Odborné články

Krbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety

Pokojová krbová kamna nebo krbové vložky slouží k vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Díky skleněnému průhledu a tepelnému výkonu od 2 do 10 kW jsou vyhledávaným doplňkem bytů. Palivem je kusové dřevo, polena nebo dřevěné brikety. Krbová kamna jsou velmi často využívána jako doplňkové vytápění. Jedná se o jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna s nutností ručního přikládání.

Vhodné palivo – dřevo a brikety

Pro krbová kamna, resp. krbové vložky je vhodné veškeré palivové dříví (jehličnaté i listnaté), neopracované dřevo a dřevěné brikety. Velikost jednotlivých polen je omezena provedením přikládacího otvoru a odhořívacího prostoru. Nejčastěji to jsou polena a brikety kolem 25 cm délky.
Obchodníci s dřevním palivem obvykle dodávají polena vyskládaná na paletách a v bednách až do domu. Polena a naštípané dřevo se zpravidla dodávají naskládány na paletách o rozměrech 1 x 1 m v objemech 1 až 2 m3, což orientačně odpovídá váze 400 až 800 kg. Menší objemy palivového dřeva lze také objednat v pytlích po 15 kg.
Při použití dřevěných briket nejsme zpravidla limitováni jejich délkou, briketu lze v případě potřeby přelomit. Brikety se dodávají nejčastěji v kruhových profilech průměrů 7,5 až 9 cm. Profily mohou být plné nebo s dírou uprostřed. Další možností jsou hranaté brikety typu RUF, které se dodávají v rozměrech okolo 15 x 7 x 10 cm, nebo osmi-hrannné a více-hranné brikety. Rostlinné brikety nejsou pro krbová kamna příliš doporučovány kvůli možnému zápachu při hoření.
Brikety se nejčastěji dodávají zatavené ve fólii po 5 až 10 kusech (cca 10 kg). Tato balení briket lze nakoupit jednotlivě nebo za výhodnější ceny na paletách (100 až 130 balení na paletě o hmotnosti 1000 kg). Některé brikety mohou být dodávány jako kratší nestejně dlouhé válce v pytlích.

Dodavatelé palivového dřeva a briket

Kamenné i internetové obchody s palivy, distributoři a výrobci palivového dřeva a dřevěných briket. Palivo je také možno získat přímo z lesa nebo z jiných porostů nákupem od majitelů nebo samovýrobou, případně odběrem nevyhovujícího sortimentu z dřevozpracujících podniků.

Spotřeba a cena palivového dřeva a briket

Pro krbová kamna s tepelným výkonem 6 kW a 75% využití během otopné sezony je zapotřebí cca 2 kg/h polen (s výhřevností 15 GJ/t, resp. 4,2 kWh/kg). Uvažujeme-li využití krbových kamen jako doplňkového zdroje po dobu 600 hodin za rok, roční spotřebu palivového dřeva lze odhadnout na 1,5 tuny polen. Zde velmi záleží na obsahu vody v palivu (čím vyšší vlhkost dřeva, tím nižší výhřevnost a tedy vyšší spotřeba paliva). Tento výpočet je pouze orientační a v praxi záleží vedle kvality plaiva i na mnoha faktorech systému (typ kamen, velikost a zateplení vytápěného objektu, typ paliva a další).
Cena palivového dříví se pohybuje od 800 Kč/t v případě měkkého dřeva vyšší vlhkosti až po 3000 Kč/t u kvalitního tvrdého vysušeného dřeva na paletě. Roční náklady na palivo pro krbová kamna nelze jednoznačně stanovit, při využití krbových kamen můžemem uvažovat s 5 tis. Kč.
Dřevěné brikety mají vyšší výhřevnost (a nižší obsah vody) než běžné palivové dřevo, proto lze uvažovat se spotřebou 1,5 kg dřevěných briket za hodinu, tedy okolo jedné tuny briket za rok. Jejich ceny se na trhu pohybuje v relativně velkém rozpětí 3,5 až 5,5 tis. Kč/t. Tomu odpovídají roční palivové náklady mezi 3 až 6 tis. Kč.
Paliva není nedostatek, je možno si jej kdykoliv a v jakémkoliv množství objednat od distributorů nebo ve specializovaném obchodě. Obchodník, který nemá během roku na skladě dostatečné zásoby paliva nebo prodeje řeší formou pořadníku, není spolehlivým dodavatelem paliva a je lepší se obrátit na konkurenci. Také ceny palivového dřeva a briket se výzmamně liší během roku - v létě bývají zpravidla nejnižší a je dobré nakoupit zásobu na celou zimu, jelikož v zimě mohou ceny narůstat až o 40 %.

Skladování a manipulace s dřívím a briketami

Polena i brikety je nezbytné přikládat ručně do kotle několikrát denně. Na noc je možno u nastanovit tzv. úsporný režim, ovšem u některých kotlů je tento režim spjatý s tvorbou nepříznivých emisí.
Polena lze skladovat uvnitř vytápěné budovy v odděleném skladovacím prostoru jako volně ložené dřeva, nebo na paletách a v bednách podle způsobu dodávky. Brikety se nejčastěji umísťují v podobném skladu na paletách zabalené ve fólii. Sklad by měl být dimenzován pro veškeré množství paliva potřebné na celou topnou sezonu. V případě omezených prostor je možno vybudovat v blízkosti kotle mezisklad paliva.
Pro dosažení odpovídající vlhkosti dřeva (pod 20 % vody) je nutné 1 až 2 leté skladování v suchém zakrytém prostoru, kde je zajištěno proudění vzduchu. Uskladněné dřevo nesmí ležet na zemi. Před dlouhodobým skladováním je doporučeno polena podélně rozštípat.
Dlouhodobé skladování se v případě dřevěných briket nedoporučuje.

Obr. : Krbová kamna s teplovodním výměníkem Verner 9/5 - designové provedení
Obr. : Krbová kamna s teplovodním výměníkem Verner Golemek 12/7

Možnost uplatnění krbových kamen

Krbová kamna a krbové vložky se nejčastěji používají k vytápění jednotlivých místností a menších bytů, jako přídavný zdroj k hlavnímu otopnému systému nebo jako hlavní zdroj vytápění v případě nízkoenergetických domů. Další možnost vhodného uplatnění krbových kamen je pro víkendové či prázdninové ubytování, pro náhradu starších topidel a krbů nebo plynových kotlů a elektrických přímotopů. Při náhradě plynových topidel je nutné stávající komín upravit pro odtah spalin ze dřeva.

Obr. : Umístění krbových kamen Verner 13/10 ve zdi pro obsluhu mimo vytápěnou místnost

Technické informace o krbových kamnech

Krbová kamna mají mimo dobrých topenářských vlastností a produkci nízkých emisí také nazastupitelné estetické vlastnosti díky viditelnému plameni v často zajímavě designově pojatých řešeních. Tepelný výkon je možno plynule regulovat přívodem paliva a spalovacího vzduchu. Účinnost spalování se pohybuje kolem 80 %. Spalování probíhá na pevném roštu prohoříváním nebo horním odhoříváním.
Při tepelném výkonu krbových kamnech 6 kW můžeme uvažovat vytápěnou plochu do 60 m2. Otvor pro komínové připojení je dle platné ČSN realizován nejčastěji v Ø 150 mm (podle výkonu a typu kamen a výšky komína).
Pro vytápění dalších místností jsou také nabízena krbová kamna s adaptérem, který tvoří výměník spaliny – voda. Tento výměník je možno napojit na stávající systém ústředního vytápění v bytě.
U krbových kamen se počítá s celkovou technickou účinnost spalování ηs, protože  teplo předávané kamny do okolí zde není ztrátou spojenou s účinností ηk , která hraje roli u kotlů umístěných mimo vytápěný prostor (v kotelně). Toto teplo se v případě krbových kamen umístěných ve vytápěné místnosti využívá k sálavému vytápění.

Náklady na pořízení krbových kamen

Cena za krbová kamna nebo krbové vložky se pohybuje v širokém rozmezí (záleží na výrobci, vlastnostech a vybavení kamen a také na designovém pojetí) od 6 tis. Kč až po nejdražší modely v řádu 100 tis. Kč. Krbová kamna tedy mohou být velmi levnou investicí do tepelného zdroje šetrnému k životnímu prostředí. V současné době se poskytují na nákup kotlů a kamen na biomasu dotace v rámci programu Zelená úsporám.

Obr. : Zapojení krbových kamen s teplovodním výměníkem v rodinném domě
Obr. : Popojení automatického kotle na biomasu a krbových kamen s teplovodním výměníkem v rodinném domě

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků
Kotolňa na biomasu Dolný Kubín – Bysterec
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety
Kotel na dřevní štěpku
Kamna na pelety – pokojová peletová kamna
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety

Datum uveřejnění: 1.1.2010
Poslední změna: 14.10.2011
Počet shlédnutí: 14535

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Krbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety. Biom.cz [online]. 2010-01-01 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/krbova-kamna-pokojova-kamna-na-kusove-drevo-a-brikety>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto