Odborné články

Trh s etanolem přichází na tichých cestách

Výrobní kapacity bioetanolu jsou ve SRN i ve světě budovány rychleji než roste poptávka. Krátkodobě to povede k převisu nabídky etanolu a k poklesu jeho ceny. Christoph Berg uvádí tento světový přehled.

Bioetanol se stal hnacím motorem mezinárodního trhu s obilím. V roce 2005 bylo již ve světě jako paliva pro motory vyrobeno 31 mil. m3 (21,7 mil. tun) etanolu jako náhrady fosilních motorových paliv, v roce 2006 již 39 mil. m3 (27,3 mil. tun) a pro rok 2007 se očekává výroba kolem 50 mil. m3 (35 mil.tun).Udrží poptávka krok s touto narůstající nabídkou a jaké jsou z toho vyplývající cenové vyhlídky ?

USA zůstávají hlavním světovým výrobcem etanolu. V roce 2007 očekává Svaz výrobců etanolu v USA rozsah výroby v množství 24,6 mil. m3 (17,22 mil. tun) proti roku 2006 s 18,6 mil. m3 (13,0 mil. tun). Trh s etanolem v USA je nejrozsáhlejší na světě, a proto vývoj zdejších cenových relací má celosvětový význam. Větší výrobní kapacity a vyšší ceny surovin by mohly působit na nové i stávající lihovary. V roce 2006 mohly hlavní výrobci etanolu dosahovat vysokých zisků, protože ceny etanolu byly v průběhu roku stále dosti vysoké, při čemž však nákupní ceny kukuřičného zrna byly stále relativně nízké. Podle údajů ministerstva zemědělství USA vzrostly pěstební plochy kukuřice na 36,6 mil. ha, zajišťujících výrobu 316 mil tun zrna, která může být ovlivněna jen průběhem počasí, pečlivě sledovaného různými odborníky. Zásoby kukuřičného zrna jsou nízké, a proto počasí může ještě způsobit cenové změny na trhu, pokud poptávka potrvá.

Ceny etanolu na trhu se mění. Na „SPOT „ trhu v Chicagu klesaly ceny etanolu. Je to důsledkem narůstajícího počtu lihovarů, když se poptávka a odbyt etanolu stejným tempem nezvyšují a zvýšení není ani v dohledu. Přesto vyhlídky pro americký lihovarnický průmysl jsou v dlouhodobém výhledu velmi nadějné. Vláda USA plánuje, že se spotřeba benzinu z ropy, která dnes činí 136 mil. m3 (tj. 100 mil. tun), sníží během příštích l0 let o 20 %. Kromě jiného (úspory) to má být z velké části řešeno právě náhradou bioetanolem. US energetická agentura (EIA) předpokládá, že do roku 2017 se bude spotřebovávat jako pohonná látka asi 133 mil. m3 (93,1 mil tun) etanolu, kterým se nahradí 84,7 mil. m3 (62,4 mil. tun) benzinu. To by bylo asi pětkrát více než je dnes. EIA předpokládá, že 90 % etanolu se bude vyrábět z kukuřičného zrna, kterého bude zapotřebí 310 mil. tun. Zbytek etanolu se má vyrábět z celulózy (dřeviny, stébelniny = alternativní palivo II. generace).

Tyto záměry svědčí US-trhu s biopalivy, avšak aby bylo dosaženo plánovaných hodnot, už v roce 2007 by měly být nahrazeny nejméně 4 % benzinu prodaného v USA etanolem, postupně do roku 2012 by tato spotřeba měla dosahovat 27,8 mil. m3 (19,5 mil. tun).

Výroba etanolu v Brazílii by měla v roce 2007 dosáhnout asi 20 mil. m3 (14 mil. tun) proti 18 mil. m3 (12,6 mil tun) v roce 2006. To ovlivní zejména tyto tři faktory:

  • Očekávaná rekordní sklizeň cukrové třtiny v sezóně 2007 – 2008.
  • Nové továrny na zpracování cukrové třtiny už vyrábějí výhradně etanol.
  • Nízké světové ceny cukru umožňují efektivní výrobu etanolu.

Velkou otázkou zůstává, kde uplatnit takové množství brazilského etanolu? Přirozeně především v samotné Brasilii, pokud ceny zůstanou konkurenceschopné. Výrobci také spoléhají, že vláda zvýší % povinného přimíchávání etanolu do pohonných hmot ze současných 23 na 25 %.To by znamenalo, že měsíční přírůstek spotřeby bezvodého alkoholu by byl 0,4 mil. m3 (0,3 mil. tun). Bez ohledu na tyto skutečnosti bude muset Brasilie všechny výrobní přebytky etanolu vyvézt na světový trh.

Výroba etanolu v Evropě by měla v roce 2007 vzrůst na 4,1 mil. m3 (2,9 mil. tun) proti 3,4 mil. m3 (2,4 mil. tun) v roce 2006. Největší podíl v přírůstcích představuje právě etanol jako pohonná hmota, která by měla dosáhnout v roce 2007 2,3 mil. m3 (1,6 mil. tun), zatímco v roce 2006 to bylo jen 1,6 mil. m3 (1,12 mil tun). Přírůstky výroby etanolu však nejsou rovnoměrně rozloženy mezi všemi evropskými státy.

Ve Francii se očekávají největší přírůstky výroby etanolu, kde se letos má vyrobit 0,7 mil m3 (0,5 mil. tun) za podmínek daňových výhod. Má se však zato, že objem výroby bude částečně ovlivněn politickou situací, zejména volbami, takže plánovaného objemu i s ohledem na nižší poptávku nebude asi zatím plně dosaženo.

Výroba etanolu v Německu se letos zvýší o dalších 0,1 mil. m3, (0, 7 mil. tun) neboť firma Crop-Energies uvede ve městě Zeitz do provozu nový závod na zpracování cukrovky. Kromě toho i firma Nordzucker začne v říjnu zpracovávat cukrovku na etanol v městě Klein Wanzleben. Objem výroby zůstane pod produkční možností výrobců, protože domácí trh nebude schopen zatím tolik etanolu přijmout, jak se předpokládalo. Souvisí to s povinností přimíchávat v roce 2007 jen 1,2 % alternativních pohonných hmot. Protože Německo výhodně dováží určité množství těchto paliv, musí domácí výrobci hledat v zahraničí možnost odbytu nebo nepříznivě upravovat rozsah vlastní výroby.

Španělská výroba bioetanolu by mohla v roce 2007 vzrůst o l0 % a to je výrazně pomaleji než tomu bylo v předchozích létech. V březnu oznámil největší výrobce etanolu ve Španělsku, firma Abengoa, že v roce 2006 do provozu uvedený závod v městě Salamanca bude 45 dní mimo provoz. Příčinou byly vyšší nákupní ceny suroviny a snížený odbyt.

Výroba etanolu v Asii v roce 2007 se zvyšuje v roce 2007 na 7,6 mil. m3 (5,3 mil tun) ze 6,5 mil. m3 (4,6 mil. tun) v roce 2006. Relativně malý přírůstek se přičítá omezeným programům k výrobě etanolu ve většině zemí. Jen Thajsko a ještě Indie počítají s přimícháváním etanolu do fosilních pohonných hmot. Příčiny jsou v obou případech stejné. Průmysl omlouvá nízkou výrobu vysokými cenami surovin.

V Indii hodlala vláda zavést podle směrnice E-5 ( 5 % etanolu, 95 % benzinu) přimíchávání etanolu do konce roku 2006, ale už tento červen začala zavádět směrnici E-10 (10 % etanolu), ale zatím i směrnice E-5 je zaváděna jen ve 12 provinciích, a možnost plošného zavedení E-10 je tedy dosti vzdálená. Pro cukrovarnický průmysl, který má v sezóně 2006 – 2007 vyrobit rekordní množství cukru,  počítá s dalšími přírůstky do sezóny 2007 – 2008. To tedy nejsou přiliž příznivé zprávy.

V Thajsku také rozsah výroby etanolu přesahuje stávající možnosti odbytu. Výrobci musí uvažovat o vývozu, což přináší řadu obtíží. Thajský etanol také nedosahuje požadované kvality na světovém trhu a nedá se použít k výrobě nápojů a upravovat jako průmyslový alkohol. Ani vláda v Bangkoku není připravena k vypracování reálného bioetanolového programu pro Thajsko. Podle údajů Thajského svazu výrobců etanolu činí letošní výrobní kapacita asi 0,8 mil. m3 (0,6 mil tun), ale možnosti odbytu jsou jen asi polovina, 0,4 mil. m3 (0,3 mil. tun).

Čínská výroba etanolu má podle oficiálních čínských údajů růst v příštích 5 létech každoročně asi o 1,2 mil m3 (0,84 mil. tun). S ohledem na napjatou bilanci zrnin v Číně se předpokládá, že nové lihovary budou spíše zpracovávat jiné suroviny jako je sladký čirok, kasava nebo cukrová třtina. Se zájmem se očekává, zda se těchto vytčených cílů podaří v Číně dosáhnout a zda se to také projeví ve světovém soutěžení v oblasti produkčních ploch surovin.

Strukturální převaha světové nabídky etanolu vychází z toho, že výrobní kapacity v roce 2007 stoupnou asi na 50 mil. m3 (35 mil. tun). Investoři jsou podporováni národními programy výroby a užití etanolu, vysokými cenami fosilních energetických zdrojů a relativně nízkými cenami surovin. V některých regionech je tedy bioetanol dobře konkurenceschopný. USA a Brasilie mohou v roce 2007 s jistotou počítat s přebytky etanolu, které v roce 2008 mohou ještě dále narůstat. To se zpětně může projevit tlakem na snižování cen, (které v těchto zemích jsou světově již dnes nejnižší), pokud ceny benzínu se dále nebudou příliš zvyšovat nebo pokud vlády administrativně nezasáhnou zvýšením % povinného přimíchávání, což by poptávku po etanolu jistě zvýšilo.

Přeloženo z originálu: Markt kommt in ruhigere Bahnen. Christoph Berg, Dr., F.O.Licht GmbH, Ratzeburg, DLG-Mitteilungen 6/2007, str. 5658

Poznámky překladatele:

1 litr bioetanolu výhřevností nahradí 0,64 litru benzinu, 1 litr benzinu = 1,56 litru etanolu. Výroba bezvodého bioetanolu v ČR dosáhla v roce 2006 0,015 mil. m3 (10 500 tun), na rok 2007 se počítá s výrobou 0,1 mil. m3 (70 000 tun). Předpokládá se potřeba 1 mil. tun cukrovky. Výkupní ceny cukrovky pro výrobu biolihu se pohybují ve SRN od 21,8 Euro/tuna (623,- Kč/t) do 24,4 Euro/tuna (695,- Kč/tunu), v ČR budou do 600 Kč/t.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biobutanol – vhodnější náhrada benzinu
Rostlinné oleje jako motorová paliva
Trvale udržitelná výroba bioetanolu
Podporovat biopaliva namísto zemního plynu
Výroba bioetanolu ze slámy se stává realitou
Výroba bioetanolu z lignocelulózové fytomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 11.7.2007
Poslední změna: 11.7.2007
Počet shlédnutí: 8558

Citace tohoto článku:
SLADKÝ, Václav: Trh s etanolem přichází na tichých cestách. Biom.cz [online]. 2007-07-11 [cit. 2024-06-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/trh-s-etanolem-prichazi-na-tichych-cestach>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
08 Oct 2007 08:36 ing. Josef Divi
- přepočty
28 Nov 2007 01:36 eko-ridic
- vsude jsou nadbytky
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto