Odborné články

Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého

Je mi teprve pětasedmdesát let a kromě doby, kdy jsem byl přeškolován, pracuji v zemědělství. Začínal jsem v dobách, kdy lopata, vidle, ruční kosa a chlupatý benzín byly základní výbavou každého sedláka a kdy nás v odborné škole učili zásadám pana Dr. Kampelíka, první - začít se dá i z mála, jen vytrvat se musí, a druhé - co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. To platí dodnes. Musel jsem to uvést před vlastním návrhem řešení. Protože obvyklá hesla o nutnosti obstarání milionových dotací ještě před prvním hnutím prstu mě okamžitě rozpálí do běla a hlavně mě varují před jejich hlasateli. Zpravidla totiž jde o vyžírky, kteří jsou připraveni mít se dobře na cizí účet. Zdůrazňuji, že vystupuji z pozice prvovýrobce, který musí své zboží vypěstovat, sklidit, ošetřit, zušlechtit, vytřídit a pak nabídnou na trh. Moji obchodní partneři - dodavatelé mých potřeb, musí být schopni dodat to, co jako prvovýrobce potřebuji a ne to, co za mastné peníze oni dokáží uklohnit. Odběratelé zase musí mít právo vybrat si z mých výrobků to, co potřebují, ale nesmějí mne nutit, abych všechno, co jim se nehodí nezpeněžil, respektive, aby požadovali celou sklizeň s tím, že si vyseparují a uhradí to, co potřebují a zbytek bez náhrady vyhodí.

Vlastní řešení

  1. sklizeň zahájit v zelené zralosti a postupně plynule sekt porosty samovazači se snášeči snopků prakticky bez ohledu na počasí,
  2. bezprostředně po posečení použít některý z lesáckých vyvažečů krátkého dřeva a podle vzdálenosti buď přímo, nebo s přeložením dopravit do zpracovny,
  3. přímo z vozu skládat na pult s oddělovačem okvětí, to odříznout a uložit k dosušení studeným vzduchem. Je to technologie známá, odzkoušená a dostupná v mnoha variantách,
  4. snopky bez vrcholových částí při posunu ze skládacího pultu projdou mačkacími válci, naočkují se bakteriemi, upraví se jim vlhkost a podle druhu použitých bakterií (aerobní, anaerobní) se uloží k rosícímu procesu,
  5. po ukončení rosení se provede hrubé oddělení pazdeří a usušení,
  6. podle poptávky a určení způsobu použití se okvětí i snopky dále zpracovávají.

Výhody

Sklizeň na poli lze provádět plynule, plodina není kontaminována půdou, všechny uvažované mechanické postupy jsou známé, odzkoušené a spolehlivé bez potřeby měny v zahraničních relacích a práce s produkcí probíhají pod střechou. Nevyužitých, k tomu účelu vhodných stájí je k dispozici dostatek.

Výzva

Popsané řešení připravujeme k provozu a zveme všechny, kdož mohou svými znalostmi přispět k minimalizování dětských nemocí systému. Těšíme se na hojnou spoluúčast.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté
Konopí seté je dáma
Konopí seté - jak dál?
Využití technického konopí pro energetické účely
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Předchozí / následující díl(y):

Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 22.2.2005
Poslední změna: 7.2.2005
Počet shlédnutí: 8011

Citace tohoto článku:
NOVOTNÝ, Václav: Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého. Biom.cz [online]. 2005-02-22 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/navrh-na-zefektivneni-sklizne-konopi-seteho>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto