Zprávy z tisku

Plochy zranitelné znečištěním dusičnany tvoří 36 pct území ČR

19.2.02
Oblasti zranitelné na znečištění dusičnany ze zemědělství zahrnují zhruba 36 procent rozlohy České republiky a asi 42,5 procenta plochy zemědělských půd. Na dnešní konferenci ke směrnici EK o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů to řekl náměstek ministra zemědělství Lubomír Konšel. Podle odhadu MZe si směrnice v ČR vyžádá investiční náklady asi 28,3 miliardy korun.

Sněmovna schválila zákon o zkušebním ústavu zemědělském

18.2.02
Rozšířit a upřesnit pravomoce kontrolních pracovníků v zemědělství je jedním z cílů vládního návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Předloha, kterou dnes sněmovna hladce schválila, novelizuje také zákony o vinohradnictví, o krmivech a o hnojivech.

Producenti dřeva se spojují proti zpracovatelům

18.2.02
Rozhodujícími odběrateli a zpracovateli dřeva jsou i v České republice velké nadnárodní firmy, které začínají vystupovat jako celek a tlačí jeho ceny dolů. S menšími subjekty si snadno poradí. Soukromníkům či obcím nabízejí za dřevo ceny o 10 až 15 procent nižší než státním lesům, které z velké části spravují Lesy České republiky. Pokud by odběratelé takové ceny prosadili u všech producentů dřeva, znamenalo by to totální ztrátovost lesů v celé republice.

Podniky nechtějí informovat o znečištění, zákon to změní

18.2.02
Jediná z osmi firem, které na Mostecku a Chomutovsku oslovilo ekologické sdružení Arnika, poskytla informace o množství vypouštěných toxických látek. Dva podniky odkázaly ochránce přírody na orgány státní správy, ostatní výzvu ignorovaly. Dotazníkovou akcí přitom chtěli ekologové zjistit postoj podniků k chystanému registru znečišťování, jehož zřízení před týdnem schválila parlament.

Výsledky výzkumu v roce 2001 (USA) III. část – složení hnoje

18.2.02
Snižování obsahu hrubého proteinu v dávkách prasat snižuje emisi čpavku. Podle předběžného výzkumu snížení obsahu hrubého proteinu v dávkách vykrmovaných prasat z 15 na 12 % snížilo emisi čpavku o 63 % bez ovlivnění růstu zvířat. Výsledky výzkumu potvrzují sníženou emisi čpavku při snížené koncentraci hrubého proteinu v dávce, ale neuvádějí snížení zápachu nebo koncentrace volných mastných kyselin ve výkalech. Další výzkum se zaměří na alternativní krmné složky ve vztahu k zápachu hnoje.

Jde o půdu

18.2.02
Zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/92 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky bylo cílem návrhu novely, kterou v prvním čtení odmítla Poslanecká sněmovna. Její předkladatelé, poslanci ODS vedení Miroslavem Benešem, považují podle důvodové zprávy platný zákon za „právní normu, která odporuje současným podmínkám, má negativní vliv na racionální vývoj vlastnických a užívacích práv k pozemkům a neúměrně zvyšuje nároky na personální a ekonomické zajištění státní správy“.

Další program EU pro kandidátské země

18.2.02
Vedle tří předvstupních nástrojů Evropské unie (Phare, ISPA, SAPARD) se kandidátské země brzy dočkají další podpory ve formě programu INPARD, který v Evropském parlamentu prosazují především zástupci takzvaných zelených stran.

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

18.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – Ruzyni Vás zvou na „Ruzyňský den výživy rostlina agrotechniky“ pořádaný ve čtvrtek 7. března 2001 v aule VÚRV Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507.

Dodržovat zákon o čistotě ovzduší bude podle starostů obtížné

18.2.02
Zavedení nového zákona o čistotě ovzduší do praxe bude podle mnohých starostů velmi složité. Zatímco někteří se obávají obtížného prokazování prohřešků, jiní se domnívají, že dobré sousedské vztahy lidem nepřinese žádná legislativní úprava. Zákon, který by měl tvrdším způsobem postihovat neekologické spalování odpadů, schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna, nyní předloha čeká na podpis prezidenta. (Pozn. BIOM on line: Problém v prosazení nové vyhlášky tkví v tom, že sice stanovuje, že spalování trávy, listí, apod. může být trestné, ale nepřináší řešení problematiky těchto odpadů/surovin. Řešení může spočívat v podpoře domovního kompostování, v zavádění systémů komunitního kompostování, sběru bioodpadu, půjčování zařízení pro využívání bioodpadů, atd.)

Výběrové řízení na projekty nevládních organizací

15.2.02
Evropská unie v únoru 2002 vyhlásila výběrové řízení na projekty nevládních organizací (NNO) z oblasti životního prostředí. Uzávěrka přihlášek pro NNO zemí EU je 18. března 2002. Projekty mohou podávat i NNO kandidátských zemí, pro které platí pozdější uzávěrka. Její datum bude zveřejněno v "Uředním věstníku DGV Environment" a na jeho internetové stránce.

Kondenzační kotel pro každého (III)

15.2.02
Obsahem další části seriálu o kondezační technice je popis základních částí kondenzačního kotle a jeho odlišností od standardního plynového kotle.

Bush navrhl dobrovolné snižování skleníkových plynů

15.2.02
Americký prezident George Bush předložil návrh dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu. Současně oznámil iniciativu , jejímž cílem je omezení emisí oxidů síry, dusíku a rtuti z elektráren ve Spojených státech.

Británie musí rozvíjet obnovitelnou energii a zachovat jadernou

15.2.02
Velká Británie musí rozvíjet energetiku z obnovitelných zdrojů a přitom zachovat svou jadernou energetiku, pokud má vyhovět požadavkům Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z odborné studie o budoucnosti vývoje energetiky, kterou si dala vypracovat londýnská vláda.

Bushův plán umožní zvýšení emisí skleníkových plynů, tvrdí EU

15.2.02
Program dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu, který ve čtvrtek předložil americký prezident George Bush jako variantu vůči tzv. Kjótskému protokolu, "umožní výrazné zvýšení emisí" skleníkových plynů. Prohlásila to dnes v Bruselu komisařka EU pro otázky životního prostředí Margot Wallströmová.

Teplárenství - Silná konkurence, slabý trh

14.2.02
Za posledních deset let zažilo teplárenství velké změny, ztratilo část velkých odběratelů v průmyslu, začalo se celkově šetřit. Kdyby se nyní cena plynu snížila, teplárenství by se to dotklo.
« | 1 | .. | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | .. | 1116 | »