Odborné články

Certifikace kompostů? Proč ne, ale….

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelný výrobní prostředek, umožňující zemědělskou výrobu a je jedním z hlavních složek životního prostředí. Taková je citace zákona o půdě. O naplnění smyslu tohoto zákona se v AGRO CS a. s. snažíme. V čem je však problém při uplatnění kompostů na zemědělské půdě?

Foto: Komposty produkuje Kompostárna v Jaroměři. Chce do budoucna vyrábět 20 000 tun kvalitního kompostu ročně (zdroj: archiv CZ Biom)

Naše společnost obhospodařuje cca 3 000 ha půdy, bohužel pouze 30 % vlastní a 70 % v pachtu. Máme rovněž stádo 500 krav a další kategorie skotu. Osevní postup je klasický, zahrnuje krmné plodiny, obiloviny, cukrovku atd. Disponujeme slušným množstvím chlévské mrvy, kterou doplňujeme i komposty.

Komposty produkuje kompostárna v Jaroměři a našim cílem je vyrábět do budoucna 20 000 tun kvalitního kompostu ročně, a to z biologicky rozložitelných komunálních odpadů (zeleň z údržby měst a obcí), zbytků slámy, drůbeží podestýlky a vybraných kalů z ČOV.

Kvalita kompostů je pravidelně kontrolována vlastní akreditovanou zkušební laboratoří č. 1468 EKOAKVA LABORATOŘ. Kromě zkoušení půd podle AZP je naše laboratoř schopna provádět také rozbory na obsah humusu v půdě.

Ve zdrojích pro udržování půdy je i bioplynová stanice o výkonu 1700 kW. Bioplynka zpracovává převážně odpady z výroby cukrovky a pektinu, v malé míře i tritikale a kukuřici, tím pádem máme k dispozici cca 60 000 tun digestátu ročně, které zapracováváme do půdy převážně podpovrchovou aplikací. Díky laguně (zásobní nádrži) můžeme skladovat digestát v mimosezónním období s dostatečnou kapacitou. Z výše uvedeného je zřejmé, že máme vytvořeny vhodné podmínky pro naplňování smyslu zákona o půdě.

Problém však vidíme v následujícím:

  • Více než 70 % ploch je pronajímáno, a ne vždy se nám daří, aby tyto pachtovní smlouvy byly dlouhodobé. Pro potřeby vápnění, aplikace organických hmot, kompostů, bychom rádi měli dlouhodobě zpracované plány aplikací.
  • Chceme majitelům pozemků garantovat, že jejich majetek neztratí hodnotu, a to měřením stavu humusu v půdě na počátku a na konci pachtovní smlouvy.
  • Chceme iniciovat, aby ÚKZUZ zařadil v rámci AZP měření humusu v půdě, a aby toto bylo nějakým způsobem podkladem pro získání dotací.
Foto: Pro potřeby vápnění a hnojení komposty na pachtovních pozemcích bychom rádi měli dlouhodobě zpracované plány aplikací. (zdroj: archiv AGRO CS a.s.)

V krátkém článku nelze uvést všechny aspekty péče o půdu, navíc budoucí zemědělská politika EU zatím není definována. Věříme však, že státní orgány nám umožní tuto politiku usměrnit tak, abychom udrželi schopnost vyrábět potraviny i pečovat o životní prostředí. Komposty mohou hrát v celém systému svou roli, jejich kvalita a kontrola kvality je dostatečně zajištěna státním kontrolním systémem, nadstavbová certifikace však zvýšení zájmu o kvalitní kompost, alespoň v našem případě, neovlivní. 

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2021 Kompostování aneb cesta k udržitelnému hospodaření s půdou.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Předchozí / následující díl(y):

Certifikace kompostů
Vliv nového zákona o odpadech na provoz BPS a situace ve výstavbě nových odpadářských BPS
Akce „Nakopej si pytel“ na kompostárnách sklidila úspěch. První ročník si žádá pokračování
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů
Evropský parlament podporuje využití kompostů a digestátů místo průmyslových hnojiv

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 3.11.2021
Poslední změna: 15.12.2021
Počet shlédnutí: 2150

Citace tohoto článku:
HARANT, Jan, ŠESTÁKOVÁ, Klára, ŠTOHANZL, Petr: Certifikace kompostů? Proč ne, ale….. Biom.cz [online]. 2021-11-03 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/certifikace-kompostu-proc-ne-ale>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto