Zprávy z tisku

Celosvětová akce Greenpeace proti spalovnám odpadu

18.6.02
„Nastal čas, aby vláda a parlament splnili svoj záväzok - eliminovať perzistentné jedy. Spaľovanie odpadu musí prestať a namiesto neho nastúpiť koncepcia tzv. nulového odpadu, čím sa zabráni priemyslu vyrábať produkty obsahujúce toxické chemikálie a podporí sa ďalšie zúžitkovanie odpadu, napríklad kompostovaním, znovupoužitím či recykláciou,“ uzavrel Hojsík.

Omezování zápachu drůbežího hnoje

13.6.02
Vědci ze státní univerzity v Mississippi testují metodu omezování zápachu z drůbežího hnoje s použitím dietních doplňků jako například aktivní uhlí a jiné absorbenty.

Biologicky rozložitelné fólie

10.6.02
Věc je vlastně velmi jednoduchá. Vezme se sacharóza a rozštěpí se na své složky fruktózu a glukózu. Tyto monomery se spojí a tak jsou vyrobeny polymery, z kterých se vyrábí plast

Lepší využití hnoje a kejdy

8.6.02
Užitkové rostliny mohou dobře přijímat a využívat dusík a fosfor ze statkových hnojiv. Ale při příliš velkých množstvích hnojiv mohou přebytečné živiny, především v regionech s vysokou koncentrací zvířat a nedostatkem ploch pro aplikaci, způsobovat problémy v životním prostředí.

Do lesa "nastoupí" štěpkovač

8.6.02
Obce Lhenice, Mičovice a Ktiš, které spadají do jednoho mikroregionu se společně rozhodli zakoupit štěpkovač, který stojí přes půl miliónu korun. Starostové již podnikli potřebné kroky. Sepsali žádost o dotaci z fondu Sapard a jakmile bude znám datum vyhlášení dotačního titulu, žádost pošlou.

V severozápadních Čechách začíná rekultivace

20.5.02
Likvidace ekologických škod v severozápadních Čechách, které způsobily důlní společnosti, je na spadnutí. Do oblasti by totiž měly přijít první peníze, které zástupcům kraje slíbila vláda. Krajina by se sice díky těmto penězům měla změnit, ale důležitější je vznik nových průmyslových zón, bytů a pochopitelně i pracovních příležitostí.

Metodika zpracování údajů o životnosti biologicky odbouratelných olejů

15.5.02
V příspěvku jsou zkoumány možnosti náhrady olejů biologicky odbouratelnými oleji. Práce je zaměřena na oleje rostlinného původu, přírodní estery typu HETG. Hlavním cílem řešení problematiky vyhodnocování parametrů olejů, použitých jako náplně hydraulických obvodů lesnických strojů.

Jedlá fólie ze sójového proteinu

13.5.02
Na katedře zemědělských věd univerzity v Arkansasu byla vyrobena jedlá fólie ze sójových proteinů, kterou se mohou buď přímo potahovat různé potravinářské výrobky, nebo může nahrazovat mikrotenové či jiné fólie používané k balení porcovaných výrobků v samoobsluhách.

Odpad z Dobříše a okolí zpracuje nová třídička a kompostárna

13.5.02
Efektivněji zpracovat obsah popelnic a kontejnerů z Dobříše na Příbramsku a ze sousedních obcí umožní nová třídicí linka na komunální odpad a kompostárna v areálu bývalé skládky Svaté Pole, kterou město nyní zkolaudovalo. Vzniklý kompost poslouží k rekultivaci skládky.

EGYPT: Nové metody v zemědělství

13.5.02
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem zavlažování a vodních zdrojů vytyčilo novou strategii extenzivního rozvoje zemědělství do r.2017. Příslušná území budou obdělávána vysoce pokrokovými metodami a postupy a oseta/osázena nejvhodnějšími odrůdami/plodinami za účelem produkce určené pro export.

Drtič kuchyňského odpadu

9.5.02
Pomocí drtiče se rychle a bezpečně zbavíme většiny zbytků, které vznikají při přípravě jídel, a odpadne nám tak nepříjemně časté chození s košem. (Pozn. BIOM on line: EU v současnosti připravuje legislativu o biodegradabilních odpadech, ve které budou pravděpodobně tyto drtiče zakázány. Důvod je jednoduchý. Nadrcený organický odpad odchází do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod, jejichž provoz není laciný a výsledný kal je zejména ve městech s rozvinutým průmyslem kontaminovaný cizorodými látkami a samozřejmě má vysokou vlhkost, což obojí z něho činí obtížně využitelný či zcela nevyužitelný odpad. Obce, které nemají problémy s kontaminací kalu a ani s jeho využíváním budou mít pravděpodobně možnost tyto drtiče povolit. Využití těchto drtičů je perspektivní zejména u decentralizovaných systémů nakládání s odpadními vodami, které mohou mít jako koncovku třeba bioplynovou stanici (ty se budují zatím pouze v rámci pilotních projektů např. v Německu).)

Překopávače kompostu

8.5.02
Velký zájem o kompostování a provzdušňování hromad vedl výrobce LeBoulch/Menart k výrobě dvou modelů překopávačů.

Zhodnocení zelené rostlinné hmoty

8.5.02
Ve Velké Británii v Devonu zpracovávají a recyklují zelenou odpadní rostlinnou hmotu a vrací ji v podobě organického hnojiva farmářům na pole.

Zvýšení výnosu plodin hnojených kompostem

8.5.02
Výzkumy, při kterých byl ke hnojení použit kompost ze zeleného organického odpadu prokázaly pozoruhodné zvýšení výnosu a současně i úsporu nákladů omezením přihnojování.

Drtiče zelené rostlinné hmoty

5.5.02
Drcení zelené rostlinné hmoty je první pracovní operací v procesu, který tuto hmotu může změnit na prodejnou komoditu.
« | 1 | .. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | »