Inzerujte zdarma na Biom.cz!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady

     CZ Biom byl vybrán Ministerstvem životního prosředí coby zpracovatel Realizačního programu České republiky pro biologicky rozložitelné odpady.     

Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady (struktura textu dle Sdělení odboru odpadů MŽP č. 33/2003 o zveřejnění POH ČR):

RP BRO v jednom souboruPDFZIP*
1. SWOT analýzaPDFSXW
2. Cíle vyplývající z POH ČRPDFSXW
3. Harmonogram plnění dílčích úkolů a opatřeníPDFSXW
4. Nástroje administrativní, ekonomické a ostatníPDFSXW
5. Postupy prevence a minimalizace vzniku odpadů - variantyPDFSXW
6. Způsoby nakládání s odpady - variantyPDFSXW
7. Současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s odpadyPDFSXW
8. Dovoz a vývoz odpadůPDFSXW
9. Technicko ekonomická analýza současného stavu a navržených opatřeníPDFSXW
10. Veřejná správa (kompetence)PDFSXW
11. Doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy min. standardů - variantyPDFSXW
12. Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyPDFSXW
13. Návrhy pilotních projektůPDFSXW
14. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s odpady (akceptace veřejností)PDFSXW
15. Vzorové příklady nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyPDFSXW
Přílohy:
Příloha 1 - Základní pojmy, definice a zkratkyPDFSXW
Příloha 2 - Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadůPDFSXW
Příloha 3 - Náklady na hospodaření s BRO, struktura zdrojů a dynamika jejich změnPDFSXW
Příloha 4 - Možnosti finanční podporyPDFSXW
Příloha 5 - Systémová podporaPDFSXW
Příloha 6 - Návrhy na úpravy právních předpisů a další formy podpory využívání BROPDFSXW
Příloha 7 - Zdroje informacíPDFSXW

* V archivu typu ZIP naleznete jednotlivé kapitoly ve formátu SXW, hlavní dokument ve formátu SXG a soubor ve formátu HTML, který Vám usnadní orientaci. Pro práci se soubory typu SXW a SXG je nezbytný volně šiřitelný kancelářský balík OpenOffice.org.

Další soubory ke stažení:

  • Pracovní verze Realizačního programu pro biologicky rozložitelné odpady: PDF (1,03 MB), SXW (416 kB).
  • Technicko ekonomická analýza současného stavu a navržení opatření při nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO): PDF (320 kB), DOC - zpakováno do formátu ZIP (58,5 kB),
  • Pracovní skupina Realizačního programu: PDF (110 kB), DOC (61 kB),
  • Zdůvodnění volby kancelářského balíku OpenOffice.org pro zpracování RP BRO: PDF (112 kB), SXW (9,3 kB)
    (SXW je formát kancelářského balíku OpenOffice.org, který je ke stažení např. na: tomto CD, OpenOffice.cz, Slunečnice,...)

Související odkazy:

V rámci projektu byly publikovány tyto články:
V rámci projektu byly publikovány tyto novinky:


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps