Zprávy z tisku

Whitman Launches Climate Leaders Program

21.2.02
EPA Administrator Christie Whitman launched a key component of the Administration's new climate policy, Climate Leaders. This new voluntary partnership challenges business to reduce their greenhouse gas emissions and provides a significant opportunity to achieve the greenhouse gas intensity reductions set forth in the Administration's new policy.

Ekologické zdroje energie v Nitre

20.2.02
K najzaujímavejším exponátom veľtrhu Aqua-Therm 2002, ktorý sa v piatok skončil v Nitre, patrili viaceré novinky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Separátor výkalů

20.2.02
Kejda uskladněná v nádrži se přečerpává na sítový separátor s pryžovými rameny, které protlačují tekutou část síty, takže na sítu zbude podíl o vlhkosti přibližně 25 %. Tekutý podíl se pak přečerpává do uzavřené nádrže, kde se provzdušňuje aby se dosáhlo tekutiny bez zápachu a nitrátů.
Pevná frakce se mezitím dopravuje do fermentačního zásobníku, kde se ponechává asi 12 dní, odkud vychází jako kompost bez zápachu s obsahem sušiny 70 %. Tento produkt se může prodávat jako hnojivo nebo dokonce může být spalován za účelem získání energie.

Nitrátová směrnice si vyžádá investice

20.2.02
Největší investice přitom představuje výstavba a obnova
skladů statkových hnojiv a rekonstrukce stájí. Další náklady pak mohou být podle Konšela spojeny například s dopravou nebo nižšími výnosy zemědělců.

RWE začne v Česku stavět plynové elektrárny

20.2.02
Plynové elektrárny se začnou asi brzy stavět i v České republice. Potvrdil to včera na energetickém kongresu Enerkon i předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Josef Hojdar. »Vítěz tendru na české plynárenství, německá RWE, deklaroval zájem o výstavbu plynových elektráren a tím o vstup do elektroenergetiky,« uvedl podle ČTK Hojdar. Paroplynové elektrárny se přitom dají podle odborníků postavit velice rychle a levněji než uhelné. Po plynárenství se tak může prosadit společnost RWE i v české elektroenergetice, aniž by investovala do privatizace ČEZ a distribučních společností.

Výživa a hnojení slunečnice

20.2.02
Slunečnice patří mezi plodiny s velmi dobrou osvojovací schopností pro živiny. Avšak i přes tyto přednosti je třeba slunečnici věnovat při hnojení dusíkem, fosforem, draslíkem, vápníkem, hořčíkem i sírou náležitou pozornost.

Návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o ovzduší

20.2.02
Zveřejněné návrhy vyhlášek jsou určeny zejména pro odbornou veřejnost. Vystaveny jsou aktualizované pracovní verse vyjmenovaných prováděcích předpisů. Vytváření těchto právních předpisů se blíží k závěrečnému finiši. Uvítáme vaše připomínky nejlépe formou mailových zpráv. Pro značnou rozsáhlost tématu prosíme o stručnost a jednoznačnost vašich připomínek.

Systém inteligentní akumulace tepla v otázkách a odpovědích

20.2.02
Možnost akumulace tepla s využitím několika zdrojů tepla získává u nás, i v celé Evropě stále větší popularitu. Popisovaný systém navíc spojuje akumulaci tepla pro vytápění i pro ohřev teplé užitkové vody do jednoho zařízení.

Také v ochraně klimatu chce jít Bush vlastní cestou

19.2.02
Ve čtvrtek předložil Bush americkou variantu snižování emisí skleníkových plynů. V podstatě sází na dobrovolnou snahu firem, že samy upraví technologické a výrobní postupy tak, aby se objem emisí snižoval. Vláda je v tom povzbudí daňovými úlevami a podpoří výrobu "čistých" energií. Argumentace je prostá: Jedině technologický pokrok a hospodářský růst povede k úspěchu.

Hnojení a ochrana olejky na jaře

19.2.02
O výnosu řepky se rozhoduje na jaře. V poměrně krátké době, která trvá zpravidla 60 dnů, často i méně, je nutné zajistit řadu zcela nezbytných opatření.

Komentář k Vyhlášce č. 151/2001 Sb.

19.2.02
Článek vysvětluje znění vybraných paragrafů Vyhlášky č. 151/2001 Sb., které byly předmětem nejčastějších dotazů technické veřejnosti. Zároveň i naznačuje přístup, kterým SEI bude vykládat a prakticky kontrolovat požadavky stanovené vyhláškou.

Plochy zranitelné znečištěním dusičnany tvoří 36 pct území ČR

19.2.02
Oblasti zranitelné na znečištění dusičnany ze zemědělství zahrnují zhruba 36 procent rozlohy České republiky a asi 42,5 procenta plochy zemědělských půd. Na dnešní konferenci ke směrnici EK o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů to řekl náměstek ministra zemědělství Lubomír Konšel. Podle odhadu MZe si směrnice v ČR vyžádá investiční náklady asi 28,3 miliardy korun.

Sněmovna schválila zákon o zkušebním ústavu zemědělském

18.2.02
Rozšířit a upřesnit pravomoce kontrolních pracovníků v zemědělství je jedním z cílů vládního návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Předloha, kterou dnes sněmovna hladce schválila, novelizuje také zákony o vinohradnictví, o krmivech a o hnojivech.

Producenti dřeva se spojují proti zpracovatelům

18.2.02
Rozhodujícími odběrateli a zpracovateli dřeva jsou i v České republice velké nadnárodní firmy, které začínají vystupovat jako celek a tlačí jeho ceny dolů. S menšími subjekty si snadno poradí. Soukromníkům či obcím nabízejí za dřevo ceny o 10 až 15 procent nižší než státním lesům, které z velké části spravují Lesy České republiky. Pokud by odběratelé takové ceny prosadili u všech producentů dřeva, znamenalo by to totální ztrátovost lesů v celé republice.

Podniky nechtějí informovat o znečištění, zákon to změní

18.2.02
Jediná z osmi firem, které na Mostecku a Chomutovsku oslovilo ekologické sdružení Arnika, poskytla informace o množství vypouštěných toxických látek. Dva podniky odkázaly ochránce přírody na orgány státní správy, ostatní výzvu ignorovaly. Dotazníkovou akcí přitom chtěli ekologové zjistit postoj podniků k chystanému registru znečišťování, jehož zřízení před týdnem schválila parlament.

Výsledky výzkumu v roce 2001 (USA) III. část – složení hnoje

18.2.02
Snižování obsahu hrubého proteinu v dávkách prasat snižuje emisi čpavku. Podle předběžného výzkumu snížení obsahu hrubého proteinu v dávkách vykrmovaných prasat z 15 na 12 % snížilo emisi čpavku o 63 % bez ovlivnění růstu zvířat. Výsledky výzkumu potvrzují sníženou emisi čpavku při snížené koncentraci hrubého proteinu v dávce, ale neuvádějí snížení zápachu nebo koncentrace volných mastných kyselin ve výkalech. Další výzkum se zaměří na alternativní krmné složky ve vztahu k zápachu hnoje.

Jde o půdu

18.2.02
Zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/92 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky bylo cílem návrhu novely, kterou v prvním čtení odmítla Poslanecká sněmovna. Její předkladatelé, poslanci ODS vedení Miroslavem Benešem, považují podle důvodové zprávy platný zákon za „právní normu, která odporuje současným podmínkám, má negativní vliv na racionální vývoj vlastnických a užívacích práv k pozemkům a neúměrně zvyšuje nároky na personální a ekonomické zajištění státní správy“.

Další program EU pro kandidátské země

18.2.02
Vedle tří předvstupních nástrojů Evropské unie (Phare, ISPA, SAPARD) se kandidátské země brzy dočkají další podpory ve formě programu INPARD, který v Evropském parlamentu prosazují především zástupci takzvaných zelených stran.

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

18.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – Ruzyni Vás zvou na „Ruzyňský den výživy rostlina agrotechniky“ pořádaný ve čtvrtek 7. března 2001 v aule VÚRV Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507.
« | 1 | .. | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | .. | 1115 | »