Odborné články

Auta na plyn by mohla pohánět cirkulární ekonomiku v evropské dopravě

Asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (NGVA Europe) a Evropská asociace pro bioplyn (EBA) nedávno zveřejnily zprávu, ve které uvádí „Odhalujeme přínos, který bude mít pohánění automobilů plynem na zmírnění emisí skleníkových plynů, a který povede k rychlému uhlíkově neutrálnímu řešení s cílem zajistit udržitelnější budoucnost“.

Lehká a střední užitková vozidla poháněná plynem od společnosti IVECO (vlevo) a Scania.

Ve společném prohlášení stojí, že je možné pomocí G-mobility (gas-mobility) dosáhnout uhlíkové neutrality i čistšího ovzduší. Koncept je postaven na využití plynu jako transportního paliva jako cestě k čistší mobilitě a nízko-emisní dopravě a efektivním využití plynu v osobních automobilech, nákladní, veřejné a lodní dopravě.

To nabízí obrovský potenciál pro budoucí čistší dopravu, ve které využití zemního a obnovitelného plynu (známého také jako zelený plyn, biometan, obnovitelný přírodní plyn – RNG) přispívá k dekarbonizaci a zlepšení kvality ovzduší, oproti současným fosilním palivům.

Výroba biometanu je v současné době již běžnou praxí a jeho dostupnost a vozový park rostou rychle. Odhady budoucího vývoje na trhu s vozy NGVs (Natural Gas Vehicles) naznačují potenciál dosáhnout na 13 milionů jednotek ve vozovém parku v roce 2030, což představuje desetinásobek současného stavu. Tento rozvoj se má týkat jak osobních automobilů, tak těžkých nákladních vozů.

Odhady vývoje evropského trhu se zemním plynem ukazují, že v roce 2030 by se měl vozový park poháněný na plyn dosáhnout 13 milionů kusů, což je o 10 % více než ve srovnání se současnou situací (grafika NGVA Europe & EBA).

Zpráva uvádí, že stlačený zemní plyn (CNG) a kapalný zemní plyn (LPG) představují reálnou alternativu ke konvenčním dieselům i na dlouhé vzdálenosti nákladní dopravy. Na plyn poháněná městská i dálková autobusová doprava by měla v roce 2030 představovat podíl 33 %, zatímco nákladová doprava by měla představovat 25 % z veškeré dopravy poháněné na plyn.

Současně s tímto rozvojem se zvýší i výroba obnovitelného plynu: v roce 2030 se konzervativní odhady pohybují okolo 45 bilionů m3 vyrobeného plynu v porovnání se současnými zhruba 2 biliony m3. To by mělo teoreticky stačit k zásobování celkové poptávky, která pro 13 milionů vozů je očekávána na 30 bilionů m3.

Výrobní potenciál je odhadován na 45 bilionů m3 v roce 2030, skládající se z 19 bilionů m3 pocházejících z anaerobní digesce, 13 bilionů m3 z přeměny elektřiny na plyn (Power to Gas) a 13 bilionů m3 ze zplyňování. Z celkové produkce má být využito 9 bilionů m3 na dopravu. Obnovitelný plyn je výsledkem místní produkce paliva, která podporuje místní hospodářství a zaměstnanost. Současně simultánní výroba udržitelných hnojiv umožní recyklaci živin (grafika NGVA Europe & EBA).

Nicméně společnosti NGVA a EBA předpokládají, že v roce 2030 bude průměrný podíl obnovitelného plynu v evropské dopravě okolo 30 %, což bude velmi hmatatelným příspěvkem k dekarbonizaci: 30 % obnovitelného plynu napomůže snížení skleníkových plynů o  45 % oproti konvenčním palivům. Při zvážení potenciálu využít 80% mixu biometanu, může být dosaženo úplné uhlíkové neutrality.

Oba partneři se však shodují, že pro dosažení 30% nebo vyššího podílu biometanu v evropské dopravě je zásadní, aby legislativní rámec zůstal otevřený všem řešením: doprava bude potřebovat chytrou integraci různých technologických přístupů, včetně elektrifikace a my potřebujeme využít těch nejlepších kombinací účinných motorů a čistých obnovitelných paliv.

V této perspektivě může G-mobilita sehrát klíčovou roli, která pomůže rychlému přechodu na čistý a dekarbonizovaný systém dopravy.

Zařízení na čištění bioplynu na biometan na čistírně odpadních vod ve Švédsku doplněné čerpací stanicí. Statistiky za první polovinu roku 2018 Statistics Sweden (dne 17. srpna) ukazují, že podíl biometanu v plynu prodávaném motoristům na čerpacích stanicích je na úrovni 90,8 %, což je téměř o 4 % více než v roce 2017 a téměř o 8 % více než v roce 2016.

Článek byl přeložen z časopisu Bionenergy International No 101, 4-2018.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Air Liquide SA uvedla do provozu biometanizační a multi-energetickou plnící stanici
Bioodpad se promění na energii a hnojivo
E.ON otevřel největší švédskou bioplynovou stanici na suchou fermentaci
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Brňáci jezdí na splašky
Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
V České republice se jezdí i na bioCNG

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.4.2019
Poslední změna: 6.6.2019
Počet shlédnutí: 4388

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Auta na plyn by mohla pohánět cirkulární ekonomiku v evropské dopravě. Biom.cz [online]. 2019-04-10 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/auta-na-plyn-by-mohla-pohanet-cirkularni-ekonomiku-v-evropske-doprave>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto