou analýza s pětiletou predikcí vývoje čisté energetiky ve světě. Očekává, že EU se během pěti let stane druhým nejrychleji rostoucím trhem s obnovitelnými zdroji na světě (poté, co předežene Spojené státy a zařadí se za Čínu). Agentura své optimistické predikce opírá především o nový celounijní cíl a další mechanismy stanovené v novelizované směrnici. Ze způsobu, jakým se Evropa staví k transformaci čisté energetiky lze usuzovat, že si dá na černé pasažéry - a cíl 20,8 % není nic jiného – pozor.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Podpora tepla v Nizozemsku
Podpora tepla ve Velké Británii

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 17.11.2018
Poslední změna: 28.3.2019
Počet shlédnutí: 2070

Citace tohoto článku:
MIKESKA, : Realizace cílů nové směrnice u nás. Biom.cz [online]. 2018-11-17 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/realizace-cilu-nove-smernice-u-nas>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto