Odborné články

Dotace ze SFŽP i pro biomasu

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil první výzvu k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Mezi připravovanými záměry či vyhlášenými dotacemi jsou:

  • 830 milionů korun ročně na granty pro domácnosti, které chtějí vytápět či ohřívat vodu solárním kolektorem nebo kotlem na biomasu.
  • 2 miliardy korun na lepší recyklační služby pro domácnosti (odvoz tříděného odpadu od domu, domácí kompostéry aj.) a obecní kompostárny, dotřiďovací linky či jiné projekty.
  • 1 miliarda korun ročně na izolace rodinných a bytových domů tak, aby dosáhly nízkoenergetického nebo dokonce pasivního standardu. Takto izolované budovy uspoří až dvě třetiny tepla.
  • 1,2 miliardy korun ročně na obecní a městské projekty nových výtopen na biomasu nebo geotermální energii.
  • 660 milionů korun na izolace ve školách, nemocnicích, na obecních úřadech či v dalších veřejných budovách.

Některé programy – především izolace veřejných budov, obecní výtopny na čistou energii a lepší recyklační služby – Státní fond životního prostředí již vyhlásil. Ostatní ještě podléhají projednání s Evropskou komisí.

Zřejmě nejdůležitějším programem je Operační program životního prostředí (OPŽP). OPŽP je druhý finančně nejvýznamnější operační program, ze kterého se budou čerpat prostředky z EU. Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os, včetně využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a problematiku odpadů, včetně zpracování bioodpadů. První výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Více informací je možné nalézt na webu OPŽP.

Dalším důležitým zdrojem financí, který by mohl napomoci rozvoji využívání biomasy je Program rozvoje venkova 2007-2013.

Odkazy:

Informace z médií:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nová dotace má zvýšit zájem o pěstování energetických plodin
Možnosti financování investic do úspor energie - tři roky zkušeností programu CEEF
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.7.2007
Poslední změna: 4.7.2007
Počet shlédnutí: 6593

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, HONZÍK, Roman: Dotace ze SFŽP i pro biomasu. Biom.cz [online]. 2007-07-05 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/dotace-ze-sfzp-i-pro-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto