Odborné články

Využití slámy a energetických rostlin pro výrobu elektrické a tepelné energie

Vážení,

obracíme se na Vás s nabídkou na spolupráci při využití biomasy. Hledáme vhodnou lokalitu pro výstavbu energetického zdroje (bioelektrárny) spalujícího slámu (obilnou i řepkovou), případně i jinou biomasu.

Sláma bude vykupována za cenu 500,- Kč /t. Hledáme lokality, kde je možné zajistit dodávku 15 000 až 30 000 t / rok. Předpokládaná vlhkost cca 17% při výhřevnosti cca 13,6 MJ / kg. Popel bude dodáván zdarma v poměru k dodané biomase.

Zajištění dodávky slámy (paliva)

Sláma by měla být k dispozici v okruhu cca 30 km. Objemy dodávek mohou být i větší než 30 000 t / rok. Dodávky jsou rozloženy rovnoměrně v průběhu celého roku. Je tedy možno dodávat slámu ze stohů.

Sláma - biomasa musí být dodávána ve formě hranatých balíků. Je možno využít i slámu z dřívějších sklizní ve stozích. Rozhodující je vlhkost a výhřevnost. Kromě slámy je možno spalovat energetické rostliny, dřevní štěpku a dřevní odpad.

Energetické rostliny je možno zužitkovat i energetické rostliny ve znění Nařízení vlády č. 454/2001 Sb. O uvádění půdy do klidu. Na půdu využitou pro pěstování energetických rostlin je poskytována dotace ve výši 5 500,- Kč / ha. Z energetických rostlin se jako velmi vhodný jeví šťovík krmný - energetický s výnosy sušiny 10, 15 až 25 t /ha.

Technické řešení

Primárním cílem je výroba elektrické energie dodávané do veřejné sítě. Je možné zajistit i dodávku tepelné energie za velmi výhodných podmínek. Např. pro vytápění obce, zemědělských nebo výrobních podniků, sušiček obilí, sušiček linek na výrobu pelet a briket z biomasy, technologické odběry. apod. Vítány jsou i sezónní odběry.

Pro výstavbu energetického zdroje je potřeba cca 300 až 500 m3 plochy. V blízkosti musí být k dispozici elektrické vedení vysokého napětí, zdroj užitkové vody, celoročně sjízdná komunikace a volná nezpevněná plocha pro nouzovou zásobu paliva na cca 14 dní.

Investice, zaměstnanost

Investorem a provozovatelem zdroje bude společnost, která se nezabývá zemědělskou výrobou. Vztahy k okolním subjektům budou čistě obchodní. Možná je i spoluúčast místních subjektů ve společnosti.

Další možnosti projektu

Projekt je možno zařadit do mnoha státních, vládních a regionálních projektů. Je rovněž v souladu s opatřeními a programy agrární a hospodářské komory, sdružení měst a obcí, MZe.

Pokud Vás popsaný záměr zaujal a domníváte se, že je ve Vašem regionu realizovatelný, případně pokud se ve Vašem okolí chystá jakýkoliv projekt na spalování biomasy, kontaktujte nás. Budeme Vám k dispozici.

Těšíme se na spolupráci.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické využívání biomasy na Jižní Moravě, realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově
Popis technologie Biofluid, Ateko a.s.
Teplofikace obce Staré
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Využití biomasy pro lokální a centrální vytápění
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Dotace na pěstování energetických rostlin
Sláma jako palivo - technické předpoklady a ekonomika
Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.3.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 8203

Citace tohoto článku:
ŠTĚRBA, Miroslav: Využití slámy a energetických rostlin pro výrobu elektrické a tepelné energie. Biom.cz [online]. 2002-03-01 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/vyuziti-slamy-a-energetickych-rostlin-pro-vyrobu-elektricke-a-tepelne-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto