Odborné články

Kamna na pelety – pokojová peletová kamna

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Předávání tepla zde probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním do vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kW a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Peletová kamna jsou jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna, která jsou také vyhledávána kvůli estetickým vlastnostem hořícího ohně v místnosti.

Vhodné palivo - sortiment pelet

Pro všechna peletová kamna jsou bez rozdílu vhodným palivem dřevěné pelety. U některých kamen je možno použít i jiné pelety, např. rostlinné, kůrové, slámové, apod. O možnostech použití nedřevních (necertifikovaných) pelet se však vždy informujte u výrobce kamen. Některé méně kvalitní směsné pelety totiž v peletových kamnech špatně hoří, popř. mohou dokonce kamna poškodit. Pro peletová kamna kupujeme většinou pelety v menších objemech v plastových pytlích o hmotnosti 10 – 25 kg. Další možností, která vyžaduje sklad na pelety, je předzásoba většího množství pelet, které se dodávají např. ve velkoobjemových textilních vacích (big bag), cisternách s možností pneumatické dopravy do skladu pelet nebo volně ložené.

Dodavatelé paliva

Kamenné i internetové obchody s palivy, distributoři a výrobci pelet.

Spotřeba a cena paliva

Pro kamna s tepelným výkonem 10 kW jsou zapotřebí cca 2 kg pelet za hodinu (s výhřevností 18 MJ/t, resp. 5 kWh/kg). Tato kamna vytopí zhruba prostoru do 100 m2. Při plném výkonu, který odpovídá asi 800 hodinám doplňkové vytápění místností za rok, bude zapotřebí přibližně 1,6 tun dřevěných pelet za rok. Tento výpočet je pouze orientační a v praxi záleží na mnoha faktorech (typ kamen, velikost a zateplení místností, typ paliva a  další). Při ceně 5000 Kč/t představuje orientační roční náklad na palivo 8 tis. Kč.

Při využití rostlinných a jiných směsných druhů pelet, které mají zpravidla nižší výhřevnost, bude zapotřebí cca 2,5 kg pelet za hodinu, což odpovídá přibližně 2 tunám těchto pelet za rok, tedy opět cca 8 tis. Kč za roční náklady na palivo při počítané ceně 4000 Kč/t rostlinných a jiných směsných pelet.

Paliva není nedostatek, je možno si jej kdykoliv a v jakémkoliv množství objednat od distributorů nebo ve specializovaném obchodě. Obchodník, který nemá během roku na skladě dostatečné zásoby paliva nebo prodeje řeší formou pořadníku, není důvěryhodným dodavatelem paliva a je lepší se obrátit na konkurenci. Také ceny pelet se výzmamně liší během roku - v létě bývají zpravidla nejnižší a je dobré nakoupit zásobu na celou zimu, jelikož v zimě ceny pelet narůstají až o 40 %.

Skladování a manipulace s peletami

Menší množství pelet pro peletová kamna lze skladovat v suchém krytém prostoru např. na paletě v původních plastových pytlích v sklepě, v komoře nebo uvnitř budovy v odděleném skladovacím prostoru – peletovém silu. Sklad by měl být dimenzován pro veškeré množství paliva potřebné na celou topnou sezonu (pro roční zásobu pelet pro peletová kamna postačí cca 4 m3).

Vlastní přikládání pelet, popř. doplňování do zásobníku peletových kamen je výhradně ruční.

Možnosti uplatnění peletových kamen

Kamna na pelety se nejčastěji používají k vytápění jednotlivých místností a menších bytů, jako  přídavný zdroj k hlavnímu otopnému systému nebo jako hlavní zdroj vytápění v případě nízkoenergetických domů. Další možnost vhodného uplatnění peletových kamen je pro víkendové či prázdninové ubytování, pro náhradu starších topidel a krbů nebo plynových kotlů a elektrických přímotopů. Při náhradě plynových topidel je nutné stávající komín upravit pro odtah spalin ze dřeva.

Při využití peletových kamen jako hlavního zdroje vytápění je možno namontovat přídavný ohřívač otopné vody, který je napojen na systém vytápění dalších místností.  Asi 2/3 vyrobeného tepla se tímto způsobem přenáší do otopné vody (do radiátorů, podlahového vytápění, apod.) a 1/3 výkonu vytápí s kamny sáláním a vedením. Při vytápění více místností je ovšem nutné počítat a plánovat s větší spotřebou paliva a také s častějším ručním přikládáním.

Další možnost kombinace peletových kamen je se solárním ohřevem vody. 

Technické informace o peletových kamnech

Dnešní peletová kamna mají mimo dobrých topenářských vlastností a produkci nízkých emisí také nazastupitelné estetické vlastnosti díky viditelnému plameni v často zajímavě designově pojetých kamnech. Tepelný výkon je možno plynule regulovat přívodem paliva a spalovacího vzduchu. Účinnost spalování dosahuje 90 %.

Důležitou součástí peletých kamen je hořák, nejčastěji hrncový. Zapalování kotle se děje automaticky horkým vzduchem, přísun paliva do hořáku je řízený, pelety jsou dávkovány malým šnekovým dopravníkem do hořáku.

Otvor pro komínové připojení je dle platné ČSN realizován nejčastěji v Ø 150 mm (podle výkonu a typu kamen a výšky komína).

Pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé užitkové vody jsou také nabízena peletová kamna s adaptérem, který tvoří výměník spaliny – voda. Tento výměník je možno napojit na stávající systém ústředního vytápění v bytě. Další možností je propojení solárního ohřevu vody s výměníkem peletových kamen tak, že odpadá nutnost zapojení běžného kotle ústředního vytápění (doporučeno pro nízkoenergetické nebo pasivní domy).

U peletových kamen se počítá s celkovou technickou účinnost spalování ηs, protože  teplo předávané kamny do okolí zde není ztrátou spojenou s účinností ηk , která hraje roli u kotlů v kotelně. Toto teplo se v případě peletových kamen umístěných ve vytápěné místnosti využívá k sálavému vytápění.

Náklady na pořízení kamen na pelety

Cena za peletová kamna se u nás pohybuje v širokém rozmezí (záleží na výrobci, vlastnostech a vybavení kamen a také na designovém pojetí) od 30 tis. Kč až po nejdražší modely v řádu 300 tis. Kč. V současné době se poskytují na nákup peletových kamen a dalších zdrojů na biomasu a jiné obnovitelné zdroje dotace v rámci programu Zelená úsporám.

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kotolňa na biomasu Dolný Kubín – Bysterec
Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků
Skladování pelet a dalších tvarových biopaliv v rodinných domech
Dotace na kotel na biomasu a dovoz pelet zdarma - pohodové topení
Energetická náročnost výroby pelet z biomasy
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety
Krbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety
Kotel na dřevní štěpku
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety

Datum uveřejnění: 1.1.2010
Poslední změna: 24.3.2010
Počet shlédnutí: 20015

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Kamna na pelety – pokojová peletová kamna. Biom.cz [online]. 2010-01-01 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kamna-na-pelety-pokojova-peletova-kamna>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
06 Sep 2018 15:00 Dan
- krb
06 Sep 2018 15:00 Dan
- krb
06 Sep 2018 15:00 Dan
- krb
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto