Odborné články

Biomasa? Tedy efektivně!

Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Jaké jsou zkušenosti a úskalí se spalováním dřeva či zemědělských produktů doma a v zahraničí? Jak připravit a jak financovat projekty na využití biomasy, aby byly efektivní?

Odpovědi na tyto otázky, praktické zkušenosti z přípravy a provozu domácích i zahraničních projektů na využití biomasy, informace o dostupnosti biomasy a jejích cenách budou náplní přednášek i diskusí na mezinárodní konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5. - 7. listopadu 2002 v Praze. Plakátová sekce propojí popisy jednotlivých projektů s osobním setkáním a diskusí s investory, developery a provozovateli projektů na využití biomasy v ČR i v zahraničí. Doprovodná výstava a exkurze po vybraných realizacích vám dá možnost na vlastní oči si ověřit získané informace a zkušenosti. Tato sekce konference EEBW: Energie efektivně 2002 vám přinese vše, co potřebujete vědět o biomase, na jedno místo.

  • Politika EU a ČR v oblasti energetického využití biomasy, legislativa, státní podpora.
  • Zkušenosti z konkrétních projektů - přehled a výsledky realizací.
  • Srovnání se zahraničím, domácí podmínky, státní podpora - příklady projektů, možnost využití pozitivních zkušeností.
  • Lokální podmínky rozhodují - jak připravit realistický projekt, které klíčové faktory rozhodují: vyhodnocení finančních toků, rizik, vlivů na životní prostředí a relevantních lokálních podmínek.
  • Možnosti propojení stávajících dotací do zemědělství a lesního hospodářství pro projekty využití biomasy pro energetické účely.
  • Praktické zkušenosti s pěstovanou biomasou - jaké plodiny a možnosti jejich uplatnění.

Zájemci o prezentaci projektů v oblasti energetického využívání biomasy mají možnost do konce dubna přihlásit témata svých přednášek u organizátorů konference, nebo navázat spolupráci při organizaci výstavy tématicky souvisejících produktů a služeb. Organizační partnery konference jsou Hospodářská komora ČR, Česká energetická agentura, Společnost pro techniku prostředí, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení, Ministerstvo životního prostředí.

Chcete se o konferenci a výstavě dozvědět více? Kontaktujte SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, e-mail: eebw@svn.cz, nebo navštivte samostatnou internetovou stránku www.eebw.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Teplárenské dny v KC Aldis již poosmé
EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě
Tři články ze zpravodaje "Zprávy ze SEVEn"

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 15.4.2002
Poslední změna: 13.4.2002
Počet shlédnutí: 6226

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Biomasa? Tedy efektivně!. Biom.cz [online]. 2002-04-15 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/biomasa-tedy-efektivne>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto