Odborné články

Upozornění pro svépomocné výrobce splynovacích zařízení

(Do redakce BIOM on line přišel dotaz týkající se možností svépomocného sestavení zařízení pro splynování. Jelikož jsme došli k názoru, že odpověď pana Sladkého by mohla pomoci i dalším kutilům a fandům, tak ji v mírně upraveném provedení uveřejňujeme. redakce)

Výroba dřevního plynu pro jakékoliv energetické využití není tak jednoduchou záležitostí, jak by se na první pohled zdálo. Jedná se o poměrně složitou výrobu jedovatého média, neboť dřevní plyn pozůstává především ze smrtelně jedovatého CO - kysličníku uhelnatého.

Zařízení, pokud má bezvadně fungovat, je poměrně složité a pozůstává z několika základních součástí, jako je:

 • zařízení na samotnou přípravu dokonalého paliva (u malých zařízení to musí být suché, tvrdé dřevo upravené na přibližně stejně veliké špalíčky, bez prachu),
 • samotný vyvíječ dřevního plynu musí splňovat požadavky na:
  • automatickou regulaci vyvíjení plynu stálého složení,
  • tepelnou ochranu,
  • bezpečnost proti úniku vyvíjeného plynu,
 • následná zařízení musí zajistit (pokud je systém doplněn spalovacím motorem a generátorem na výrobu elektrického proudu - což samo o sobě je samozřejmě také složité s ohledem na regulaci a případné připojení soustavy k síti):
  • odloučení vznikajících dehtů a
  • odprášení.

Nakonec je třeba dodat, že běžný dřevní plyn vzhledem k velkému obsahu dusíku, který se do něj dostává se spalným vzduchem, je nejméně kaloricky vydatným plynem (kolem 6 MJ/m3). Tím je také zpochybněna i ekonomika. Pouze velká zařízení mohou využívat principu tzv. rychlé pyrolýzy, která spočívá ve zplynování bez přístupu vzduchu, a při níž je produkován výhřevnější plyn (kolem 15 MJ/m3).

Těm, kdo mají, přes tato upozornění, skutečný zájem o danou problematiku, doporučuji osobní návštěvu zařízení, která snad jsou ještě v provozu:

 • v Moravské Nové Vsi (pan prof. Surý a jeho syn Ing. Surý),
 • zařízení u pana Ing. Fridricha v Chocni - Zářečská Lhota,
 • u pana Ing. Beneše v Jindřichově Hradci.

Dostatek odborné literatury máme i ve VÚZT v poradenském středisku a zásadní informace by mohla dodat firma ATEKO, Hradec Králové, případně ŠKODA, Plzeň.

Nakonec pro jistotu zdůrazňuji, že nezvládnutá technologie zplynování, může ohrozit zdraví a dokonce i život.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač
Přestavba kotelny na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 14.5.2002
Poslední změna: 13.5.2002
Počet shlédnutí: 11009

Citace tohoto článku:
SLADKÝ, Václav: Upozornění pro svépomocné výrobce splynovacích zařízení. Biom.cz [online]. 2002-05-14 [cit. 2024-06-17]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/upozorneni-pro-svepomocne-vyrobce-splynovacich-zarizeni>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto