Zprávy z tisku

Obnovitelné zdroje - Co přijde po uhlí?

31.1.02
Zásoby hnědého uhlí v ČR odborníci odhadují na 4,5 miliardy tun, dostupná je však dnes jen necelá 1,5 miliardy tun. To postačí asi do roku 2040; uhlí bychom však měli raději využívat více jako chemickou surovinu.

Dřevěné brikety hřejí jako uhlí

31.1.02
O dřevo je také hodně zájem. Prodávali jsme i odpadové dřevo, momentálně však na skladě není. Prodáváme balené dřevo, ale volné dřevo v této době nemáme. Zájem je také o dřevěné brikety, ale výrobci je nestačí vyrábět. Dřevěné brikety jsou sice dražší než uhlí, ale jejich výhřevnost je jako u černého uhlí.

Automatizace tepelných zdrojů s kondenzačními kotli FERRO KONDENS

31.1.02
Významnou předností představovaných kotlů je možnost využití PC. Pohodlně lze všechny stavy a parametry měnit, monitorovat a archivovat. To umožňuje statické a zejména dynamické doladění systému a nastavení optimálních podmínek pro kondenzaci.

Pozadí účinku kalifornských žížal – biostimulátory (1)

30.1.02
Metoda výroby, lépe řečeno tvorby biostimulátorů v trávícím traktu kalifornských žížal přímo v půdě nebo v organických odpadech není žádná novinka, uvážíme-li, že je stará asi 2 000 let. Poměrně dlouho se ovšem nevědělo, čím je jejich účinek způsoben.

Obnovitelné zdroje energie v praxi

30.1.02
Česká asociace pro obnovitelné energie pro Vás na toto téma připravila přednáškový cyklus, který se bude konat každý pátek v období říjen - prosinec a také doprovodný program v rámci veletrhů PRAGOTHERM, FOR ECO A STAVOTECH.

Za řepku zaplatí SZIF 4600 korun a dotaci na hektar

30.1.02
Prezídium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes na svém jednání odsouhlasilo cenu za tunu řepky, kterou bude SZIF od zemědělců vykupovat v rámci programů uvádění půdy do klidu na výrobu bionafty ve výši 4 600 korun.

Strategie EU v produkci a užití biopaliv

29.1.02
V návaznosti na schválená omezení plynných emisí, zejména CO2, rozpracovala Komise pro cukr program na produkci a využívání biopaliv do roku 2030, zveřejněný 7.11.20021.

Thajsko: I vězni musí přispět - dávkou bioplynu

29.1.02
Thajsko, které dlouhodobě trápí nedostatek energetických zdrojů, chce vyzkoušet nový způsob, jak přijít velmi levně k bioplynu - přeměnou exkrementů produkovaných místní početnou vězeňskou komunitou.

Hnojová válka v Belgii

28.1.02
Valonské úřady už mají dost vyvážení vlámského hnoje v jižní, frankofonní části Belgie, který je sice zakázán od roku 1987, neustále se však děje.

Doporučení pro tritikale

25.1.02
Víceleté odrůdové pokusy Spolkového úřadu pro agrární biologii na biologicky obhospodařovaných plochách jednoznačně prokázaly, že při produkci obilovin pro krmné účely předčí tritikale ozimou pšenici a ozimý ječmen.

Jindřichovice pod Smrkem se připravují na zpracování biomasy

25.1.02
Polovinu textilní továrny Unitex koupí od správce konkurzní podstaty za jeden milion korun obec Jindřichovice pod Smrkem. Město v objektu vybuduje závod na zpracování biomasy. Biomasa bude určena pro místní kotelnu, která tak nabídne ekologičtější a levnější topení.
« | 1 | .. | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | .. | 1113 | »