Odborné články

Právě vychází mapa více než 500 evropských biometanizačních stanic

Evropská bioplynová asociace (EBA, The European Biogas Association) a organizace GIE (Gas Infrastructure Europe), která sdružuje evropské provozovatele plynárenských infrastruktur, spolupracovaly na vytvoření komplexní mapy veškerých známých evropských biometanizačních stanic, které jsou v současnosti v provozu.

„Evropská biometanizační mapa 2018“ je první svého druhu a zakresluje přes 500 stanic, které se na kontinentu nachází. Byla vytvořena na základě informací bioplynových asociací, energetických agentur a samotných společností.

„Počet biometanizačních stanic v Evropě se v posledních letech značně zvýšil a dnes čítá přes 500 jednotek“, říká Jan Štambaský, předseda Evropské bioplynové asociace (EBA). 

„EBA a GIE se touto mapou, která poskytuje vysoce kvalitní přehled hlavních technologických vlastností, současný stav a lokace stávajících instalací, rozhodly ilustrovat pozitivní trend rozvoje biometanizačních stanic. S očekáváným obrovským rozvojem biometanizačního sektoru v následujících letech by tato mapa mohla být první z dlouhé série“.  

Podle vyjádření EBA, mapa poskytuje specifické údaje o každé biometanizační stanici, včetně připojení k plynovodní síti, kapacity, hlavního substrátu, procesu čištění bioplynu a data uvedení do provozu. Rovněž jsou zakresleny přeshraniční plynovodní uzly a infrastruktura potrubí.

“GIE je přesvědčena, že evropské plynovodní sítě jsou připraveny zajistit transport biometanu dodávaného lokálně tak, aby mohl být využíván globálně,“ říká Boyana Achovski, generální tajemník GIE.

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Příloha: MAPA evropských biometanizačních stanic

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Výstavba bioplynové stanice na rýžovou slámu v Číně

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.4.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1559

Citace tohoto článku:
BIOENERGY INSIGHT, , JEŘÁBKOVÁ, Julie: Právě vychází mapa více než 500 evropských biometanizačních stanic. Biom.cz [online]. 2018-04-16 [cit. 2024-06-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/prave-vychazi-mapa-vice-nez-500-evropskych-biometanizacnich-stanic>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto