Zprávy z tisku

Ceny Energy Globe Award a Water Globe Award 2002

26.3.02
Počátkem března 2002 byly v Design centru v rakouském Linzi slavnostně vyhlášeny ceny v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energií Energy Globe Award 2002. Do letošního již třetího ročníku prestižní soutěže se přihlásilo téměř 1300 projektů z 98 zemí světa. (Pozn. BIOM on line: Mimořádně pozitivně laděný příspěvek. Rozhodně stojí za přečtení.)

Do biomasy chtějí v obci namíchat i odpad

26.3.02
Na páteční kolaudaci první výtopny v České republice, která vyrobeným teplem ze směsi dřevěných štěpků a hnědého uhlí zásobuje celou jednu obec, byly lidmi, spojenými s projektem, nastíněny také představy o dalším využití celého zařízení.

Vypalování trávy za pokutu

25.3.02
Fakt, jak může být jarní úklid nebezpečný, si v těchto dnech neustále ověřují hasiči. V posledním období se rychle začaly množit počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. (Pozn. BIOM on line: jednou z metod prevence vypalování trávy může být podpora komunitního kompostování coby systému nakládání s biologickými odpady v malých obcích)

Výrobky z plastů pro vytápění, kanalizaci i zahradu

25.3.02
Neobvyklé úspory v pořizovací ceně, rychlosti a jednoduchosti instalace a neomezené životnosti bez údržby představují výrobky ze svařovaných plastů. Expanzní nádrže, septiky, potrubí, čističky ...

Biomasa vytápí celou obec

24.3.02
Třebívlice - První vlaštovkou, kterou je centrální ekologická výtopna ve Starém u Třebívlic, umožní obyvatelům zdejší obce, aby nebyli ve vytápění svých domů závislí na plynofikaci, popřípadě na výhřevu elektrickou energií.

Cukr z brambor

24.3.02
V odborném časopise Technology Review bylo oznámeno, že francouzští vědečtí pracovníci pozměnili genom konzumních brambor tak, že mohou vytvářet až čtyřicetkrát více ovocného cukru fruktózy.

Výrobce ekopanelů se spojil s anglickým partnerem

21.3.02
Čtvrtinový podíl ve společnosti Ekodesky Stramit se sídlem v Jedousově na Pardubicku, která je jediným tuzemským výrobcem ekopanelů z vláken obilné slámy, získá britský partner. Je jím podnikatel John Gunnar Mosesson, největší evropský výrobce ekopanelů.

Ochrana půdy je nezbytně nutná

20.3.02
Miroslav Beneš a další poslanci ODS navrhli zrušit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Návrh ve sněmovně neprošel již v prvním čtení. To však překladatele neodradilo. Poslanec Beneš to prokázal v článku Nadměrná ochrana půdy korumpuje, který Hospodářské noviny otiskly 14. února.

Fluidní spalování z hlediska EIA

19.3.02
V současnosti existuje několik způsobů fluidního spalování. Nejstarším způsobem je spalování v tzv. bublající fluidní vrstvě. Doplněním přívodu kyslíku zvýšenou rychlostí vzduchu dochází ke vzniku tzv. cirkulující fluidní vrstvy a k intenzifikaci vzájemného styku hmot, a tím i hoření a následně k minimalizaci nespáleného paliva - nedopalu.

EIA obilného a ovocného lihovaru v Bystřici nad Perštejnem

19.3.02
Lihovary s kapacitou nad 1 000 t jsou v příloze č. 2 zákona č. 244/1992 Sb. zařazeny jako stavby, činnosti a technologie podléhající posuzování vlivů na životní prostředí. V článku se stručně pokusím popsat proces posuzování vlivů připravovaného obilního a ovocného lihovaru v Bystřici nad Perštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, který proběhl v roce 1998.

Přehlídka filmů s tematikou životního prostředí "Ekotřebíč 2002"

19.3.02
Ve dnech 20. - 22. března 2002 se v třebíčském kině Pasáž uskuteční přehlídka krátkometrážních filmů, zaměřených na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a problémy současné civilizace. (Pozn. BIOM on line: na přehlídce bude představen rovněž ukázka ze seriálu Energie pro 21. století - cena za režii)

Britská vláda podpořila solární projekty

19.3.02
Jeden z úkolů, k nimž se při svém nástupu k moci zavázala nynější vláda labouristického premiéra Tonyho Blaira, je dosáhnout do roku 2010 toho, aby deset procent potřeby energie v zemi bylo zajišťováno z obnovitelných energetických zdrojů, tedy především z vody, větru a slunce.
« | 1 | .. | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | .. | 1113 | »