Odborné články

Konopí seté je dáma

Konopí seté je jen jedno. Je na nás, jestli ho sklidíme po stodeseti dnech od výsevku, nebo později. Nemůžeme ale pominout skutečnost, že odrůdy nyní povolené k pěstování jsou jednodomé, na rozdíl od odrůd pěstovaných zhruba do roku 1995, které všechny byly dvoudomé. Rozdíl je v tom, že původní odrůdy najednou odkvetly, najednou dozrály a od toho se odvíjelo vše další.

Nyní povolená odrůda Beniko je jednodomá, to v laické češtině znamená, že kvete a zraje po celou dobu, až do zámrazu. Dokonce, ani použití BASTY jí nezastaví vývoj trvale. Jistě, po čtrnácti dnech se vývoj rostliny zastaví, ale pokud Pán Bůh pokračuje v deštivém počasí, obnoví se po dalším týdnu růst, jakoby žádná desikace nebyla.

Plyne z toho jediné. Konopí seté je dáma a všichni ostatní jsou kmáni. Nezbývá nám proto, než se podle toho zařídit.

Naše zkušenosti z posledních let, a je jedno jestli z Unhoště, Vroutku, Chlumu, Dobřan, Šumperku nebo Nedvězí, jsou stejné, v žádné lokalitě nebylo získáno čisté vlákno odpovídající směrnicím Evropské unie, platné v současnosti. O pravidlech po roce 2006 ani nemluvě. Nezbývá tedy, než hledat řešení.

Když jsme neuspěli nakracováním stonku při sečení a rosením na konopném strnisku, nezbývá než se vrátit o celou generaci zpět a využít toho, co tato generace znala, nebo předpokládala. Václav Káš ve své Zemědělské mikrobiologii v roce 1965 popisuje mnoho alternativ rozvolňování vláken za podmínek aerobních i anaerobních. Vždy však zdůrazňuje jako hlavní element přízeň přírody a s časem vůbec nešetří. 6 - 8 týdnů je u něj normální a v chladnějším deštivém období dobu rosení nezřízeně prodlužuje se všemi důsledky pro kvalitu stonků. Ve svém závěru statě konstatuje na straně 384 doslova: Není sporu o tom, že novodobé způsoby rosení a máčení textilních rostlin dávají, nebo musí dát možnost jiných zpracování nezávisle na počasí, dále i možnost přechodu od malovýroby k velkovýrobě. Současně sděluje, že v r. 1951 pánové A. Kroulík a B. Hampl s úspěchem vyzkoušeli umělé rosení sprchováním za použití čisté kultury Mucorů.

Připočteme-li k tomu, že všechny operace rosení předpokládá na travním porostu, aby nedocházelo ke kontaminaci stonků blátem nebo prachem, nezbývá, než, než si vzpomenout na dobu kolem roku 1995, kdy v republice poletoval exulant, který se snažil prosadit pěstování konopí se zpracováním v pevných krytých provozech. S odstupem je možné konstatovat, že byl myšlenkově o půl generace vpředu. Bohužel jeho zjev, celkové vybavení i vystupování netvořilo důvěryhodný celek a tak to všechno vyšumělo do ztracena. Ale když jeden nabízí obuv, konopnou polní mechanizaci a kompletní zpracovnu a zajištění odbytu, je toho prostě moc nejednou.

Chceme-li beze zbytku sklidit, všechno co nám na poli naroste, omezit vlivy počasí a maximálně zhodnotit, nelze jinak.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí
Konopí seté
Co mi dala činnost v CZ Biom
Konopí seté - jak dál?
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“
Využití technického konopí pro energetické účely
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 15.2.2005
Poslední změna: 7.2.2005
Počet shlédnutí: 11754

Citace tohoto článku:
NOVOTNÝ, Václav: Konopí seté je dáma. Biom.cz [online]. 2005-02-15 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/konopi-sete-je-dama>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto