Zprávy z tisku

Topení uhlím asi bude brzy pro leckoho dražší

25.2.02
Západní Čechy - Hlouběji do kapes budou zřejmě muset sáhnout lidé, kteří zatím topí nekvalitními palivy. Tomu totiž chce zabránit zákon o čistotě ovzduší, který má začít platit v polovině roku. Obce si podle něj budou moci určit, co se smí pálit a jak. Distributoři paliv tvrdí, že mnozí se snaží ušetřit, takže topí tím nejlevnějším, co je na trhu

Rekultivace z pohledu odborníků dolů a pražské univerzity

25.2.02
V České republice ojedinělou spolupráci v oblasti rekultivací a ekologie hodnotily v tomto týdnu Severočeské doly, a. s. Chomutov a odborníci z České zemědělské univerzity Praha. Přizvali starosty obcí dotčených těžbou uhlí a skrývky v oblasti Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice a zástupce státní správy a institucí, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí.

Pardubický kraj připravuje krajskou energetickou agenturu

25.2.02
Vznik krajské energetické agentury (KEA), která má podporovat snižování spotřeby energie ze strany občanů i podnikatelských subjektů, připravuje radnice Pardubického kraje. Uvedl to pro ČIA pardubický hejtman Roman Línek s tím, že KEA by mohla vzniknout do konce roku.

Únorové číslo E-bulletinu OPET

24.2.02
obsahuje mj. výsledky mezinárodní konference o využívání obnovitelných zdrojů energie Slovak Biomass Forum 2002 a pozvánku na výstavu a konferenci Obnovitelné zdroje energie, která se uskuteční v dubnu v rámci mezinárodní odborné výstavy Teplárenské dny.

Zajímavá publikace VÝPOČTOVÉ TABULKY PRO VYTÁPĚNÍ

24.2.02
Nově vydaná hodnotná pomůcka pro všechny projektanty navazuje na úspěšný sešit projektanta č.18, vydaný již před 13 lety. Záruku kvality díla dávají již jména autorů - Prof. Ing. Karel Laboutka, CSc. a Tomáš Suchánek. Publikace obsahuje na celkem 200 stranách nejenom velké množství vybraných užitečných tabulek, ale je doplněna také o nejdůležitější výpočtové postupy a nomogramy pro rychlý návrh.

Ještě jednou k článku V. Klause "Přírodu ochrání trh"

24.2.02
Názor Václava Klause na ochranu přírody trhem budí ve sdělovacích prostředcích pozornost i po dvou týdnech od jeho publikování. Protože úzce souvisí i s naším technickým oborem, vracíme se k němu v nedělní úvaze předního odborníka.

Management výživy a odpadů může potlačovat šíření patogenů z hnoje

23.2.02
Onemocnění pocházející z potravy jsou považovány za nejvážnější problém bezpečnosti potravin v USA. Podle nejnovějších údajů publikovaných Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control & Prevention) mohou nemoci pocházející z potravy potenciálně způsobovat každoročně odhadem 325 000 vážných onemocnění vyžadujících hospitalizaci, 76 milionů případů onemocnění gastrointestinálního traktu a 5 000 úmrtí. (Pozn. BIOM on line: ve článku je zmíněna teplota při kompostování 130°C, což je dozajista omyl. Mají to být stupně farenheita, což pak odpovídá cca. 55°C a tedy i požadavkům ČSN Průmyslové komposty.)

Praha dala za sedm let na přeměnu topení přes 380 miliónů korun

23.2.02
Více než 380 miliónů korun dal pražský magistrát od roku 1994 žadatelům jako příspěvky na přeměnu vytápění na ekologická paliva. Městskou dotaci využili obyvatelé téměř 36.850 bytů. (Pozn. BIOM on line: pojmem ekologická paliva je v tomto článku patrně označován zejména zemní plyn,...)

Na plevel platí zákon

22.2.02
Zhruba 328 až 330 tisíc hektarů neobdělávané půdy je u nás podle odborného odhadu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Jak uvedl Jiří Felčárek z tiskového oddělení MZe, jde asi o 7,7 procenta z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Z neobdělaných a silně zaplevelených pozemků se mohou šířit nejen plevele, ale také různí škůdci, například hraboši. Tam, kde takové pozemky ohrožují okolní řádně obdělávanou půdu, lze podle Felčárka ve většině případů využít ustanovení § 4 písm. a), odst. 1 zákona č. 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči. (Pozn. BIOM on line: nevyužívané půdy jsou hlavním adeptem pro pěstování energetických plodin - tak proč platit pokuty za plevele.)

Třídění odpadu na studentských kolejích

22.2.02
Na to, jak se daří prosadit myšlenku třídění odpadu na VŠE, jsme si zeptali Antonína Pavlíčka, studentského zástupce studentů Fakulty informatiky a statistiky v Akademickém senátu VŠE.

Emise vers. zákon

22.2.02
Obce by měly kontrolovat tmavost kouře z komínů nebo jaký odpad spalují majitelé zahrádek.

Seminář slunečnice v roce 2002

22.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a Sdružení pěstitelů slunečnice při VÚRV pořádají odborný seminář „Slunečnice v roce 2002“. Seminář se koná 6. března 2002 od 9.00 hodin na zámku Kravsko u Znojma. Kontakt: ing. I. Bareš, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6, tel.: 02/33022415, fax: 02/33022286.

Kondenzační kotel pro každého (IV)

22.2.02
Jednou z velmi důležitých částí kondenzační techniky je způsob a technické podmínky odvodu spalin z kondenzačních kotlů. Věnujeme mu dnešní díl seriálu.

Nitrátová konference v rámci Twinning projektu v oblasti ochrany vod v České republice

22.2.02
V rámci Twinning projektu Strategie implementace směrnic EC v oblasti voda v České republice (CZ99/IB-EN-01) se ve dnech 19. a 20. února 2002 uskutečnila konference a workshop se zaměřením na implementaci Směrnice rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS).

Z grantu vlády USA je financována studie proveditelnosti spalovny v Plzni

22.2.02
Grantovou smlouvu o vypracování studie proveditelnosti spalovny tříděného komunálního odpadu podepsali v Americkém centru v Plzni za přítomnosti plzeňského primátora Jiřího Šnebergera zástupci velvyslanectví USA a představitelé Plzeňské teplárenské (PT). Plzeň tak jako první v republice využije k uvedenému účelu prostředků od americké vlády ve výši téměř 250 tisíc USD. Pro ČIA to uvedl generální ředitel PT Tomáš Drápela. (Pozn. BIOM on line: ve zprávě není uvedeno jaký druh tříděného odpadu se bude spalovat. Snad by se dalo předpokládat, že půjde o dřevní odpady z údržby městské zeleně, sebraný papír nevhodný pro recyklaci, apod.; jinak je těžké si představit, k čemu by bylo dobré nejprve odpad třídit, a pak jej všechen spálit, resp. likvidovat, jak je v článku napsáno...)

Na Zlínsku se objevily kaly, jež mohou ohrozit životní prostředí

22.2.02
Na několika místech Zlínského kraje lidé našli v minulých dnech kaly, které pocházejí z čistíren odpadních vod a mohou obsahovat těžké kovy. Podezřelý materiál se objevil i na zpevněném hnojišti společnosti Agrosovín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Pracovníci České inspekce životního prostředí z Olomouce začali na různých místech Zlínska odebírat vzorky. "Výsledky rozborů budeme znát do týdne," řekl dnes ČTK hlavní inspektor Karel Zima.

Komisařka pro životní prostředí Margot Wallstromová komentuje iniciativu prezidenta Bushe v reakci na změny klimatu

21.2.02
Vítám skutečnost, že vláda USA nyní předložila svůj vnitropolitický plán v oblasti změn klimatu. Doufám, že se tím v USA zvýií povědomí o naléhavé potřebě konat směrem ke snižování emisí skleníkových plynů. USA jako největší emitor skleníkových plynů na světě nesou velkou odpovědnost za přispění k celosvětovému úsilí v boji proti klimatické změně. Tento plán však nepředstavuje alternativu Kjótského protokolu, jímž zůstává EU plně vázána...

Belgie přemýšlí, jak smířit odchod od jádra se závazky z Kjóta

21.2.02
Belgický kabinet včera zahájil debatu o návrhu zákona, který by postupně v letech 2014 až 2025 ukončil provoz všech jaderných reaktorů v zemi. Experti však vládu varují, že v takovém případě Belgie nemůže dostát závazku, radikálně snížit imise CO2. K tomu se Belgie zavázala podpisem Kjótského protokolu.

Přezimování řepky v roce 2002

21.2.02
Ozimá řepka patří ke středně odolným ozimům. Pochopitelně hodně záleží na stavu rostliny, odrůdě, stejně jako na době, po kterou mrazy působí, a období, kdy mrazy přijdou.
« | 1 | .. | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | .. | 1115 | »