Zprávy z tisku

Nové odrůdy řepky ozimé

4.4.02
V roce 2002 se výrazně urychlila obměna sortimentu registrovaných odrůd řepky ozimé. Do státní odrůdové knihy bylo zapsáno pět nových odrůd.

Ošetření řepky od jara do květu

4.4.02
Obvyklým prohřeškem a návazným prodělkem jsou pozdní aplikace dusíku a insekticidů proti stonkovým krytonoscům. Jarní desinfekční zásahy tvoří výnos nejméně ze 66 %.

Vlastnosti a použití recyklovaných biologicky odbouratelných olejů

4.4.02
Jednou z možností, která zapadá do státního programu účelného, ekonomického, ale především ekologického řešení problematiky olejových odpadů v souladu se zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech a jeho novely č 167/98 Sb., je sběr a následná recyklace olejů řepkovém základu.

Německá studie: Oteplování klimatu vede ke změnám ekosystémů

4.4.02
Oteplování ovzduší vede k razantním změnám mnoha ekologických systémů, což ohrožuje celé rostlinné a živočišné druhy. Upozorňuje na to mezinárodní studie, kterou v úterý zveřejnila Technická univerzita v Mnichově a kterou ústav vypracoval ve spolupráci s experty z Británie, Francie a USA.

Konvektory v otopných soustavách

4.4.02
Konvektory nám umožňují plnit nejrozmanitější požadavky kladené na vytápění: na jeho účinnost, soulad s interiérem místností či na nenápadnost jednotlivých prvků. Žádné jiné otopné těleso nemůže být tak pružné a plnit individuální požadavky v takové míře, jako ocelový konvektor s pozinkovaným výměníkem tepla. Článek je věnován nejrůznějším způsobům montáže a možnostem využívání konvektorů.

Úsporná domácnost - praktický rádce jak využívat energii efektivně

4.4.02
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. publikovalo ve spolupráci s nakladatelstvím ERA v uplynulých dnech knížku "Úsporná domácnost - Praktický rádce jak využívat energii efektivně". Příručka pojednává o tom, jak ušetřit energii, a tím i peníze v každé domácnosti při vytápění, ohřevu vody, žehlení, praní, svícení a dalších činnostech, souvisejících se spotřebou energie.

Seminář Úprava vody pro otopné soustavy

2.4.02
Seminář se pokusí odpovědět na otázky stran chemie vody, čištění usazenin a kalů, předpisů týkajících se požadavků na otopnou vodu, vstupu a likvidace vzduchu v otopných soustavách a provozních zkušeností s oběhovou vodou.

Nedělní editorial - Velikonoční o naší přírodě

31.3.02
Všechno nasvědčuje tomu, že se letošní Velikonoce vydaří. Všichni křesťané slaví očekávané svátky vzkříšení Ježíše Krista, počasí se usmívá, sluníčko nešetří svými jarními paprsky. Mnozí z nás se dostali, nebo dostanou do přírody a je čas i na zamyšlení o přírodě. (Pozn. BIOM on line: ve článku se autor rovněž zamýšlí nad významem fytoenergetiky)

Výživa a hnojení slunečnice

29.3.02
Slunečnici řadíme ve spotřebě živin mezi středně náročné plodiny. Výnosem 3,5 t nažek z hektaru a odpovídajícím množství slámy se odčerpá až 736 kg čistých živin.

Uhlí za nic nemůže (I)

29.3.02
Nejúčinnější motivací spotřebitelů k úspornému, racionálnímu chování je vyšší cena energie. Ne cena nadirigovaná státem, ale cena objektivně daná soutěží a zahrnující všechny náklady. Úspory energie a snižování spotřeby nemusí nutně znamenat snížení životního komfortu, nebo omezení výroby. Těžko však lze motivovat k soutěži a s ní souvisejícímu vývoji v prostředí deformovaných cen energie. Málokdo dokáže vysvětlit proč se cena krychlového metru zemního plynu pro maloodběratele trojnásobně zvýší přechodem plynovodu přes Krušné hory. (Pozn. BIOM on line: tento článek sice nepojednává o fytoenergetice, ale jeho tón a vyznění je pěkným příkladem možnosti dialogu mezi uživateli/zastánci fosilních paliv a těmi, kteří dávají přednost obnovitelným zdorjům energie.)

Seminář Dřevostavby pořádaný VOŠ Volyně

29.3.02
Probíhající seminář pořádaný VOŠ Volyně o dřevostavbách je zaměřený na nízkoenergetické stavění, úspory energie a ekologii. Ohromující je účast 260 zájemců, kteří do Volyně přijeli ...

Městu opraví starou kotelnu

29.3.02
Přípravné práce na rozsáhlou rekonstrukci téměř čtyřicet let starých tepelných rozvodů a modernizaci kotelny v sídlišti Malé Pole zabezpečují v těchto dnech radní ve Slavičíně. Kotelna bude přebudována na spalovnu dřevěné štěpky

Návod - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

28.3.02
Příspěvek lze poskytnout na vyklizování nebo přibližování dříví v porostu lanovkou, koněm, strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně a na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím. (Pozn. BIOM on line: škoda, že spíše než likvidace biomasy štěpkováním není podporováno její využívání pro produkci energie)

Plochy osázené bavlnou klesnou

28.3.02
Američtí farmáři pravděpodobně letos sníží plochy osázené bavlnou. Důvodem jsou nízké ceny a pokles státní podpory.

V biomase je veľký energetický potenciál

28.3.02
Podľa Európskej komisie Slovensko nevyužíva v dostatočnej miere financie poskytované na zlepšenie životného prostredia v rámci podporných programov, konkrétne ISPA. Projekty zatiaľ sústreďujeme zväčša na výstavbu čistiarní odpadových vôd, ale už menej na využívanie obnoviteľných zdrojov.

Biodegradable municipal waste management in Europe

28.3.02
This report is intended as guidance to help decision-makers in their efforts to comply with the EU Landfill Directive's targets for reducing the landfilling of biodegradable municipal waste. The first two parts of the report provide information on the strategies and instruments available to achieve this goal while the third part focusses on technology and market issues.
« | 1 | .. | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | .. | 1113 | »