Odborné články

Česká obec jako inspirace pro světové lídry

Parlamentní slyšení pod názvem „Budování politické vůle ke stoprocentně obnovitelné energii“ na půdě Evropského parlamentu v Bruselu uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb. Dvoudenního setkání se zúčastnilo přes 40 lídrů z celého světa. Setkání se zúčastnili například Maciej Nowicki (bývalý ministr životního prostředí Polska), Rainer Hinrichs - Rahlwes (EREC), Torsten Wöllert (ES), Stefan Schurig (WFC) a mnoho dalších. Mezi hosty nechyběl zástupce České republiky. Pozvání na setkání do Bruselu přijal Milan Kazda, starosta obce Kněžice, jenž je titulována jedinou energeticky soběstačnou obcí v České republice.

Obr. : Česká obec jako inspirace pro světové lídry

Zatímco většina podobných mezinárodních setkání dojde k závěru, že politická vůle je klíčem ke koncepční aplikaci obnovitelných zdrojů a rozvoji moderní energetiky, toto parlamentní slyšení začalo rovnou otázkou: Jak můžeme vytvořit tuto politickou vůli? Cílem bylo shromáždit klíčové politické činitelé, poslance a odborníky, aby sdíleli konkrétní nástroje prosazování a evropské příklady dobré praxe obnovitelné energetiky.

Obec Kněžice se nachází 80 km od Prahy a se svými 509 obyvateli není naproti jiným místům České republiky nikterak turisticky zajímavá. Nicméně se nachází v tradiční zemědělské oblasti s úrodnou půdou a kreativními lidmi, jenž v roce 2000 začali pracovat na projektu bioplynové stanice a souvisejících technologií.

Kněžice zde prezentovaly jeden z praktických energetických projektů zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie nejen v úzkém energetickém pohledu, ale zejména v náhradě další obecní infrastruktury, jakou je např. odpadní vodní hospodářství. Milan Kazda ve svém projevu shrnul celkový příběh Kněžic, odprezentoval současné technologie, budoucí vize a zdůraznil, že pozice Kněžic není jednoduchá, protože tvoří proti současnému energetickému mainstreamu v České republice. Kněžický starosta svým otevřeným projevem získal obrovské sympatie účastníků a spontánní potlesk celého auditoria parlamentního slyšení. „Musím říci, že mě zaskočil potlesk i následně to, jakým způsobem Kněžice zaujaly například Manuela Valdése, zástupce Barcelony a další hosty, kteří Kněžice následně zmiňovali ve svém projevu,“ říká Milan Kazda.

Jak se zdá, je tato obec dnes inspirací pro Evropu i další odborníky z celého světa. Informace o Kněžicích se šířily již v minulosti. Podle slov pana Kazdy se v Kněžicích střídá mnoho návštěv z vysokých škol a návštěvy ze zahraničí. Nejvzdálenější návštěva byla z Jižní Koreji sponzorovaná přímo jihokorejskou vládou. „Náš projekt vnímáme jako návrat ke kořenům soběstačnosti regionu i našich předků, jejichž šikovnost je pro nás dodnes inspirací. Zároveň jsme potěšeni, že přinášíme inspiraci pro veřejnost, zástupce obcí, vysoké školy, pro zahraničí i pro politiky v Bruselu“, říká Milan Kazda.

Světoví lídři a přívrženci zelené energetiky se v Bruselu shodli, že vůbec není otázkou, jestli dojde k naplnění produkce energie ze sta procent z obnovitelných zdrojů. Je pouze otázkou, kdy a jak k tomu dojde. „Setkání v Bruselu pro mě bylo inspirativní a zejména potvrdilo správný směr propojení praxe a výzkumu, který tvoříme a intenzivně se jím zabýváme,“ doplňuje Pavel Černý představitel místní akční skupiny Mezilesí a pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž dlouhodobě spolupracuje na energetickém konceptu i v obci Kněžice.

Kněžický starosta uzavřel svůj projev na parlamentním slyšení určitou výzvou: “Protože energetický koncept v takto malé obci není výhodný pro soukromé investory a v ČR jsou momentálně obnovitelné zdroje energie tabuizované a mýtizované téma, vnímáme, že opora i finanční podpora by mohla přijít právě z Bruselu. Zároveň jsme připraveni poskytnout platformu a experimentální prostředí pro trendy moderní energetiky v centrální Evropě. A jsme připraveni sdílet naše zkušenosti, naučit to ostatní v dalších regionech.”

Součástí projektu v Kněžicích byla jedna z první bioplynových stanic v České republice. Výroba elektrické energie dosahuje v současné době 330 kWh. Projekt umožňuje i výrobu tepla s výkonem 1,6 MWh, jenž tvoří určitý „ostrovní systém“ s vlastním teplovodem v obci. Cena tepla v Kněžicích je přitom zcela nezávislá na vývoji světového trhu, např. na cenách plynu, o kterém se v souvislosti s krizí na Ukrajině často hovoří.

V současné době vzniká v Kněžicích několik dalších projektů, prvním z nich je vznik komunitního a vzdělávacího centra v bývalém mlýně, v přípravě je plán rozvoje obce včetně několika nízkoenergetických staveb a připravuje se projekt rozvoje bioplynové stanice. Obec Kněžice se navíce spojila se čtyřmi dalšími obcemi, aby společně pracovaly na vytvoření Akčního plánu udržitelné energie do roku 2020. Obec je držitelem několika významných ocenění a účastní se Evropské ligy obnovitelné energie.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ohlédnutí za rolí biomasy ve výrobě tepla ve Švédsku

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 26.3.2014
Poslední změna: 25.3.2014
Počet shlédnutí: 8172

Citace tohoto článku:
, Obec Kněžice: Česká obec jako inspirace pro světové lídry. Biom.cz [online]. 2014-03-26 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/ceska-obec-jako-inspirace-pro-svetove-lidry>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
31 Mar 2014 12:33 Gabriel
- Obnovitelnost
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto