Odborné články

Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO

Firma Novamont je velice specializovaná, její jediný výrobní artikl je biodegradabilní termoplastický materiál Mater-Bi, který vyvíjí již déle než 10 let. Materiál je vyráběn z kukuřičného škrobu, tedy z obnovitelného zdroje surovin, což je z pohledu udržitelného života lepší než podobné materiály vyráběné z fosilních zdrojů (např. Ecoflex).  Ke kukuřičnému škrobu se samozřejmě přidávají různá aditiva, aby bylo dosaženo ideálních technologických a mechanických vlastností.

Ačkoli se firma specializuje pouze na výrobu granulátu pro finální výrobky, ověřuje a zdokonaluje také technologické postupy výroby. Z jednání se zástupcem firmy panem Luigi Marini vyplynulo, že společnost má zájem dodávat Českých výrobcům nejen granulát, ale také poskytnout své dlouholeté zkušenosti a odbornou pomoc. (Bližší informace poskytne autor článku, který v současné době již jedná s potenciálními Českými a Slovenskými výrobci sáčků na bioodpad).

Tento materiál je plně biodegradabilní dle normy EU (EN 13432), rychlost biodegradace je do značné míry závislá na prostředí, ve kterém biodegradace probíhá (v intenzivní fázi  komunálního kompostování se Mater-Bi sáček rozloží za 3 týdny, v domácím kompostu nebo v půdě se tento materiál může rozkládat i déle než 1,5 měsíce) dalším faktorem ovlivňující biodegradaci je tloušťka materiálu. Ta bývá různá a Firma Novamont doporučuje dělat sáčky přesně „na míru“ daného systému odděleného sběru bioodpadu, aby nebyli zbytečně tlusté, což by výrobky prodražovalo a také by se zpomalovala biodegrace. Na druhé straně nesmí být sáčky příliš tenké, protože by mohli být snadno protržitelné, nebo by mohlo docházet k biodegradaci ještě v domácnosti.

Funkční vlastnosti si biodegradabilní sáčky na bioodpad uchovávají zhruba po dobu jednoho týdne, ale není problém vyrobil silnější sáček, ve kterém je možno bioodpad uchovat čtrnáct dní, stejně tak je již vyráběn velice tenký sáček pro takové systémy, kde se provádí sběr bioodpadů 3 x týdně a nebo sáček, který neplní nosnou funkci a má pouze za úkol udržet čistý odpadkový koš či sběrnou nádobu, aby ani po dlouhodobém používání nezačala v důsledku ušpinění zapáchat.

Díky své relativně vysoké ceně (oproti konvenčním PE sáčkům asi 2,5x dražší) se tento materiál používá téměř výhradně na výrobu biodegradabilních sáčků pro sběr bioodpadu. Vyšší cena sáčků je kompenzována dosažením vyšší jakosti konečného kompostu, který není znečištěn zbytky konvenčních plastových fólií, jako při používání normálních (PE) sáčků. O narůstající oblibě tohoto materiálu svědčí i fakt, že tyto sáčky používá téměř denně  15 000 000 lidí po celé Evropě od Itálie, přes Belgii, Německo až po Norsko čí Finsko.

Obrázek 2
Obrázek 3
Obr 3: Různé druhy sáčků z Mater-Bi (www.materbi.com) Obrázek 4
Obr 4: Cyklický koloběh látek - krok k trvale udržitelnému životu. (Primární surovina rostlinného původu>kukuřičný škrob>granulát Mater-Bi>sáček na bioodpad>odpadkový koš>kompostování>rozločení na oxid uhličitý a vodu>fotosyntéza>rostlinný škrob)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Environmentálne degradovateľné plasty
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Plasty se zkrácenou životností a způsoby jejich degradace
Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR
Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně
Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.6.2003
Poslední změna: 12.1.2004
Počet shlédnutí: 15307

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO. Biom.cz [online]. 2003-06-25 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/mater-bi-biodegradabilni-plast-nejen-na-vyrobu-sacku-pro-sber-brko>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
10 Aug 2004 16:06
- dostupnost
03 Oct 2008 14:29 xhammerx
- Pravopis
03 Oct 2008 14:29 xhammerx
- Pravopis
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto